ႏုိင္ငံသားအားလံုး ဥပေဒအခြင့္အေရး တန္းတူရရန္ ျပည္ေထာင္စုက ၫႊန္ၾကားရန္လိုဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္ေျပာ

ဇြန္လ ၁၃ ရက္တြင္ ႐ံုးထုတ္လာသည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္

 ႏုိင္ငံသားမ်ားအား လံုးသည္ ဥပေဒအရာ၌ တန္းတူ အခြင့္အေရး ခံစားခြင့္ရေစရန္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္အေန ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ဥပေဒ ခ်ဳပ္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ပုဒ္မသံုးခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ေဒါက္ တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။
ဇြန္လ ၁၃ ရက္တြင္(၁၃)ႀကိမ္ ေျမာက္ တရား႐ံုးထုတ္လာစဥ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေပၚ ပုဒ္မ သံုးခုခြဲ၍ တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စကားရပ္မ်ား အနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု ၎က ဆို သည္။

‘‘ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဘက္က တစ္ ႏုိင္ငံလံုး၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုးကို ဥပေဒအရာမွာ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစ ဖို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးဖို႔ လိုတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာ သည္။  ေဒါက္တာေအးေမာင္အ ေပၚ စြဲဆိုထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထား ခ်က္ကို ျပည္နယ္တရားလႊတ္ ေတာ္က ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ ပယ္ ခ်ခဲ့သည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ၿပီး ခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာက်ဆံုးျခင္း ေအာက္ ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည့္ ေဟာေျပာခ်က္အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေအး ေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ ေအာင္ကို မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈပုဒ္မသံုးခုျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲ ဆိုထားသည္။

ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္ကို ဇြန္လ ၂၀ ရက္သို႔ ထပ္မံ႐ံုးခ်ိန္း ခဲ့သည္။

Top News