ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပါင္းကူးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အထူးကိုယ္စားလွယ္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မစၥစ္ခရစၥတင္းရွယန္နာဘာဂီနာတို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု − MOI/AP)

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူး ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကုလသမဂၢအၾကား  အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပါင္းကူးေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ယမန္ေန႔ (ဇြန္လ ၁၃ ရက္)တြင္ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥစ္ခရစၥတင္းရွယန္နာဘာဂီနာကို ေနျပည္ ေတာ္၌လက္ခံေတြ႕ဆံုရာ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ နက္နဲ႐ႈပ္ ေထြးမႈမ်ား၏ပကတိအေျခအေန မ်ားအား သိရွိနားလည္ၿပီး အမွန္ တရားဘက္က ရပ္တည္ရန္ႏွင့္ အေျခအေနမွန္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းမွ သိရွိႏုိင္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

 အထူးကိုယ္စားလွယ္က လည္း ခရီးစဥ္လာေရာက္ျခင္း သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥ  ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢအၾကား အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသိုက္အဝန္းႏွစ္ခု ပိုမိုနီးကပ္ လာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို အ ေထာက္အကူျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ဆိုသည္။

 ‘‘အဆင္ေျပပါတယ္။ သူ လုပ္မယ့္လုပ္ငန္းေတြ ရွင္းျပပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က လည္း သူသိသင့္သိိထုိက္တဲ့ အ ခ်က္အလက္ေလးေတြကို သူ႔ကို အသိေပးပါတယ္’’ ဟု ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ဦးျမင့္သူက ယမန္ေန႔ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပသည္။

ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥစ္ခရစၥတင္းရွယန္နာဘာဂီနာ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးျမင့္သူ က ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ မစၥစ္ခရစၥတင္းရွယန္ နာဘာဂီနာတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ ျမန္မာအ စိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္၏အထူးကိုယ္စားလွယ္႐ံုး တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုး ရ၏  ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ သည္။  အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ယေန႔(ဇြန္လ ၁၄ ရက္)တြင္ တပ္ မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေန ျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္၍  ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ သံတ မန္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုရန္ စီစဥ္ထားကာ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ခန္႔တြင္ ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ သည္။

Top News