ခ်င္းတြင္း မဂၢဇင္း

ခ်င္းတြင္းဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဓိကျမစ္ႀကီး ေလးစင္းတြင္ အပါအ၀င္ဟု သိၾကသည္။ ဤအ မည္ကုိယူ၍ စာေရးဆရာကုိတာက မဂၢဇင္းထုတ္ေ၀ ခဲ့ရာ ရသႏွင့္သုတေပါင္းစပ္ထားေသာ စာအုပ္အျဖစ္ဖတ္႐ႈခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤသုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္း ေကာင္းျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ ခ်င္းတြင္းသည္ က်န္းမာ ေရးမေကာင္း၊ ဘက္ဆဲလားစာအုပ္ေတြၾကား လူး လြန္႔႐ုန္းကန္ရကာ ရပ္နားခဲ့ရသည္။

ယခုမူ ခ်င္းတြင္းကုိ အသစ္တစ္ဖန္ျမင္ရျပန္ သည္။ အမွတ္(၈၄) ဇြန္၊ ဇူလုိင္အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္ေ၀ေသာခ်င္းတြင္းအသစ္ကုိ ယခင္ပုံစံအတိုင္း ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း ေတြ႕ရသည္။ စာေကာင္းငတ္ေနသူ မ်ား အာလ်ေျပေစမည့္ခ်င္းတြင္းျဖစ္သည္။ ‘သည္လ စကား’ဆုိေသာ အဖြင့္တြင္ ‘ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိတာ ကြၽန္မတို႔ အားလုံးမွာ ေမြးရာပါ အေျခအေနပါ။ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ဆုိတာက သင္ၾကားထည့္သြင္းခံရ တာ။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ စိတ္ရင့္က်က္မႈခရီးဆုိတာက မလုိ မုန္းထားအာဃာတတရားနဲ႔ ေၾကာက္စိတ္ကုိ ဖယ္ ရွားၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ႏွလုံးသားမွာ ျပန္လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔ပါ’ဟူ၍ ဆိုစကားတစ္ခု ေဖာ္ျပထားသည္။

စာအုပ္တြင္ ကဗ်ာ၊ ပညာေရး၊ ကမၻာ့အေတြး အျမင္၊ အေရွ႕တုိင္းအေတြးအျမင္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မွတ္စု၊ ရသစာတမ္း၊ ႏွစ္ပါးသြား၊ အေမြ၊ ၀တၳဳႏွင့္ အထူးက႑ဟူ၍ခြဲကာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ခ်င္းတြင္း သည္ စာအုပ္ဆုိဒ္ခပ္ပါးပါး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖတ္ စရာေတြ တင္းက်မ္းျပည့္ေနသည္။ ေဖာ္ျပပါစာအားလုံးသည္ တစ္ပုဒ္မွ် စြန္႔ပစ္ဖြယ္မရွိ။ အႏွစ္သာရျပည့္၀ေသာ စာမ်ားသာပါ၀င္သည္။ ဂ်ဴး၏ ရသစာ တမ္းတြင္ ‘စာေရးဆရာေတြ၊ အႏုပညာသမားေတြမွာ တစ္ခါတစ္ရံ Solitude လုိအပ္သည့္နည္းတူ တစ္ခါတစ္ရံ အေဖာ္လုိအပ္သည္။ နာက်င္မႈေတြကုိ မွ်ေ၀ခံစားဖုိ႔၊ စိတ္ဒဏ္ရာေတြကုိ ကုသဖုိ႔၊ အလင္း ေရာင္ေပ်ာက္ေနသည့္အခါ အလင္းေရာင္ဆီလမ္း ၫႊန္ဖုိ႔။ သုိ႔ေပမယ့္ အဲသည္အေဖာ္ဟာ ထာ၀ရၾကင္ ေဖာ္အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ဖုိ႔ လုိခ်င္မွလိုေပလိမ့္မည္။  စာေရးဆရာညီမတစ္ေယာက္က ကြၽန္မကုိ ေျပာဖူး သည္။ ‘‘ငါ့ေယာက်္ားဟာ ငါ့အတြက္ အေဖာ္မျဖစ္ ဘူး’’ တဲ့’ ဟူ၍ေရးထားသည္။ ထုိ႔အတူ ျမင့္သန္း၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ‘လူ႔အခြင့္အေရး’ဆုိတာက တစ္ကမၻာ လုံး သေဘာတူလက္ခံထားတာ (လက္ခံမိလုိက္ၾက တာ) ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ လက္ခံထားတဲ့အတုိင္း ေတာ့လည္း မက်င့္သုံးၾကဘူး။ သီးျခားႏုိင္ငံေတြကုိစုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရွင္ေတြရဲ႕ စိတ္ေန စိတ္ထားနဲ႔အာဏာအရ ရရွိထားတဲ့ ‘မာန္’မွာ မူတည္ တယ္။ ကုလသမဂၢက ဘာေျပာေျပာ တို႔လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္လုိ႔ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့မူနဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့ႏုိင္ငံေတြက အမ်ားသား။ ေျပာစရာရွိေနတဲ့တစ္ခ်က္က ‘လူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာစာတန္း’ဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ အႏုိင္ရတဲ့ႏုိင္ငံေတြဆီက ထြက္ ေပၚလာတဲ့အျမင္ဆုိတာ။ ေျပာမယ္ဆုိရင္ သူတို႔ေပ တံနဲ႔ တိုင္းထြာၾကည့္ရာက ရတဲ့အျမင္။ ဟုိကတည္း က ျပႆနာတစ္ခုရွိေနတယ္။ ႐ုရွဟာ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ ငံ။ ကြန္ျမဴနစ္လက္ခံတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေမရိ ကန္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္တို႔ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တစ္ သားတည္းမက်ဘူး။ စံတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘူး။ ကုိ လုိနီေအာက္က လြတ္ေျမာက္စ အိႏၵိယမွာလည္း ဒီ လုိပဲ (အထူးသျဖင့္ ဇာတ္နိမ့္၊ ဇာတ္ျမင့္ကိစၥမ်ိဳးမွာ..။) စင္ကာပူ၊ မေလးရွား စတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာလည္း ေျပာစရာေတြရွိလာတယ္။ မတတ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီကေန႔ ေခတ္ကာလမွာေတာ့ အစုိးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း  NGO ဆုိတာေတြက လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္လာ ရင္ ႏုိင္ငံႀကီးေတြအေနနဲ႔ စစ္ေရးအရ ပါ၀င္ဖုိ႔ တိုက္ တြန္းၾကတယ္။ ခက္ေနတာတစ္ခုက အစုိးရက ဦး ေဆာင္တာမဟုတ္ေပတဲ့ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အ စည္းေတြကုိယ္တိုင္က အစုိးရေတြနဲ႔ မကင္းၾကဘူး။ ကုလသမဂၢဆုိတာႀကီးကုိယ္တိုင္က အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ တစ္ခုခုက ငါ့ႏုိင္ငံကုိ နင္တို႔မလာၾကနဲ႔လုိ႔ဆုိရင္ကုိ မတ္တတ္ရပ္လုိ႔ လမ္းမွာငုိပဲ။ ေရွ႕ကုိ ဘယ္လုိတုိးရ မွန္းမသိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ မွာ ဘယ္လုိနည္းအရျဖစ္ျဖစ္(ဆုိလုိတာက အာဏာ သိမ္း-သိမ္း။ မဲေရြးလို႔ ႏုိင္-ႏုိင္) ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ လုပ္ကိုင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ရတဲ့ လူတစ္ စု(တစ္နည္း။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရ လူတစ္စု။)ကုိ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ဘူး။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဟာ ႀကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ..။ ႏုိင္တာဟာ တရားတယ္ဆုိတဲ့ မာကီယာဗလ္ေလရဲ႕မင္းသားေလး ဆီ ျပန္သြားေနေတာ့တာပဲ’ ဟု ဖတ္ရပါမည္။ စာအုပ္ ကုိ မုံေရြးစာအုပ္တိုက္က တန္ဖုိး ၂,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိၿပီး ဖုန္း ၀၁-၂၉၇၀၇၂ သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

Top News