ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ စက္မႈဇုန္သစ္မ်ား တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ကန္႔ကြက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ျပင္ပၿမိဳ႕ နယ္ ၁၁ ခုတြင္ ႏုိင္ငံတကာအ ဆင့္မီစက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည့္ အစီအစဥ္ကို သ ေဘာမတူေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဘ႑ာေရး၊  စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္တီက ဆိုသည္။

တိုင္းအစိုးရက လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္သြင္းသည့္ ယင္းစီမံ ကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ ၏ သေဘာထားကို အဆိုပါ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီျပင္ပၿမိဳ႕နယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေစရန္  စက္မႈဇုန္ ၁၁ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ အစီ ရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။  ယင္းစက္မႈဇုန္မ်ားကို ထန္းတပင္၊ ေကာ့မွဴးတြံေတး စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ စက္မႈဇုန္ အသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ထက္လက္ရွိလည္ပတ္ေနသည့္ စက္မႈဇုန္ ၂၉ခုကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျခင္း၊ ဥပေဒမူ၀ါဒမ်ား အား ေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႔ အရင္ဆံုးျပဳလုပ္သင့္ ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းကဆိုသည္။

‘‘ထိုကဲ့သို႔ စနစ္ေတြ၊ ဥပေဒ ေတြအားေကာင္းလာမွ ေျမျပင္ ေပၚမွာစက္မႈဇုန္ ၁၁ ဇုန္ကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စတင္ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ ေကာ္မ တီအေနနဲ႔တင္ျပလိုပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ ေနသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လွ်ပ္ စစ္မီးလံုေလာက္စြာမရရွိျခင္းအ ပါအ၀င္လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေန ၿပီးဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ ဆင္ေနသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ား၌ ထိုသို႔ျပႆနာမ်ား ရွိလာႏုိင္ ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းကဆိုသည္။

‘‘ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီစက္မႈ ဇုန္ေတြထူေထာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္  ဒီစက္႐ံုေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားလံုေလာက္စြာ သံုးစြဲႏုိင္မႈစနစ္ေတြ၊ ေရသံုးစြဲမႈစနစ္ေတြဒါ ေတြအားလံုးကို စက္မႈဇုန္ ၁၁ ခု လံုးမွာ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ မယ့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအဖြဲ႕ကစနစ္တက်စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ထားၿပီးပါၿပီလား’’ ဟု ၎က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ‘‘အခု ၂၉ ဇုန္မွာ ေတာင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလံု ေလာက္စြာေပးႏုိင္တဲ့ အေျခအ ေနမရွိေသးတဲ့အတြက္ ယင္းစက္ မႈဇုန္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ မယ့္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘယ္ ေလာက္ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ဆို တာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုး ရအဖြဲ႕ က  သိရွိရန္လိုအပ္ပါတယ္’’ ဟု  ေဒၚစႏၵာမင္းကေျပာသည္။  

စက္မႈဇုန္ ၁၁ခုကို တစ္ၿပိဳင္ တည္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လြယ္ ကူသည့္ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ အားသာ ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိ ရွိႏုိင္ရန္ ကနဦးစက္မႈဇုန္တစ္ခု၊  ႏွစ္ခုကိုသာေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာကဆုိသည္။

အဆိုပါစက္မႈဇုန္မ်ား ေဖာ္ ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာႏုိင္သျဖင့္ စနစ္တက် စီစဥ္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘အားနည္းခ်က္ေတြကိုရွာ ေဖြၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လုပ္ ေဆာင္မယ္ဆိုရင္အမ်ားႀကီး အ က်ိဳးရွိႏုိင္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ေထာက္ခံပါတယ္’’ ဟု  ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးေမာ္ကေျပာသည္။  ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

Top News