စစ္ကိုင္းတိုင္း အလံ၊ အမွတ္အသားတံဆိပ္ႏွင့္ ရင္ထိုးတံဆိပ္ ဒီဇုိင္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုအတည္ျပဳ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အလံ၊ အမွတ္အသား  တံဆိပ္ႏွင့္ ရင္ထိုးတံဆိပ္ကို သိ သာထင္ရွားကြဲလြဲျပတ္သားေသာ ဒီဇုိင္းပံုစံျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ အ ဆံုးအျဖတ္ရယူ၍ အတည္ျပဳခဲ့ သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းကိုယ္စားျပဳ အလံ အမွတ္အသားတံဆိပ္ကပ္ ထားေသာ ယာဥ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ား ျမင္ေတြ႕ရသည့္အခါ ပါတီတစ္ခု၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေရာေထြးစြာ ထင္ေယာင္ထင္မွားေနသျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးစားေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚအမာၾကည္က ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ တိုင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးက ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာ၌ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ႏွစ္ဦးက ကန္႔ကြက္ကာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးက အႀကံျပဳေဆြး ေႏြးသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းကိုယ္စားျပဳ အလံသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ တိုင္းႏွင့္ျပည္ နယ္အလိုက္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရာတြင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလံအျဖစ္ အသံုးျပဳရာမွ ယခုေခတ္တိုင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း အမွတ္အသားအျဖစ္ ဆက္လက္သံုးစြဲလာေၾကာင္း၊ ဆင္တူယိုးမွားျဖစ္ ေပၚေနမႈသည္ တမင္ႀကံရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိုက္ဆိုင္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဆန္း၀င္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ အမွတ္အသား သည္ ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၄ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအဆို အတည္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ရယူရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားရွိ၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၅၇ ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ေလးဦး၊ ၾကားေန ၂၃ ဦး၊ ပယ္မဲ တစ္ဦးရွိသည္။

‘‘အဆိုေအာင္တဲ့အခါ စစ္ ကိုင္းတိုင္းအစိုးရက ဒီဇိုင္းပညာ ရွင္ေတြ ဖိတ္ေခၚၿပီး တိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ ဒီဇိုင္း ၿပိဳင္ပြဲေတြ က်င္းပေပးရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြထဲကေန အေကာင္းဆံုးတစ္ခုကို အမ်ားဆႏၵနဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ’’ဟု ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါ တီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ထက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Top News