ေစ်းကြက္အတြင္း ပ႐ိုမိုးရွင္းေပးရာတြင္ Mytel က ေစ်းႏႈန္းပိုမိုေလွ်ာ့ခြင့္ရခဲ့ဟုဆို

Mytel ကြန္ရက္ စတင္မိတ္ဆက္သည့္အခမ္းအနားကို ဇြန္ ၉ရက္က က်င္းပခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

တယ္လီကြန္းေစ်းကြက္အတြင္း ပ႐ိုမိုးရွင္းေပးရာ၌ အျခားေအာ္ပ ေရတာမ်ားႏွင့္ တူညီမႈမရွိဘဲ ဆက္ သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက Mytel ေအာ္ပေရတာကို ရာခိုင္ ႏႈန္းအားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းပိုမိုေလွ်ာ့ခြင့္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာျပင္ပ ဆက္ဆံေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ မင္းဦးက ေျပာသည္။

ေစ်းကြက္လက္ဦးမႈရရွိထား သည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာသံုးခုကို ပ႐ိုမုိးရွင္းအရ ေစ်း ႏႈန္းေလွ်ာ့ခြင့္ျပဳရာတြင္ ပံုမွန္ထက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ေလွ်ာ့ခ် ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း Mytel သည္ အဆိုပါရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပို၍ ေစ်း ႏႈန္းေလွ်ာ့ကာ ၿပိဳင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ သည္။

ဥပမာ အျခားဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ေငြျဖည့္သြင္းသည့္အခါ အပိုဆုကို ေငြျဖည့္သြင္းသည့္ ပမာဏ၏ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ထပ္ေဆာင္း ေပးအပ္ေသာ္လည္း Mytel သည္ ေငြျဖည့္သြင္းသည့္ ပမာဏအတုိင္း အပိုဆုကို ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ ထပ္ေဆာင္းေပးအပ္ သည္။ အလားတူ အျခားဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ တစ္ပတ္အတြင္း သတ္မွတ္ရက္ တစ္ရက္အတြင္း ေငြျဖည့္သည့္အခါ၌ အပိုထပ္ေဆာင္းေငြေပး အပ္ေသာ္လည္း Mytel သည္ သတ္မွတ္ရက္မရွိဘဲ ေငြျဖည့္သြင္းသည့္ေန႔ရက္တုိင္း ရာႏႈန္းျပည့္အပိုဆုကို ေပးအပ္ခြင့္ရရွိထား သည္။

Mytel အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသီးျခားေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ရရွိသည့္ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို အတိအက်ေျပာရန္ ဦးေဇာ္ မင္းဦးက ျငင္းဆိုသည္။ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန သည္ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ေစ်း ကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထား သည္။

ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းကို ကန္႔သတ္ရျခင္းသည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ၿပိဳလဲ မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားအၾကား လြတ္လပ္စြာၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အဟန္႔ အတားမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳသူ ကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္ခႏႈန္း ထားဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾသဂုတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစိမ့္စိမ့္ေအးက ေျပာသည္။

Mytel သည္ ေစ်းကြက္အ တြင္း ေနာက္ဆံုးဝင္ေရာက္လာ ေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာျဖစ္၍ အျခားေအာ္ပေရတာ မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္  သီးျခားအခြင့္ အေရးလိုအပ္ေၾကာင္း တယ္လီကြန္းလိုင္စင္ စတင္ရရွိစဥ္က ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

Mytel ၏ ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္း ထားသည္ အျခားဆက္သြယ္ ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက သက္သာေသာ္လည္း ဆင္းမ္ကတ္အသစ္ဝယ္ယူ၍ အသံုးျပဳရန္ ဟန္းဆက္သည္ အျခားဆင္းမ္ ကတ္မ်ားႏွင့္ျပည့္ေနသျဖင့္ စမ္းသပ္သည့္အေနျဖင့္သာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ကိုစိုးပိုင္က ေျပာသည္။

Top News