ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားျပဳျပင္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ မႏၲေလးတိုင္း၌ ကြၽန္းပင္မ်ားစိုက္မည္

 ေရွးေဟာင္းအေဆာက္ အအံုမ်ားျပဳျပင္ရာတြင္ အသံုးျပဳ ရန္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ကြၽန္းပင္ ၁၅ ဧကစိုက္ပ်ဳိးမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင့္ေဆြက ေျပာသည္။

‘‘မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေရွးေဟာင္းအ ေဆာက္အအံုေတြမွာ သံုးဖို႔အ တြက္ အခုကတည္းက တကယ့္ ကြၽန္းျဖစ္ထြန္းတဲ့ ေဒသေတြမွာ ကြၽန္းစိုက္ခင္းေတြ စိုက္ဖို႔ ၫႊန္ ၾကားထားလို႔ ေနရာရွာေနပါတယ္’’ဟု ဦးတင့္ေဆြက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ကြၽန္းစိုက္ခင္း ၁၅ ဧကကို ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ မတၱရာ၊ စဥ့္ကူးႏွင့္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ စိုက္ပ်ဳိးမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အစီအစဥ္ျဖင့္ ကြၽန္းစိုက္ခင္းစိုက္ ပ်ဳိးျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္၌ စတင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဦးတင့္ေဆြက ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္းပင္စိုက္ဖို႔က ေျမေန ရာရွင္းလင္းျပဳျပင္ရမယ္။ ပ်ဳိးပင္ ေတြရွိေပမယ့္ ေျမေနရာမရွင္းရ ေသးေတာ့ ဒီႏွစ္စိုက္ဖို႔ မီခ်င္မွ မီ လိမ့္မယ္’’ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ကြၽန္းပင္မ်ားစိုက္ရန္ ေျမေန ရာေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အလြယ္တကူ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ေနရာ၊ အမ်ား ျပည္သူျမင္သာမည့္ေနရာမ်ား၌ စိုက္ပ်ဳိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။