ရန္ကုန္တြင္ ယေန႔မွစ၍ လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္ျပန္လည္ရရွိေတာ့မည္ ဟုဆို

 မုန္တုိင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားျပတ္ ေတာက္ျခင္းႏွင့္ မဟာဓာတ္အား လိုင္းစနစ္ ခၽြတ္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း မၾကာခဏ လွ်ပ္ စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ေသာ္လည္း ဇြန္လ ၁၄ ရက္က စတင္ကာ ပံုမွန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပန္လည္ရရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရး ရွင္း ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံက ေျပာသည္။


 ေျမာင္းတကာ-လိႈင္သာ ယာမဟာဓာတ္အားလိုင္းခၽြတ္ ယြင္းမႈကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ျပဳျပင္ကာ ေလွာ္ကားႏွင့္ သန္လ်င္ရွိ ဓာတ္အားခြဲစက္႐ံုမ်ား ကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

‘‘အခုျပတ္ေနတာက ဓာတ္ ႀကိဳးျပတ္တာေတြ၊ လိုင္းေအာက္ တာေတြေၾကာင့္ပါ။ ခဏပါ’’ဟု ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံက ေျပာ သည္။ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ညတြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ နယ္အခ်ိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ၎က ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္က စတင္ကာ သံုးရက္ခန္႔ ေလ ျပင္းတိုက္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းေဘးသစ္ပင္မ်ား ၿပိဳလဲကာ ၿမိဳ႕ နယ္အႏွံ႔၌  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ႀကိဳးမ်ား ျပတ္ေတာက္ခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕က ေၾကညာသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းကို ကမၻာ႔ဘဏ္ေခ်းေငြကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

More in News Section

Top News