အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ မကၠဆီကို ၂၀၂၆ ကမၻာ့ဖလား က်င္းပခြင့္ရရွိ

အေမရိကန္၊ ကေနဒါ ႏွင့္ မကၠဆီကိုတို႔၏ ပူးတြဲေလွ်ာက္ ထားမႈသည္ ေမာ္႐ိုကိုႏိုင္ငံက ေလွ်ာက္ထားမႈကို အႏိုင္ရရွိၿပီး ေနာက္ ယင္းသံုးႏိုင္ငံသည္ ၂၀၂၆ ကမၻာ့ ဖလားကို က်င္းပခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။


ဖီဖာ၏ ညီလာခံက ေျမာက္ အေမရိက သံုးႏိုင္ငံေလွ်ာက္ထား မႈကို ၁၃၄ မဲျဖင့္ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံၿပီး ေမာ္႐ိုကိုက ၆၅ မဲသာရရွိခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ၂၀၀၂ က ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ကမၻာ့ ဖလားၿပီးေနာက္ အဆိုပါသံုးႏိုင္ငံ က အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့ ဖလားကို ထပ္မံက်င္းပခြင့္ ရရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၂၆ ကမၻာ့ဖ လားသည္ ၄၈ သင္း ပါဝင္မည့္ ပထမဆံုး ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲ လည္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိကမၻာ့ ဖလားတြင္  ၃၂ သင္းသာပါဝင္ၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံ၌ ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၆ ကမၻာ့ဖလားတြင္ ပြဲ ၈၀ ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ အမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ပြဲ  ၆၀ ကို  အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၌ ကစားမည္ျဖစ္ကာကေနဒါ ႏိုင္ငံက ၁၀ ပြဲ၊ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံက ၁၀ ပြဲ လက္ခံ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။

၂၀၂၆ ကမၻာ့ဖလား အိမ္ ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ကို ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွံေပးအပ္ခဲ့ျခင္း အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အ ေမရိကန္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ကားလို႔စ္ေကာ္ဒီ႐ိုက ေျပာၾကား သည္။ ယေန႔တြင္  ေဘာလံုးအား ကစားနည္းက တစ္ဦးတည္းသာ ေအာင္ပြဲခံသြားသူဟု ၎ကဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္႐ိုကိုသည္ ကမၻာ့ဖလား က်င္းပခြင့္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထား မႈ ငါးႀကိမ္ေျမာက္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ သည္။

ကမၻာ့ဖလားက်င္းပျခင္းမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံဝင္ေငြ ရရွိမည္ဟု ေကာ္ဒီ႐ိုက ကတိျပဳခဲ့ ၿပီး ဖီဖာအတြက္လည္း အျမတ္အ စြန္း ၁၁ ဘီလီယံရရွိမည္ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

အေမရိကန္သည္ ကမၻာ့ ဖလားကို ၁၉၉၄ က လက္ခံက်င္း ပခဲ့ၿပီး မကၠဆီကိုက ၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၆ တြံင္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ကာ ကေနဒါႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းပဖူး ျခင္းမရွိေသးေပ။       —Ref:Goal