ျမန္မာ-ထုိင္းစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ ဘန္ေကာက္တြင္ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ Myanmar Insight 2018 သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

 ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Myanmar Insight 2018 ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲကို ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၂၀ ၌ တတိယအႀကိမ္က်င္းပမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထုိင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ မစၥတာ H.E.Jukr Boon-Long ကေျပာသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရး တည္ ေဆာက္မႈ ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္ခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာ က်င္းပမည့္ ေဟာ ေျပာပြဲ၌ ေခါင္းစဥ္ေလးခုျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရက စီးပြားေရး က႑အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ ေဆြး ေႏြးပြဲ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ မွ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ ဆိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခ အေနမ်ားရွင္းလင္းမည့္ ေဆြးေႏြး ပြဲႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ အသားငါး က႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

‘‘ေဟာေျပာပြဲကေန တစ္ ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ျပန္ေဝမွ် ႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာလည္း ထုိင္းႏိုင္ငံက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ပိုမ်ားလာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆုိင္ရာ ထုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ Mr.Sorasak Keeratichokechaikul ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ထုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားက ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တို႔ကို စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထုိင္းစီးပြား ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ Mr.Nattawin Phongsphetrarat က ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ထုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးသာမက တျခားတိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္မွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ဝင္စားပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထုိင္းႏိုင္ငံသံအမတ္ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ထုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ကရင္ျပည္ နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ အထည္ခ်ဳပ္ က႑ႏွင့္ ဖိနပ္ခ်ဳပ္စက္႐ံု လုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ေလ့လာေန သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္းတြင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည္။

Top News