အလုပ္အမ်ိဳးအစား ၁၀၈ မ်ိဳးကို ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္စီစဥ္

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးတစ္ဦးအား ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ကေလးအလုပ္သမား မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားအျဖစ္ အလုပ္အမ်ိဳး အစား ၁၀၈ မ်ိဳး သတ္မွတ္ႏိုင္ ရန္ ကေလးအလုပ္သမားဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားစာ ရင္းမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရး ဆြဲထားေၾကာင္း အလုပ္႐ံုႏွင့္ အ လုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဥကၠာသိန္းက ေျပာသည္။


စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ ၂၀ တြင္ ပါဝင္သည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား ၁၀၈မ်ိဳးကို အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားအျဖစ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲထားသည္။

‘‘႐ုပ္ပိုင္း၊ က်န္းမာေရးပိုင္း ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ေတြရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာဆိုရင္ (၁၈) ႏွစ္ ေအာက္  ကေလးေတြကို အလုပ္ လုပ္ခြင့္ မျပဳဘူး။ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အလုပ္လို႔ သတ္မွတ္တယ္’’ ဟု ဦးဥကၠာသိန္းက ေျပာသည္။

အသက္ (၁၄) ႏွစ္မွ (၁၈) ႏွစ္ထိကို အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အ သက္အရြယ္ ကေလး (Working Children) အျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း အလုပ္ ႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆး ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးၫြန္႔ဝင္းက ေျပာသည္။

 ‘‘အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ Working Children ကေလးေတြ ကို အလုပ္ခြင္ထဲက ဖယ္ရွားႏိုင္ ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ပါ မယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ (၁၄) ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးေတြကို ဘယ္ လုပ္ငန္းခြင္မွာမွ အလုပ္မလုပ္ဖို႔ အုပ္ထိန္းသူေရာ၊ မိဘေတြေရာ မခိုင္းဖို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့ ကေလးအလုပ္သမား ဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနား၌ဦးၫြန္႔ဝင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ကလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲေနၿပီး အဆုိပါ ဥပေဒတြင္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဌာနမွ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားစာရင္းကို ေၾကညာႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ပါဝင္သည္ ဟုအလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးဝင္းရွိန္က ေျပာ သည္။ ထို႔အတြက္ ယင္းဥပေဒအ တည္ျပဳၿပီးပါက ကေလးအလုပ္ သမားဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေၾကညာ ႏိုင္ရန္ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဆိုသည္။

‘‘တကယ္လို႔ အဲဒီဥပေဒမူ ၾကမ္း (ကေလးသူငယ္အခြင့္အ ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ) သာ အတည္ ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ရင္ေပါ့ေလ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အဲဒီဥပေဒပုဒ္မကို ကိုး ကားၿပီးေတာ့ ကေလးအလုပ္သ မားဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား စာရင္းကို ထုတ္ ျပန္ေၾကညာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ ေတာ့ ယူရဦးမွာေပါ့ေလ’’ ဟု ဦးစိုးဝင္းရွိန္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အ သက္ (၅) ႏွစ္မွ (၁၇) ႏွစ္အထိ ကေလးအလုပ္သမား တစ္သန္း ေက်ာ္ရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း က႑၌ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ေန ေၾကာင္း၊ ယင္းကေလးမ်ားအေန ျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးပိုင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈ ရွိသည္ကို ေလ့ လာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕ (ILO) ဆက္ဆံေရး႐ံုးအရာရွိေရာ္ရင္ေမာ္အိုဗင္က ေျပာသည္။

‘‘ကေလးအလုပ္သမားတစ္ သန္းေက်ာ္ ရွိတဲ့အထဲက တစ္ ဝက္ေလာက္ေတာ့ အဆိုးရြားဆံုး ေဘး အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ ငန္းခြင္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကရပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာ သည္။

   ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ား စာရင္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က သက္ ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အလုပ္ ရွင္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕ (ILO) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲေၾကာင္း ဦးစိုးဝင္း ရွိန္က ေျပာသည္။

ယင္းမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပအတည္ ျပဳေၾကညာရမည္ျဖစ္သည္။

Top News