ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ကုန္စုံဆုိင္ႀကီးမ်ားကုိ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး

 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ် ေသာကုန္စုံဆိုုင္ႀကီးမ်ားကုိ ရွမ္း ျပည္နယ္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီး ဌာနက ဇြန္လဒုတိယပတ္အတြင္း ေရွာင္တခင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး စဥ္ ရက္လြန္စားေသာက္ကုန္ မ်ားသိမ္းဆည္းမိေၾကာင္း ရွမ္း ျပည္နယ္စားသုံးသူေရးရာဦးစီး ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာ သည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ ရပ္ကြက္ မိန္းလမ္း(ခ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လမ္းရွိ မုန္႔ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေန သည့္ဆုိင္မွ သက္တမ္းလြန္မုန္႔မ်ိဳး စုံ၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္စ၀္စံထြန္းလမ္း ရွိ ကုန္စုံဆိုင္မွ ေအးခဲအသား မ်ား၊ သက္တမ္းလြန္အစားအ ေသာက္မ်ားတန္ဖုိးက်ပ္ခုနစ္ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ဖုိး သိမ္း ဆည္းမိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္ မွဴးဦးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ဆိုင္ေတြအေနနဲ႔ သက္ တမ္းလြန္စားေသာက္ကုန္ေတြ ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးသူ ေတြအေပၚ ဘယ္လုိဆုိးက်ိဳးသက္ ေရာက္သလဲဆုိတာသိရွိေအာင္  ပညာေပးစည္း႐ုံးၿပီးေတာ့ ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္တယ္’’ ဟု ဦးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

သက္တမ္းလြန္စားေသာက္ ကုန္ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားကုိ ခံ ၀န္လက္မွတ္ေရးထုိးေစၿပီး ကုန္ ပစၥည္းသိမ္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ဦးမင္းေအာင္ကေျပာ သည္။

စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ် သည့္ဆိုင္မ်ားသည္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈျဖင့္ မိမိထုတ္ကုန္အ ေပၚ စားသုံးသူလုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစ ရန္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေၾကာင္း ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္စားသုံးသူူေရး ရာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလုိက္ ေစ်း၊ ေက်ာင္းႏွင့္ လက္လီ၊ လက္ကား ကုန္စုံဆိုင္ႀကီးမ်ားကုိ အပတ္စဥ္ ႏွင့္ လစဥ္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေန ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိပတ္ ၀န္းက်င္အနီး စားသုံးရန္မသင့္ ေသာ သက္တမ္းလြန္ကုန္ပစၥည္း မ်ား၊ စားသုံးကုန္မ်ား၊ ေရာင္းခ်၊ ၀ယ္ယူမိလွ်င္ ရွမ္းျပည္နယ္စား သုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနသုိ႔ ဆက္ သြယ္ သတင္းေပးတိုင္ၾကား ႏုိင္ ေၾကာင္း ဦးမင္းေအာင္ကေျပာ သည္။

More in News Section

Top News