ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ANP ပါတီက အမတ္ေလာင္းေလွ်ာက္လႊာေခၚ

 ႏို၀င္ဘာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူထားေၾကာင္း ယင္းပါတီ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ANP ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးသို႔ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု ပါတီ႐ုံးက ေၾကညာသည္။‘‘လက္ရွိမွာေတာ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားတဲ့ သူ ႏွစ္ဦးပဲရွိပါေသးတယ္’’ဟု ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ANP ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအ ျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ပါတီဗဟို၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ လက္ခံ စိစစ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၍ စိ စစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းကို ဗဟိုကႀကီးၾကပ္၍ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွ ပါတီရပ္ေက်းေကာ္မတီမ်ားက မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အ ထက္ပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

 လစ္လပ္ေနေသာ ရေသ့ ေတာင္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ANP ပါတီက အႏိုင္ရခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေသဆံုးမႈေၾကာင့္ လစ္လပ္ေနသည္။

Top News