လုပ္ငန္း ၂၈၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စင္ကာပူက ျမန္မာတြင္ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား

 ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားဆံုး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၈ ေမလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ ငန္း ၁,၄၈၅ ခုအနက္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္း ၂၈၂ ခုျဖင့္ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေန သည္။  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ လုပ္ငန္း ၂၄၂ ခုျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၁၁၇ ခုျဖင့္ တတိယအမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ေနသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံက အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး က႑၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ကို ယွဥ္ရင္ တယ္လီကြန္းနဲ႔ စြမ္းအင္က႑မွာ နည္းနည္းေတာ့ ေလ်ာ့လာတာ ေပါ့’’ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏအား ျဖင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၆- ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံဝင္ေရာက္ ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁ ဘီလီယံသာ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ေမလကုန္အထိ စင္ ကာပူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုစု ေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလီယံ ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ႏိုင္ငံရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္း၏ ၂၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ေမလတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၉ ဘီလီယံရွိၿပီး ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားလံုး၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အမ်ားဆံုးသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

Top News