ခႏၶာကိုယ္ႀကံ႕ခိုင္ေရး ေလ့က်င့္ပံုကို အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ ဗီဒီယိုဖိုင္ျဖင့္ ေဝမွ်

 ေထာက္ခံသူမ်ားက ၎၏ ကိုုယ္ကာယစြမ္းပကားႏွင့္ အိပ္စက္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူစြာေျပာဆိုေန ေသာ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ ဒရာမုိဒီသည္ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းကို အားပါပါလႊဲကာ ေနာက္ျပန္လမ္း ေလွ်ာက္ၿပီး ေက်ာက္တံုးႀကီးတစ္ တံုးေပၚတြင္ အေၾကာေျဖေလွ်ာ့ ေနပံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ၎၏ နံနက္ပိုင္း ကိုယ္လက္ႀကံ႕ခိုင္ေရး အစီ အစဥ္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ဗီဒီ ယိုဖိုင္တစ္ခုျဖင့္ ေဝမွ်ခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၁၃ ရက္က အြန္လိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပေသာ သဘာဝတရား လႊမ္းၿခံဳထားသည့္ အထူးေလွ်ာက္လမ္းတစ္ခုေပၚ၌ စိတ္တည္ၿငိမ္ေရး လမ္းေလွ်ာက္နည္းတစ္ခု ပါဝင္သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုတြင္ မိုဒီက ၎၏ ေလ့က်င့္ခန္းအက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားအေၾကာင္း အမႊမ္း တင္ေျပာဆုိထားသည္။


ယင္းဗီဒီယိုဖိုင္သည္ လူဦး ေရ ၁ ဒသမ ၂၅ ဘီလီယံရွိေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ အဝလြန္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးမေကာင္းမႈကို တိုက္ ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လူအ မ်ား သေဘာက်ေသာ ခရစ္ကတ္ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ဗီရတ္ခိုလီ အပါအဝင္ အထင္ကရ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေနအိမ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေစ့ေဆာ္ေရး ကိုုယ္လက္ ႀကံ႕ခိုင္မႈဆုိင္ရာ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား ေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

မိုဒီ (၆၇)ႏွစ္က ယခုဗီဒီယို ဖိုင္တြင္ ၎၏ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ ေန အိမ္ဥယ်ာဥ္အတြင္း၌ ႏွစ္မိနစ္ ၾကာ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိုအတြင္း ၎၏ သာဓကအတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အိႏၵိယျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းထား သည္။

 ‘‘ေယာဂက်င့္တာအျပင္ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ေျမ၊ ေရ၊ မီး၊ ေလ၊ ေကာင္းကင္ စတဲ့ သဘာဝ တရားငါးခု လႊမ္းၿခံဳထားတဲ့ လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခုေပၚမွာ လမ္း ေလွ်ာက္ပါတယ္’’ဟု အြန္လိုင္း တြင္ေရးသားၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ၾကည့္႐ႈမႈ ႏွစ္သိန္းခန္႔ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ မုိဒီကေဖာ္ျပသည္။

‘‘ဒါက အရမ္းပဲ ျပန္လည္ လန္းဆန္းေစၿပီး ျပန္လည္ႏုပ်ိဳ သန္စြမ္းေစပါတယ္။ အသက္႐ွဴ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလည္း ကြၽန္ ေတာ္ ေလ့က်င့္ပါတယ္’’ဟု မိုဒီကေျပာသည္။

 —Ref: AFP

Top News