ဒီခ်ဳပ္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသမီး စံုညီေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ညီလာခံကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ သံုးရက္တာ ျပဳလုပ္မည္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမ်ား စံုညီေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ညီလာခံကို ေန ျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာ (MICC-2) တြင္ ဇြန္လ ၃၀ မွ ဇူလိုင္ ၂ ရက္အထိ သံုးရက္ ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။


ပါတီစည္း႐ံုးေရး၊ ေရြး ေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္ သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအမ်ိဳး သမီးေကာ္မတီက ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ သည္။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီး သီးတြင္ ယင္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕ စည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္၍ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ညီလာခံ က်င္းပရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒၚသႏၲာက ေျပာသည္။

‘‘အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီေတြ က ဟိုအရင္ေခတ္ေတြတုန္းက လည္းဖြဲ႕ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးထုစံုညီေတြ႕ဆံုပြဲ မရွိခဲ့ဖူးဘူးဆိုေတာ့ ဒီပြဲ က ထူးျခားခ်က္ေတြရွိပါမယ္’’ဟု ၎က ယမန္ေန႔ကေျပာသည္။

ညီလာခံတြင္ ေကာ္မတီ အသီးသီး၏ အမ်ိဳးသမီးအေရးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတင္ျပမည္ ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ျမႇင့္ တင္ေရး စကားေျပာစြမ္းရည္၊ဥပ ေဒႏွင့္ ဘ႑ာေရးလုပ္ထံုးလုပ္ နည္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္မည္ဟု ေကာ္မတီဝင္မ်ားကေျပာသည္။

အဆိုပါညီလာခံတြင္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ဒီခ်ဳပ္အမ်ိဳးသ မီးေကာ္မတီဝင္ ၁,၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ရွိေၾကာင္း ေဒၚသႏၲာကေျပာသည္။ ‘‘ႏိုင္ငံ ေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားမယ္။ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ားတယ္ဆိုေတာ့ တက္ ေရာက္ႏိုင္၊ မတက္ေရာက္ႏိုင္က ေတာ့ Confirm မျဖစ္ဘူး’’ ဟု ေဒၚသႏၲာက ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ သည္ လက္ရွိတြင္သက္ငယ္မုဒိမ္း ျပဳက်င့္ခံရသည္ ကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံအမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြထူေထာင္၍ တရား႐ံုးကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ လူမႈ ေရးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိသည္။

‘‘၂၀၁၈ အလြန္က်ရင္ေတာ့ ပါတီစည္း႐ံုးေရးရယ္၊ ၿပီးရင္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ေတြရယ္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကာ ကြယ္ဖို႔၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ပိုၿပီးစုစည္း ႏိုင္ဖို႔ရယ္ စသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ မယ္။ အဲဒီအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို ညီလာခံမွာစုစည္း မွာပါ’’ ဟု ေကာ္မတီအတြင္းေရး မွဴး၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဇင္မာေအာင္က ရွင္းျပသည္။

ဒီခ်ဳပ္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေကာ္ မတီကို ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္ဦးေဆာင္၍ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဇင္မာေအာင္ႏွင့္အ ဖြဲ႕ဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးပါဝင္သည္။