ဒန္ေတလား၊ ပါပီလြန္လား

လက္စားေခ်ျခင္းဟူသည္ စီးဆင္းေနေသာ ပ်ားရည္တို႔ ထက္ပင္ပိုမိုခ်ိဳၿမိန္၏။ ( The Revenge issweeter far than flowinghoney) ဟု ဂရိစာဆိုႀကီး ဟိုးမားကအီလိယတ္ (Iliad) လကၤာႀကီးတြင္ စပ္ဆိုခဲ့သည္။ ဘီစီ(၁၂)ရာစုတြင္ စပါတာၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံကို ဘုရင္မင္နီေလးယပ္စ္၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ စပါတာသို႔ေရာက္လာေသာ ထ႐ိြဳင္မင္းသားပဲရစ္သည္ လူမက နတ္မမွ်လွပလြန္းသည့္ ဟယ္လင္(မင္နီေလးယပ္စ္၏ မိဖုရား)ႏွင့္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့သည္။ ပဲရစ္က ဟယ္လင္ကို  ခုိုးယူေဆာင္ကာ ထ႐ြိဳင္သို႔ ျပန္ေျပးသည္။ ထိုအေရးကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မင္နီေလးယပ္စ္၏ အစ္ကိုျဖစ္သူ အင္ပါယာဘုရင္အက္ဂါမင္ႏြန္က ထ႐ြိဳင္ၿမိဳ႕ကို စစ္ျပဳသည္။  အက္ဂါမင္ႏြန္ဘက္မွ ဂရိဒ႑ာရီစစ္သူရဲေကာင္း အာခီလိစ္ႏွင့္ အီသာကာဘုရင္ အိုဒက္ဆီယပ္တို႕က  ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထ႐ြိဳင္တို႕ဘက္မွ စစ္ သူရဲေကာင္းမွာ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ဟက္တာ (Hector)ျဖစ္၏။


ထိုစစ္ပဲြႀကီးတြင္ ထ႐ိြဳင္အိမ္ ေရွ႕စံစစ္သူရဲေကာင္းဟက္တာ က အာခီလိစ္၏စစ္၀တ္စံုကို ၀တ္ ဆင္ထားေသာ ပက္ထ႐ိုကလပ္ ကို တိုက္ပဲြတြင္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ တူေတာ္သူပက္ထ႐ိုကလပ္၏က် ဆံုးျခင္းသည္ အာခိလိစ္အား အ ဆံုးစြန္ အမ်က္ေဒါသထြက္ေစခဲ့ သည္။ အာခီလိစ္အတြက္ထ႐ိုဂ်န္ စစ္ပဲြအား အႏိုင္ရျခင္း၊ မရျခင္း သည္ အေရးမဟုတ္ေတာ့ၿပီ။ သူ႔တူေတာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ဟက္တာအား ျပန္လည္သတ္ ျဖတ္ႏိုင္ျခင္းသည္သာ သူ႔အ တြက္ ပဓာနအေရးျဖစ္ေတာ့ၿပီ။ သူသည္ ထိုအမ်က္ေဒါသအာဃာ တျဖင့္ ဟက္တာအား စိန္ေခၚ စီးခ်င္းထိုး၍ သတ္ျဖတ္သည္။ ဟက္တာ၏ အေလာင္းကို သူ႔စစ္ ျမင္းရထားတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ကာ တရြတ္တိုက္ဆဲြသည္။ သူ႔လက္စဲြ ေတာ္ဓားကို ကိုင္ေျမႇာက္၍ ႀကံဳး ၀ါးသည္။ ‘It (The Revenge) is sweeter far than flowing honey’ ဟူ၍။

ဟမ္မူရာဘီ၏ ကိုဓဥပေဒ တြင္ေတာ့ မ်က္လံုးတစ္လံုးအ တြက္မ်က္လံုးတစ္လံုးဟု ျပ႒ာန္း ခဲ့သည္။ မက္ဆိုပိုေတးမီးယား ေခတ္ေႏွာင္း၊ ေဘဘီလိုနီးယန္း မင္းဆက္၏ ေျခာက္ဆက္ေျမာက္ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ ဟမ္မူရာဘီသည္ ႏိုင္ငံသားတို႔လိုက္နာရန္ ထိုဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေက်ာက္သားေပၚတြင္ ထြင္းထု၍ မွတ္တမ္းတင္ထားေစခဲ့သည္။ ေႏွာင္းလူတို႕ေတြ႕ရွိကာ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ယင္းဥပေဒေက်ာက္စာခ်ပ္တစ္ခ်ပ္သည္ ၂ ဒသမ ၂၅ မီတာ အက်ယ္ရွိၿပီး ယင္းေက်ာက္စာထက္တြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ An eye for an eye , a tooth for a tooth   ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ (ပညာရွင္အမ်ားက ထိုဥပေဒသည္လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားေယာက္်ား၊ မိန္းမတို႔အား ထိခိုက္နာက်င္ေစရန္ ျပဳမိေသာ ေက်းကၽြန္ (ေငြ၀ယ္ကၽြန္)မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒဟု ဆိုၾက၏။)

ဤသည္တို႕ကား လက္စား ေခ်ျခင္းသည္ တရားမွ်တ၏၊ လက္စားေခ်ျခင္းသည္ ေကာင္း ၏ဟူေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အယူအဆမ်ားကို လွစ္ဟေနၾက သည့္ ကမၻာေက်ာ္သက္ေသအ ေထာက္အထား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾက၏ ။ ယင္းအယူအဆတို႔၏ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ လက္ စားေခ်ျခင္းဟူသည္ ေကာင္းက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာမရွိဟု ထင္ျမင္ယူဆ မႈဘက္မွေတာ့ တ႐ုတ္ပညာရွိႀကီး ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္ အိႏိၵယ၏ဖခင္ ႀကီးမဟတၱမဂႏီၵတို႔အားတင္သြင္း ရေပလိမ့္မည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္ (ဘီစီ ၅၅၁-၄၇၉) ကေတာ့ ‘‘လက္စားေခ်ဖို႔ ခရီးကိုမစတင္ခင္မွာ အေလာင္း ထည့္ဖို႔ ေျမက်င္းႏွစ္ခုတူးခဲ့ပါ (Before you embark on a journey of revenge, dig two grave)’’ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့၏။ သူ႔ကို ငါ သတ္၊ ငါ့သူသတ္ႏွင့္ သတ္သံ သရာ ဘယ္မွာဆံုးမည္နည္းဟု ဆံုးမခ်င္ပံုရ၏။ အၾကမ္းမဖက္ ေသာ အဟႎသာ၀ါဒျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ေသာ မဟတၱမဂႏီၵႀကီးကေတာ့ ‘‘မ်က္ လံုးတစ္လံုးအတြက္ မ်က္လံုး တစ္လံုး(ျပန္ေဖာက္ရမယ္)ဆိုရင္ ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး အကန္း ေတြျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။(An eye for an eye will only make the whole world blind ’’ဟု ၾသ၀ါဒ ျပဳခဲ့ေလသည္။

Isaac Friedmann ဆိုသူက ေတာ့ The forgiveness is the sweetest revenge ( ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ အခ်ိဳၿမိန္ဆံုးလက္စားေခ်မႈ)ဟုဆို၏။  သည္အဆိုအမိန္႔ကား အာခီလိစ္၏ ‘It (The Revenge) is sweeter far than flowing honey‘ ဆုိသည္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနေတာ့ၿပီ။

ဤေနရာတြင္ အမည္မသိ ေရွးပညာရွိတို႔ ဆိုမိန္႔ခဲ့ေသာ စကားတစ္ရပ္ကိုလည္း ၾကား ညႇပ္၍ တင္ျပလိုေသး၏။ ယင္းအ ဆိုအမိန္႔ကား ( Weak people revenge , Strong people forgive ; Intelligent people ignore) ဟုဆို၏။ စိတ္ဓာတ္ခြန္ အားခ်ည့္နဲ႔သူေတြဟာ လက္စား ေခ်ၾကတယ္။ စိတ္ဓာတ္အင္အား ေကာင္းသူေတြကေတာ့ ခြင့္လႊတ္ ၾကတယ္။ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ျပည့္စံု သူေတြကေတာ့ လ်စ္လ်ဴျပဳၾက တယ္ဟု ဆိုရေလမည္ထင္၏ ။ လက္တံု႔ျပန္ျခင္း၊ လက္စားေခ် ျခင္းကို မလိုလားသည့္လူ႔အသိုင္း အ၀ိုင္းအတြက္ေတာ့  အလြန္ႏွစ္ သက္စရာ ကိုးကားဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည့္ အဆိုအမိန္႔ တစ္ခုပင္။

အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ေလာ့ဒ္ဗိုင္း ေကာင့္တ္ ဖရန္စစ္ေဘကြန္က ေတာ့ -‘လက္စားေခ်ျခင္းဟူသည္ မွာ ၾကမ္းတမ္း႐ိုင္းပ်ေသာ တရား မွ်တမႈအသြင္သဏၭာန္တစ္မ်ိဳး’ ဟု ဆိုခဲ့သည္။ အျပစ္တစ္စံုတစ္ ရာက်ဴးလြန္သူတို႔ကို လူတို႔သတ္ မွတ္ထားေသာ တရားဥပေဒတို႕ အားျဖင့္ အေရးယူအျပစ္မေပး ႏိုင္သည့္အခါ (သို႔မဟုတ္) အျပစ္ က်ဴးလြန္သူတို႔က တရားဥပေဒ ဆိုသည္၏ အထက္သို႔ေရာက္ ေနၾကေသာအခါမ်ိဳးတြင္ လက္ တံု႔ျပန္ လက္စားေခ်ျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ တရားမွ်တမႈျဖစ္၏’ ဟု ဆိုရမည္ထင္၏ ။

လူ႔ေလာကတြင္ အားႀကီးသူ က အားနည္းသူကို အႏိုင္အထက္ ျပဳျခင္း၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းအသင္းအ ပင္း အားေကာင္းသူက အသင္း အပင္းနည္းသူကို အႏိုင္အထက္ ျပဳျခင္း၊ ရာထူးအာဏာအားႀကီး သူက ရာထူးအာဏာနိမ့္သူ၊ကင္း မဲ့သူတို႔အား အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း စသည္တို႔မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရွိၾကစၿမဲျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မျပဳရ ေစရန္၊ ထိုသို႔ျပဳသူတို႔အား အေရး ယူအျပစ္ေပးရန္ တရားဥပေဒ တို႔ကိုျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း တရား ဥပေဒသည္ မတရားမႈအလံုးစံုတို႔ အား အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း မျပဳႏိုင္၊ အားနည္းသူတို႔အား အ ျပည့္အ၀ အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ သည္မွာလည္း ေခတ္အဆက္ ဆက္ပင္ျဖစ္၏။  အခ်ိဳ႕ေသာ တရားဥပေဒတို႔မွာ ဥပေဒကိုယ္ ၌ကပင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိ သျဖင့္  ရာထူးအာဏာဥစၥာရွိသူ တို႔က လက္တစ္လံုးျခားလုပ္သည္ ကို မဟန္႔တားႏိုင္ျခင္း၊ ထိုသူတို႔ အား အသာစီးရေစျခင္းတို႔က လည္းရွိတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒတို႔မွာ ကိုယ္၌ကအား ေကာင္းေသာ္လည္း  ဥပေဒကို ကိုင္တြယ္သံုးစဲြသူတို႔၏ အဂတိ လိုက္စားျခင္း၊ ထိုသူတို႔ကိုယ္ တိုင္က တရားဥပေဒကို အလဲြသံုး စားျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားဥပ ေဒ၏ခ်ိန္ခြင္သည္ ရာထူးအာ ဏာဥစၥာရွိသူတို႔ဘက္သို႔ လွ်ာျပဴ တတ္သည္မ်ားလည္းရွိ၏။

ထိုသို႔ျဖစ္ေလျခင္းေၾကာင့္ တရားဥပေဒဆိုသည္ကို ယံုၾကည္ ၍၊ အားကိုး၍ မရႏိုင္ေတာ့ေသာ အခါ မေတာ္မတရားႏိုင္ထက္စီး နင္းျပဳခံရသူတို႔ဘက္မွ ျပဳသူတို႔ အား လက္တံု႔ျပန္လက္စားေခ် ျခင္းသည္ပင္ တရားမွ်တမႈတစ္ခု ဟု ယူမွတ္စရာျဖစ္လာေတာ့ သည္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဖရန္ စစ္ေဘကြန္၏ အဆိုအမိန္႔သည္ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတို႔အ တြက္ ရည္ၫႊန္းသည္ဟုထင္ျမင္မိ ပါသည္။

 လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေၾကာင့္၊  တစ္စုတစ္ဖဲြ႕ေၾကာင့္ဘ၀တစ္ခုလံုး ထိခိုက္နစ္နာရေလာက္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး မႀကံဳခဲ့ဖူးေသးသူမ်ားအတြက္ ေတာ့  လက္စားေခ်ျခင္းကခ်ိဳၿမိန္ သည္ ဟူသည္မွာ မွန္သလား၊ ခြင့္ လႊတ္ျခင္းက ျမတ္သည္ဆိုသည္ က မွန္သလား ဆုိသည္ကိုစာေတြ႕ ျဖင့္၊ စိတ္ကူးျဖင့္သာ ေျပာဆုိႏိုင္ ၾကေပလိမ့္မည္။  ကိုယ္ေတြ႕ခဲြျခား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းေတာ့ ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ စာေတြ႕ထဲတြင္ ပင္ စာေရးသူဖတ္ခဲ့ရဖူးသည့္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္မွေပးသည့္ အ ေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကေတာ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။

မြန္တီခရစၥတိုၿမိဳ႕စားႀကီးစာ အုပ္ကို ဖတ္ဖူူးၾကမည္ထင္ပါ သည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ အက္ဒမြန္ ဒန္ေတသည္ အလြန္႐ိုးသားႀကိဳး စားေသာ သေဘၤာအရာရွိကေလး ျဖစ္၏။ သူသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ မာေဆးၿမိဳ႕ ေမာ္ရယ္လ္သေဘၤာ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း ကုမၸဏီပိုင္ဖာရြန္းသေဘၤာျဖင့္ ခရီးထြက္သြားရာမွ အျပန္လမ္း တြင္ သေဘၤာကပၸတိန္ျဖစ္သူ မစၥတာလက္စလာ့စ္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့သည္။ ယာယီကပၸတိန္အ ျဖစ္ သေဘၤာကိုအုပ္ခ်ဳပ္ကာ ျပန္ လာခဲ့ရေသာဒန္ေတသည္   ကပၸ တိန္၏ ေနာက္ဆံုး အမွာစကားအ တိုင္း အယ္လ္ဘာကၽြန္းသို႔၀င္ ေရာက္ရပ္နားခဲ့သည္။ သူ၏ ကပၸတိန္ေပးခဲ့ေသာစာကိုမာရွယ္ ဘာထရန္ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ မာရွယ္ဘာထရန္က ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွ  လူတစ္ဦးအားေပးရန္ စာတစ္ ေစာင္ကို သူ႕အားျပန္ေပးလိုက္ သည္။ သူက ထိုစာကိုယူကာ သေဘၤာကိုရြက္လႊင့္၍ မာေဆး သို႔ျပန္လာခဲ့သည္။ သူလုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္က ဤမွ်ပင္။ အပို အလိုမရွိ။ ကြယ္လြန္သြားသည့္ ကပၸတိန္၏အမိန္႔ကို ေလးစား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္၏။

သို႕ေသာ္ ထိုစာတစ္ေစာင္ ကို သူယူလာခဲ့မိျခင္းက သူ႔ဘ၀ ကို ေျခမႊဖ်က္ဆီးမည့္ဒုကၡဆင္းရဲ တို႔၏ အစျဖစ္ေတာ့သည္။ ဒန္ ေတ၏ ကပၸတိန္ရာထူးကိုလိုခ်င္ ေသာ သေဘၤာစာေရးဒန္ဂလားစ္၊ ဒန္ေတ၏ ခ်စ္သူမာေဆးေဒးစ္ ကို ရယူပိုင္ဆိုင္လိုေသာ (မာေဆး ေဒးစ္၏ ေမာင္၀မ္းကဲြ)၊ ဒန္ေတ အား သတ္ပစ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ အမုန္းအၿငိဳးသိုေနေသာ  စစ္ဗိုလ္ ကေလး ဖာနန္မြန္ေဒဂိုတို႔၏လက္ ခ်က္ျဖင့္ သူ႔ဒုကၡမ်ားကစတင္ခဲ့ သည္။ ဒန္ဂလားစ္က ဒန္ေတ သည္ ဘုရင့္ဂိုဏ္းကို ဆန္႔က်င္၍ ကၽြန္းျပစ္ဒဏ္က်ေနေသာ နပိုလီ ယံထံမွ စာတစ္ေစာင္ကိုယူ ေဆာင္လာခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ထံသို႔ တိုင္ၾကားစာတစ္ ေစာင္ကိုလက္ေရးဖ်က္၍ ေရး သားသည္။ ထိုစာကို ဖာနန္မြန္ေဒ ဂိုကယူေဆာင္သြားကာ ဘုရင့္ ဂိုဏ္းသားမ်ားလက္ထဲသို႔ ေပး အပ္လိုက္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပ ေဒခ်ဳပ္မရွိခ်ိန္ျဖစ္၍ လက္ ေထာက္ဥပေဒအရာရွိ ဒီဗီလီဖို႔တ္ ထံသို႔တိုင္ၾကားစာက ေရာက္ရွိ သြားခဲ့သည္။ ဒန္ေတႏွင့္ မာေဆး ေဒးစ္တို႔၏ မဂၤလာပဲြက်င္းပေတာ့ မည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရင့္ဂိုဏ္းသား မ်ားက ဒန္ေတကို သူလွ်ိဳမႈျဖင့္လာ ေရာက္ဖမ္းဆီးသည္။ နပိုလီယံ၏ စာကို လက္ခံမည့္သူမွာ သူ၏ ဖခင္ႏြိဳင္းတီးယား ဒီဗီလီဖို႔တ္ျဖစ္ ေနေၾကာင္းသိရွိသြားသည့္အခါ ဘုရင့္ဂိုဏ္းအား ပုန္ကန္သည့္ ကိစၥတြင္ သူ၏ဖခင္ပါ၀င္ပတ္ သက္ေနမႈသည္ သူ၏အနာဂတ္ အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာေစ ႏိုင္သည္ကိုသိရွိေသာ ဥပေဒအ ရာရွိ  ဒီဗီလီဖို႔တ္သည္ ဒန္ေတ အား ျပင္သစ္၏အဆိုးရြားဆံုး ေသာ ရွက္တူးဒိဖ္ကၽြန္းရဲတိုက္အ က်ဥ္းေထာင္သို႔ အေရာက္ပို႔ ေဆာင္လိုက္ေတာ့သည္။

နပိုလီယံသည္ ပဲရစ္သို႔ျပန္ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အာဏာကို ျပန္ လည္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္အခါတြင္ သေဘၤာကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ေမာ္ ရယ္လ္က ဒန္ေတျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာေရးအတြက္ အျပင္း အထန္ႀကိဳးပမ္းသည္။  သို႔ေသာ္ ဒီဗီလီဖို႔တ္က သူ၏ သစၥာေဖာက္ မႈေပၚေပါက္မည္စိုး၍ ဒန္ေတ အား ရွက္တူးဒိဖ္ေထာင္ထဲမွ ျပန္ မထြက္ရေစရန္ စီမံသည္။ ရက္ တစ္ရာစစ္ပဲြ၏ ေနာက္ဆံုးတိုက္ပဲြ ျဖစ္ေသာ ၀ါတာလူးတိုက္ပဲြတြင္ နပိုလီယံအေရးနိမ့္ကာ လူ၀ီ (၁၈)က ျပန္လည္အာဏာရသည္။ နပိုလီယံကို ေထာက္ခံခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ေထာင္ ဒဏ္က်ခံသြားရၿပီးေနာက္ တြင္ ဒီဗီလီဖို႔တ္သည္ ထိုရာထူးကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ သူ႔ ဖခင္၏ နပိုလီယံအားေထာက္ခံ သူအျဖစ္ကို တစ္သက္တာဖံုး ကြယ္ထားႏိုင္ရန္ႏွင့္ သူ႔အနာဂတ္ အတြက္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္တစ္ခု ျဖစ္မလာေစရန္အတြက္ ဒန္ေတ အား ေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္မလာရေစရန္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။  အက်ဥ္းသားမွတ္တမ္း တြင္ ဒန္ေတသည္ဘုရင္အား ပုန္ ကန္သည့္ နပိုလီယံဂိုဏ္းသားျဖစ္ သည္။ နပိုလီယံ ျပန္လာႏိုင္ရန္ ကူညီခဲ့သူ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္အ တြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးေသာသူျဖစ္ သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေရးထားခဲ့ သည္။  ဒန္ေတ၏ လြတ္ေျမာက္ ေရးအလင္းေရာင္သည္ မီးစာ ကုန္ဆီခန္းသြားခဲ့ၿပီ။

ဒန္ေတ၏ ဖခင္သည္သားအ တြက္ ႏွလံုးေၾကကဲြ ၀မ္းနည္းမႈ ဒဏ္၊ ဆင္းရဲငတ္မြတ္မႈဒဏ္တို႔ ျဖင့္ အတိဒုကၡႀကီးစြာ ေသဆံုးခဲ့ရ သည္။ မာေဆးေဒးစ္သည္လည္း မလဲႊမေရွာင္သာ ဖာနန္မြန္ဒီဂိုကို လက္ထပ္လိုက္ရသည္။ ဒန္ေတ ၏ ဘ၀တြင္အရာရာဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီ။

x x x x x

ဒန္ေတသည္ ရွက္တူးဒိဖ္ ေထာင္တြင္ အႏၲရာယ္အႀကီးမား ဆံုးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ႐ူးသြပ္ ေနသူမ်ားကိုထားရွိသည့္ ေျမ ေအာက္ တိုက္ခန္းအက်ဥ္းခန္း တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုက္ပိတ္ခံ ေနခဲ့ရသည္။ ေထာင္ေဖာက္ေျပး ရန္ႀကံစည္သည့္ အက္ဘီဖ႐ိုင္ ယာအမည္ရွိ အီတလီလူမ်ိဳး (ကာ ဒီနယ္) အက်ဥ္းသားႀကီးတစ္ ေယာက္ႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့သည္။ ဖ႐ိုင္ယာထံမွ  အဂၤလိပ္၊ စပိန္၊ ဂ်ာမန္၊ အီတလီဘာသာစကား မ်ား၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ မ်ားကို သင္ယူခဲ့ရသည္။ ဖ႐ိုင္ ယာက သူ႔အား တူလို၊ သားလိုခ်စ္ ခင္ခဲ့သည္။ ႐ိုင္ယာ၏ ဆင္ျခင္ ေတြးဆေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သူရွက္တူးဒိဖ္အက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ မည္သူတုိ႕၏လက္ ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒန္ေတေကာင္း စြာသိရွိခဲ့ရသည္။ နာၾကည္းခံျပင္း လွစြာျဖင့္ ထိုသူတို႔အား လက္စား ေခ်ရန္ ဒန္ေတသစၥာျပဳခဲ့သည္။  

ဖ႐ိုင္ယာမေသဆံုးမီတြင္ဒန္ ေတအား ရတနာေျမပံုတစ္ခုေပး၍အလြတ္မွတ္ခိုင္းသည္။ ဖ႐ိုင္ ယာ၏ ႐ုပ္အေလာင္းထည့္သည့္ အိတ္တြင္ ဒန္ေတက၀င္ေနခဲ့ၿပီး ပင္လယ္တြင္းသို႔ ပစ္ခ်ခံရကာ အေလာင္းအိတ္ကိုခဲြ၍ လြတ္ ေျမာက္ခဲ့သည္။ ရွက္တူးဒိဖ္မွေ၀း ရာသို႔ ေရကူးထြက္ေျပးစဥ္ယန္း အမ္မလီယာသေဘၤာႏွင့္ ေတြ႕ ကာ ကယ္တင္ျခင္းခံရသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ရတနာမ်ား ျမႇဳပ္ႏွံထားရာ မြန္တီခရစၥတိုကၽြန္း သို႔ သူအေရာက္သြားခဲ့သည္။  ရတနာမ်ားကို ရွာေဖြရရွိၿပီး ေနာက္ အီတလီႏိုင္ငံဂ်ီႏိုအာၿမိဳ႕သို႔သြားသည္။ ေငြမ်ားစြာသံုး၍ ေလာ့ဒ္၀ီလ္မိုးအမည္ျဖင့္ အဂၤ လိပ္လူမ်ိဳး သူေကာင္းတစ္ဦး၏ ဘ၀သစ္ကိုဖန္တီးသည္။ ထို႔ ေနာက္တြင္ သူ၏ဓနအင္အား ႏွင့္ အဂၤလိပ္သူေကာင္းဘဲြ႕တို႔ကို အသံုးခ်ကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဘူဆိုနီအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ကာ  လက္ စားေခ်ေရးအစီအစဥ္ကို စတင္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့သည္။ ေကာင့္တ္ေမာဆက္ဟု အမည္ခံ ထားေသာ ဖာနန္မြန္ဒီဂိုသည္ သူကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရ မည့္ ဂ်နီနာမင္းသား အလီတက္ ဘီလင္အား ရန္သူမ်ားလက္သို႔ အပ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္း၊ အလီ တက္ဘီလင္အား ကိုယ္တိုင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယင္း၏သမီး ေတာ္ ေဟဒီမင္းသမီးအား ကၽြန္ အျဖစ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ သစၥာမဲ့မႈ တို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ကာ အရွက္တကဲြျဖစ္ ေစသည္။ ဇနီးျဖစ္သူ မာေဆး ေဒးစ္ႏွင့္ သားအဲလ္ဘတ္ေမာ ဆက္တို႔ကလည္း အရွက္ရကာ ဖာနန္အား စြန္႕ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ ဖာနန္တစ္ျဖစ္လဲ ေကာင့္တ္ေမာဆက္သည္ သူ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ သူ၏မိသားစုအရာရာကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီးေနာက္တြင္ သူ႔အသက္ကိုပါ အဆံုးစီရင္သြားခဲ့ေတာ့သည္။

ဒန္ေတအား ရွက္တူးဒိဖ္အ က်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒီဗီလီဖို႔တ္မွာမူ သူခိုး၊ လူလိမ္၊ လူသတ္သမား အင္ဒရီယာ၏ အမႈကိုစစ္ေဆးေနသည့္ တရား ခြင္တြင္ (ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒအရာရွိ အျဖစ္) ထိုင္ေနရင္း ထိုတရားခံမွာ သူ႔သားအရင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚ ေပါက္ခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ သူ သည္ထိုသားကို ေမြးသည့္ေန႔ မွာပင္ အသက္ရွင္လ်က္ေျမျမႇဳပ္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူတစ္ေယာက္က ရတနာထုပ္အထင္ျဖင့္ ေဖာ္ယူ သြားရာမွ အသက္ရွင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ သူ႔အား သားအရင္းေမြးကင္းစကေလးကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံရသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ သြက္သြက္ခါ ေအာင္႐ူးသြပ္သြားခဲ့သည့္ သူ႔ အား အရူးေထာင္သို႔ ပို႔လိုက္ရ၏။ ဤကား ဒန္ေတ၏ ဒုတိယေျမာက္ လက္စားေခ်ျခင္း။

သေဘၤာစာေရးဘ၀မွ ဘဏ္ သူေဌးျဖစ္လာခဲ့ေသာ ေဘရြန္ဒန္ ဂလားစ္သည္ နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ ပင္ (ဒန္ေတ၏ အစီအမံျဖင့္) သူ ပိုင္ဆိုင္သမွ် ေငြေၾကးအားလံုးနီး ပါးကိုဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့ရသည္။ သူ႔ တြင္အပ္ႏွံထားသည့္ ေဆး႐ံုပိုင္ ေငြ ဖရန္႔ငါးသန္းကိုခိုးယူကာ အီတလီသို႔ထြက္ေျပးသည္။ အီ တလီတြင္ထိုေငြမ်ားကို ဘဏ္ တြင္ အပ္ႏွံၿပီးအျပန္လမ္းတြင္ သူ ျပန္ေပးဆဲြခံရသည္။ အစာ ငတ္ေရငတ္အထားခံရၿပီးေနာက္ အစားအစာတစ္နပ္စာကို ေငြ တစ္သန္းမွ်ေပး၍စားခဲ့ရသည္။ သူဘဏ္တြင္အပ္ထားခဲ့ေသာ ေငြ ငါးသန္းမွ ငါးေသာင္းသာက်န္ ေတာ့ေသာအခ်ိန္တြင္ သူသည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ခ်ံဳးခ်ံဳးက်သြား ခဲ့ၿပီ။ သူ႔ေခါင္းမွ ဆံပင္တို႔သည္ တစ္ေခ်ာင္းမက်န္ ေဖြးေဖြးျဖဴ သြားခဲ့ၿပီ။

ဒန္ေတသည္ လက္စားေခ် မည့္ သႏၷိ႒ာန္အားၿပီးျပည့္စံု ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့၏။ သို႔ ေသာ္သူခ်စ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕စြာအတူတကြ ျပန္ လည္ေနထိုင္ခြင့္ကိုကား မရႏိုင္ ခဲ့ပါ။ သူ႔ဖခင္သည္ ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ားစြာျဖင့္ ေသလြန္ခဲ့ပါၿပီ။ သူ အခ်စ္ရဆံုးေသာ မာေဆးေဒးစ္ ကိုလည္း သူျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရခဲ့ေတာ့ပါ။ မာေဆးေဒးစ္ႏွင့္ ဘ၀တစ္ခုကို အတူျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခ်င္သည့္ သူ႔ဆႏၵ သည္ သူမ၏ ေကာင္းကင္ဘံုက် မွ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ၾကရေအာင္ ဟူသည့္ အေျဖစကားတြင္ေၾက မြပ်က္စီးသြားခဲ့ရေလသည္။

THE COUNT OF MONTECHRISTO သည္ ကမၻာေက်ာ္ ျပင္သစ္စာေရးဆရာႀကီး အလက္ ဇန္းဒါး ဒူးမား (Alexander Dumas)၏ ဂႏၴ၀င္လက္ရာတစ္ ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀တၳဳႀကီးကို ေရွးေခတ္ျမန္မာစာေရး ဆရာႀကီး ဂ်ိမ္းလွေက်ာ္က ‘ေမာင္ရင္ေမာင္  မမယ္မ’ အမည္ျဖင့္ ျမန္မာမႈျပဳခဲ့ သည္။ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းက လည္း ‘ရတနာသိုက္’ အမည္ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေ၀ဖန္ေရးဆရာတို႔က မူ ထို၀တၳဳႀကီးသည္ သူရဲေကာင္း သံုးေယာက္ ( The Three Musketeers) ထက္ပင္ ပိုမိုသာလြန္ သည္ ဟုဆိုၾကသည္။ ဤစာေရး သူအေနျဖင့္မူ ထို၀တၳဳႀကီးမ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ရန္ မတတ္စြမ္း ႏိုင္ပါ။ ဤစာသည္  ဇာတ္ေဆာင္ အက္ဒမန္ဒန္ေတ၏ လက္တံု႔ျပန္  လက္စားေခ်မႈတို႕အေၾကာင္းကို သာ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

လူငယ္လူရြယ္ဘ၀က ဤ စာအုပ္ကို ဖတ္ရေသာအခါ ဒန္ ေတကို မ်ားစြာႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့မိသည္။ ဒန္ေတ၏လက္တံု႔ျပန္ရန္ စနစ္ တက် အစီအမံ အေဆာင္အရြက္ ျပဳမႈ၊ လံု႔လစိုက္ထုတ္မႈတို႔ကို အ လြန္သေဘာက်ခဲ့သည္။ ဟမ္မူ ရာဘီ၏ An eye for an eyeဆိုသည္ေလာက္ေတာ့ အစြန္းမေရာက္ေသာ္ျငား ဖရန္စစ္ေဘကြန္၏  ‘လက္စားေခ်ျခင္းဟူ သည္မွာ ၾကမ္းတမ္း႐ိုင္းပ်ေသာ တရားမွ်တမႈ အသြင္သဏၭာန္ တစ္မ်ိဳး’ ဆိုသည္ကို လက္ခံသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေတာ့ ၀န္ခံရေပမည္။

ေသာ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံမွ သည္စာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္စမ္းပါဟု ေပးလာသည့္ စာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ဖတ္ရသည့္အခါတြင္ ေတာ့ စာေရးသူ၏စိတ္တြင္ လက္စားေခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒိြဟျဖစ္ရေတာ့သည္။ စာအုပ္အ မည္က ‘ပါပီလြန္ႏွင့္ဗင္ကို (Papillon& Banco)’။  တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္ကို ေရးသားထား သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္။ ထိုစာ အုပ္ကို ဦးလွ၀င္း(ေလသူရဲတစ္ ဦး)က မူရင္းအမည္ျဖင့္ပင္ ဘာ သာျပန္ခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား ပါပီလြန္ သည္ လူငယ္စိတ္ျဖင့္ ေျမ ေအာက္ေလာကတြင္ က်င္လည္ ခဲ့သည္။ တစ္ေန႔တြင္ သူတို႔ေျမ ေအာက္ေလာကမွ ရဲသတင္းေပး တစ္ဦးျဖစ္သူ ႐ိုလင္းလီပီထက္ဆို သူအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္မႈျဖင့္ အ ဖမ္းခံရသည္။ လီပီထက္သည္ ခ်က္ခ်င္းမေသခဲ့ဘဲ သူ႔အား ေသ နတ္ျဖင့္ပစ္ခဲ့သူမွာ ‘ပါပီလြန္ ေရာ ဂ်ား’ ဟု ရဲကို ေသတမ္းစစ္ခ်က္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေသးသည္။ ရဲတို႔သည္ ပါပီလြန္ေရာဂ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ လိုက္ရွာသည္။ ရွာမေတြ႕ေသာ အခါ ပါပီလြန္(ဟာရီပါပီလြန္)ကို ပါရီရဲအင္စပက္တာေမေဇာ့တ္ က  အမႈဆင္ဖမ္းဆီးသည္။ သက္ ေသလိမ္ေဂါ့စတီးကို တရား႐ံုး ေရွ႕သို႔တင္ကာ ပါပီလြန္ကို လူ သတ္သမားျဖစ္ေၾကာင္း မမွန္မ ကန္ထြက္ဆိုေစသည္။ လီပီထက္ ေသနတ္အပစ္ခံရခ်ိန္တြင္ ပါပီ လြန္ အရက္ေသာက္ေနခဲ့ေသာ အိုင္းရစ္ဘားဆိုင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ပါပီ လြန္အား စားပဲြထိုးေပးေနေသာ စားပဲြထိုး ကေလးတို႔မွာလည္း ရဲ အရာရွိႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိ (ဆဲြခ်) ပရာဒဲလ္တို႔၏ ဖိအားကိုေၾကာက္ ရံြ႕သျဖင့္ မမွန္မကန္ထြက္ဆိုခဲ့ၾက သည္။  သို႔ႏွင့္  ပါပီလြန္မွာ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ျပင္သစ္ဂီယာနာသို႔ပို႔ျခင္းခံ ခဲ့ရသည္။

သူမက်ဴးလြန္ရေသာ ျပစ္မႈ အတြက္ မတရားျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရသည္ကို ပါပီလြန္က လြန္စြာ ခံျပင္းသည္။ တရား႐ံုးမွ အထြက္ တြင္ပင္ တရားသူႀကီးအား ျပန္ လွည့္ၾကည့္ကာ ‘‘က်ဳပ္ခင္ဗ်ားဆီ ကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ျပန္ လာခဲ့မယ္၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မတရား မႈကို ျပန္စာရင္းရွင္းဦးမယ္’’ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ သူ႕အား တစ္ကၽြန္း သို႔ မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ပို႔ ခဲ့ၾကသည့္ ရဲအရာရွိေမေဇာ့တ္၊ သက္ေသလိမ္ ေဂါ့စတီး၊ ဆဲြခ် ပရာဒဲလ္ႏွင့္ တရားသူႀကီး ဗီပင္န္ တို႔အား လက္တံု႔ျပန္လက္စားေခ် ရန္အတြက္ သူသႏၷိ႒ာန္ခ်ခဲ့သည္။

ပါပီလြန္သည္ ကၽြန္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေထာင္ေဆး႐ုံ သို႔ အပို႔ခံရရန္ စီစဥ္ဖန္တီးသည္။ တစ္ကၽြန္းသို႔ေရာက္ၿပီး ၃၇ ရက္ အၾကာတြင္ပင္ မာက်ဴးရပ္စ္ႏွင့္ ကလိုေဆးအမည္ရွိ အက်ဥ္းသား ႏွစ္ဦးႏွင့္ေပါင္းကာ ေထာင္မွ ထြက္ေျပးသည္။ သူတို႔အား ေထာင္မွ ေလွျဖင့္ေခၚထုတ္ေပးခဲ့ သူ၏ အႀကံေပးခ်က္အရ ခိုကၽြန္း တြင္ ေခတၱခိုလံႈေနၾကသည္။ ခို ကၽြန္းဆိုသည္မွာ ကု႒ႏူနာသည္ မ်ားကို ထားသည့္ကၽြန္းျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ေလွတစ္စီး၀ယ္၍ ပင္ လယ္ျပင္ကို ျဖတ္ၾကသည္။ ကမ္း မျမင္လမ္းမျမင္ပင္လယ္ႀကီးထဲ တြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ကိုခံရၿပီး ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေရနံတင္ သေဘၤာတစ္စီးႏွင့္ေတြ႕၍ သူတို႔ ရြက္ေလွကို ဆဲြယူသြားေပးကာ အဂၤလိပ္ပိုင္ထရီနီဒတ္ကၽြန္းသို႔ ပို႕ထားခဲ့သည္။ ေလွကို ျပင္ဆင္ ၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ ပင္လယ္ ျပင္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ရ သည္။ ထရီနီဒတ္မွ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ သို႔ရြက္လႊင့္ခဲ့ရာလမ္းတြင္ မုန္ တိုင္းမိျပန္သည္။ ထိုမွ ကူရာကာ အူကၽြန္းသို႔ေရာက္သည္။  ထိုမွကို လံဘီယာအပိုင္ ႐ိုအာဂ်ီလာကၽြန္း အေရာက္တြင္ အဖမ္းခံရကာ ႐ိုင္႐ိုဟာခ်ီ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရာက္သြားသည္။ ထိုမွအန္တို နီယိုအမည္ရွိ အက်ဥ္းသားတစ္ ဦးႏွင့္အတူ ေထာင္ေဖာက္၍ ထြက္ေျပးျပန္သည္။

႐ိုင္႐ိုဟာခ်ီမွ ထြက္ေျပးၿပီး ေနာက္ အင္ဒီးယန္းလူ႐ိုင္းတို႔၏ ရြာသို႔ေရာက္သြားသည္။ ထိုရြာက ပုလဲငုပ္သည့္ရြာျဖစ္၏။ ထိုရြာ တြင္ ခုနစ္လမွ်ေနၿပီးေနာက္ ရြာမွ ထြက္ကာ စင္တာမာတာ ၿမိဳ႕သို႔ အေရာက္တြင္ ေထာင္ေျပးအျဖစ္ ျဖင့္ ျပန္လည္အဖမ္းခံရျပန္သည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ဗာလင္လီကြီအက်ဥ္း ေထာင္သို႔ ေျပာင္းပို႔ခံရသည္။ ေထာင္အုတ္နံရံကိုေက်ာ္၍ ခုန္ခ် ထြက္ေျပးရာတြင္ ေျခဖ၀ါး႐ိုး ႏွစ္ဖက္လံုး သြင္သြင္က်ိဳးသြားၿပီး ျပန္အဖမ္းခံရသည္။ ေျခေထာက္ ဒဏ္ရာက အလြန္ဆိုးရြားသည္။  ဒဏ္ရာသက္သာေသာ္ ေထာင္နံ ရံကို ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ခဲြ၍ ထြက္ေျပး ရန္ႀကံျပန္သည္။ အုတ္နံရံအက္ ကဲြသြားေသာ္လည္းအက္ေၾကာင္း က လူတစ္ကိုယ္စာထြက္၍မရ။ သို႔ႏွင့္ သူမူလကထြက္ေျပးခဲ့ ေသာ ျပင္သစ္ဂီယာနာကၽြန္းသို႕ တစ္ေခါက္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ျခင္းကို ခံရျပန္ေတာ့သည္။

ကၽြန္းသို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ ပါပီလြန္အားခံု႐ုံးဖဲြ႕၍ စစ္ေဆးၾကသည္။ သူ႔အား ၂ ႏွစ္ အလံုတိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္၍ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ကၽြန္းသို႔ ပို႔ခဲ့ၾကသည္။ လူသားစားေထာင္ (သို႕မဟုတ္) ျပန္လမ္းမဲ့ေထာင္ဟု အမည္ေပး ခံရသည့္ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ကၽြန္းေပၚမွ ေျခလွမ္းငါးလွမ္းစာမွ်သာ က်ယ္ ေသာ အလံုပိတ္ခန္းထဲတြင္ သူ႔ အား ထည့္ပိတ္လိုက္ၾကသည္။ အလင္းေရာင္ မႈန္မႊားမႊားသာရွိ ေသာအလံုခန္းထဲတြင္ ၂ ႏွစ္တိ တိ၊ နာရီေပါင္း တစ္ေသာင္းခုနစ္ ေထာင္ငါးရာ့ႏွစ္ဆယ္တိတိ။

ထိုျပစ္ဒဏ္ေစ့ေသာ္ ေထာင္ အာဏာပိုင္တို႔က ပါပီလြန္အား လြယ္ရယ္ကၽြန္းအက်ဥ္းေထာင္  သို႔ပို႔ခဲ့သည္။ ထိုကၽြန္းတြင္ ငါးလ မွ်ေနရစဥ္အတြင္း အုန္းသီး ေျခာက္မ်ားကို တိတ္တဆိတ္စု ေဆာင္းကာအိတ္တြင္ထည့္ခ်ဳပ္ ၍ ေဖာင္လုပ္သည္။ သစၥာေဖာက္ သူရွိ၍ ထြက္ေျပးမည့္အႀကံပ်က္ သြားသည္။ သစၥာေဖာက္ ဆီလီ ယာကို သတ္မႈျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္က်သည္။ အ လံုပိတ္ေထာင္သို႕ ဒုတိယမၸိျပန္ ေရာက္ရျပန္ၿပီ။

အလံုပိတ္အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ ၁၈ လမွ်ေနရၿပီးေသာ္ ကံ ၾကမၼာက တစ္ဆစ္ခ်ဳိးျပန္ခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အက်ဥ္းသား မ်ားအား က်န္းမာေရးအတြက္ ေန႔စဥ္တစ္နာရီမွ် ေနေရာင္ ေအာက္သို႔ထြက္ၿပီး လမ္း ေလွ်ာက္ခြင့္ေပးသည္။ ေထာင္ ႏွင့္ ေရဆိပ္အနီးတြင္လမ္း ေလွ်ာက္ရသည္။ ေရဆင္းကူး ခြင့္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေရဆိပ္ ၏ အျပင္ပင္လယ္ဘက္သို႔ထြက္ ၍မရ။ ငါးမန္းမ်ား အလြန္ေပါ သည္။  လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ အခြင့္ အေရးကိုရၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ေရဆိပ္၌ ကေလးတစ္ေယာက္ေရ နစ္သည္ကို သူအသက္စြန္႔ကယ္ တင္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းလွခ်င္ ေတာ့ ထိုကေလးမွာ ေထာင္ပိုင္ ႀကီး၏ သမီးျဖစ္ေနသည္။ ငါးမန္း တို႕၏ အႏၲရာယ္ၾကားမွ  ေထာင္ ပုိင္ႀကီး၏သမီးကို အသက္စြန္႕ ကယ္တင္ခဲ့သျဖင့္ ရွစ္ႏွစ္အလံု ပိတ္ေထာင္ဒဏ္ကို ၁၉ လသာ က်ခံခဲ့ရၿပီး လြယ္ရယ္ကၽြန္းသို႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ရသည္။

လြယ္ရယ္ကၽြန္းေထာင္သို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးမၾကာမီ ေထာင္ပုန္ ကန္မႈႀကီးေပၚခဲ့သည္။ သည့္ ေနာက္တြင္ ပါပီလြန္က ႐ူးခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ကာ အ႐ူးေဆး႐ံုသို႔ တက္ခြင့္ရရန္ႀကံစည္သည္။ ထို မွသည္ ေထာင္ဆရာ၀န္ႏွင့္ခင္ မင္မႈရေအာင္လုပ္ကာ သရဲကၽြန္း သို႔ ေျပာင္းခြင့္ရေအာင္လုပ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သရဲကၽြန္းမွတစ္ဖန္ ပင္လယ္ျပင္ကိုျဖတ္ကာ ထြက္ ေျပးျပန္သည္။ လမ္းတြင္ကၽြန္း တစ္ခု၌ ေခတၱနား၍ ပင္လယ္ ျပင္ကို ျပန္ထြက္သည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ေန ေလၿပီ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ကား ပါပီ လြန္သည္ သူတစ္သက္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရရာ ျပင္သစ္ ဂီယာနာမွ လြတ္ေျမာက္၍ အဂၤလိပ္ဂီယာနာ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ရေလ ေတာ့သည္။

x x x x x

ပါပီလြန္သည္ ျပင္သစ္ဂီ ယာနာကၽြန္းတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ျပန္ ေထာင္ဒဏ္က်၍ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။  ကမ္းလမ္းမျမင္ရေသာ၊ မုိးသက္ မုန္တိုင္းတို႔ ထန္ျပင္းလွေသာ သမုဒ္ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကို ေလွ ငယ္တစ္စီးႏွင့္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ထြက္ေျပးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကား တစ္သက္တစ္ကၽြန္းျပစ္ ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္လိုျခင္းသက္ သက္မဟုတ္။  သူ႕ဘ၀ကို အသစ္ တစ္ဖန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေရး၊ ဘ၀သစ္တြင္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနႏိုင္ေရးအတြက္မဟုတ္။ သူ႕ရင္ထဲတြင္ ညီးညီးေလာင္ ေနေသာ မီးေတာက္မီးလွ်ံတို႔ကို ၿငိႇမ္းသတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုမီး ေတာက္မီးလွ်ံတို႔သည္ကား သူ႔ အား မေတာ္မတရားျပဳကာ တစ္ သက္တစ္ကၽြန္းျပစ္ဒဏ္ခံရေစခဲ့ ေသာ ရဲအရာရွိ၊ သက္ေသလိမ္၊ ဆဲြခ်ေရွ႕ေနႏွင့္ တရားသူႀကီးတို႔ အား လက္စားေခ်လက္တံု႔ျပန္  ေရးပင္။

သူသည္ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္းတြင္ ေနထိုင္ရင္းမွ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုဖြင့္သည္။ အစပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပေသာ္ လည္း အေမရိကန္သေဘၤာသား မ်ားႏွင့္ ရန္ပဲြျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္ ဆိုင္တြင္ မၾကာခဏရန္ပဲြမ်ား ျဖစ္၍ အေရာင္းအ၀ယ္ပ်က္လာ ကာ ျပန္ေရာင္းလိုက္ရသည္။ ေဘာ္ဆိုက္သတၱဳတြင္းမ်ားသို႔ သြားကာ ညကလပ္ဖြင့္ ျပန္သည္။ အစတြင္ လုပ္ကိုင္စီးပြားေကာင္း ေသာ္လည္း ျပႆနာမ်ားမၾကာ ခဏျဖစ္၍ ပိတ္လိုက္ရျပန္သည္။ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္းတြင္ အဆင္မေျပ ေတာ့သျဖင့္ ထိုမွေလွတစ္စီးျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္သို႔ျဖတ္ကာ ဟြန္ဒူး ရပ္စ္သို႔သြားသည္။ လမ္းတြင္ မုန္ တိုင္းမိ၍ ဟြန္ဒူးရပ္စ္သို႔ မေရာက္ ဘဲ ဗင္နီဇဲြလားပိုင္အာရာပါရြာသို႔ ေရာက္သြားသည္။

ထိုေနရာတြင္ ခ်ထားေသာ ေရျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို ေဗာ္ယာထင္၍ ေလွကို ႀကိဳးခ်ည္ဆိုက္ေနမိခဲ့ေသးသည္။ ကံႀကီးလြန္း၍ ေရျမႇဳပ္မိုင္းမကဲြခဲ့။ ထိုရြာတြင္ ဗင္နီဇဲြလားရဲတို႕က သူ႔အားဖမ္းကာ ဂူရီၿမိဳ႕အခ်ဳပ္ခန္းသို႔ပို႔သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အယ္ဒိုရာဒို  အက်ဥ္းစခန္းသို႔ေရာက္သြားသည္။ ထိုအက်ဥ္းစခန္းတြင္ အဖမ္းခံေနရရာမွ ေထာင္ေဖာက္၍ ေျပးရန္ႀကံစည္ဆဲတြင္ ဗင္နီဇဲြလား၌ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားသည္။  

ဗင္နီဇဲြလားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မီဒီ နာအစိုးရျပဳတ္က်၍   အစိုးရသစ္ တက္လာသည့္အခါ ပါပီလြန္ လည္းေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာခဲ့ သည္။ သူ႕စိတ္တြင္ အနာတရတို႔ က အထပ္ထပ္။ ရဲအရာရွိ ေမ ေဇာ့တ္ သက္ေသလိမ္ေဂါ့စတီး၊ ဆဲြခ်ေရွ႕ေနပရာဒဲလ္ႏွင့္ တရား သူႀကီးဗီပင္န္တို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို ျမင္ေယာင္ကာ ေဒါသတို႔ျဖင့္ ည အိပ္ရာ၀င္သည္။ ထိုေဒါသတို႔ ျဖင့္ မနက္ခင္းကို ႏိုးထသည္။ သူ၏ ၀င္သက္ထြက္သက္တိုင္း သည္ ထိုသူတို႔အား လက္စားေခ် လိုစိတ္တို႔ျဖင့္ အေငြ႕ေျခာင္း ေျခာင္းထေနသည္။

  အယ္ဒိုရာဒိုတြင္ပင္ေနထိုင္၍ ေရႊမိုင္းတြင္အလုပ္လုပ္သည္။ ထိုမွ ကာလကတ္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႕ ေျပာင္းသည္။ ေငြအလံုးအရင္း ရရန္ စိန္ေရႊလက္၀တ္ရတနာ အေပါင္ဆိုင္ကို ေဖာက္သည္။ အ ဖမ္းခံရသည္။ ျပန္လြတ္လာေသာ္ မာလကာဗိုးၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းသည္။ ေရနံကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဘူမိေဗဒ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕တြင္ ႀကီးၾကပ္ ေရးမွဴး ၀င္လုပ္ရင္းေငြစုသည္။  ထိုၿမိဳ႕၌ ဗီလာခရစ္ဟိုတယ္တြင္ တည္းကာ အလုပ္လုပ္ေနရင္း ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ ‘ရီတာ’ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က် သည္။ သူမႏွင့္ အိမ္ေထာင္က် ျခင္းသည္ ပါပီလြန္၏ ဘ၀တြင္ ႀကီးစြာေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အစျဖစ္ေတာ့သည္။

ပါပီလြန္ႏွင့္ ရီတာအိမ္ ေထာင္က်ၿပီး သံုးလအၾကာတြင္ ပါပီလြန္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ရစ္ေမာက္ေရနံကုမၸဏီ၏ မီးခံ ေသတၱာေဖာက္ထြင္းခံရသည္။ ေနာက္ေၾကာင္းမရွင္းသည့္ ပါပီ လြန္မွာ အဖမ္းခံရကာအက်ဥ္္း ေထာင္တြင္းသို႔ ေရာက္သြားရျပန္ သည္။ ပါပီလြန္သည္ တစ္သက္ တစ္ကၽြန္းမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ အက်ဥ္းသားျဖစ္ေၾကာင္း ရီတာ သိသြားသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ကရီတာ အား အလြန္စိတ္ထိခိုက္ေစခဲ့ကာ ႐ူးမတတ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သူမကို ပါပီလြန္က လိမ္လည္လွည့္ျဖားခဲ့ သည္ဟု ရီတာက ၀မ္းပန္းတနည္း ေျပာခဲ့သည္။

ပါပီလြန္သည္ မိန္းမအေတြ႕ အႀကံဳမရွိသူမဟုတ္။ တစ္သက္ တစ္ကၽြန္းမက်မီကပင္ အိမ္ ေထာင္သည္ျဖစ္၏။ သူ႔ဇနီးအ မည္မွာ နီနန္္တီး။  ျပင္သစ္ဂီယာ နာကၽြန္းမွ ပထမအႀကိမ္ထြက္ေျပး ရာတြင္လည္း အင္ဒီးယန္းေက်း ရြာမွ လာလီႏွင့္ ဇိုလာမားညီအစ္မ တို႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည္ ။ ဒုတိယအႀကိမ္ေထာင္မွ ထြက္ ေျပး၍ ဗင္နီဇဲြလားသို႔ေရာက္ၿပီး အယ္ဒိုရာဒိုတြင္ ေနခဲ့စဥ္ကလည္း မာရီယာအမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ေသး သည္။ ထိုမိန္းမမ်ားအေပၚတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား သံေယာဇဥ္ရွိခဲ့ ေသာ္လည္းသူ၏ ျပင္သစ္သို႔ ျပန္၍ ရန္သူေတာ္မ်ားအား လက္ စားေခ်ေရး သႏၷိ႒ာန္အတြက္ ၎ တို႔အား သူစြန္႔ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုရီတာႏွင့္မူထိုသို႔မဟုတ္ ေတာ့။ ရီတာႏွင့္ အတူတည္ ေဆာက္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀ကေလးကို သူမစြန္႕ခြာႏိုင္ ေတာ့။ အတိတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ အနာဂတ္ေန႔ရက္မ်ားကို သာ တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ဟု ရီတာအား သူေျပာျပသည္။ သူမ အား ခ်စ္ခင္သည့္စိတ္ျဖင့္ သူ႔ ရန္သူမ်ားကို လက္စားေခ်မည္ဟူ သည့္သႏၷိ႒ာန္ကိုပင္ စြန္႔ပစ္ ေတာ့မည္ဟု သူကတိျပဳသည္။ ‘‘ငါ့ကို တစ္ကၽြန္းေရာက္ေအာင္ မတရားလုပ္တဲ့ ဆဲြခ်၊ ေရွ႕ေန၊ ငါ့ကို အမႈဆင္ဖမ္းၿပီး တရား႐ံုးပို႔ ခဲ့တဲ့ရဲ၊ လိမ္ၿပီးသက္ေသထြက္ခဲ့ တဲ့သူေတြကို သူတို႔အိပ္ရာေတြ ေပၚမွာ  ေအးေအးေဆးေဆးမေသ ေစရဘူး၊ ငါ့လက္နဲ႔သတ္ၿပီးမွေသ ေစရမယ္လို႔ အၿမဲဆံုးျဖတ္ထားခဲ့ တာ။ ခုေတာ့မင္းကိုခ်စ္တဲ့အ တြက္ သူတို႔အိပ္ရာေတြေပၚမွာ ေအးေအးေဆးေဆး ေသၾကပါ ေစေတာ့။ အတိတ္ကပါပီလြန္ ဟာ ေသသြားၿပီ။ အခုမင္းေရွ႕မွာရွိေနတဲ့ပါပီလြန္ဟာ အသစ္ေမြး ဖြားလာတဲ့ ပါပီလြန္ပါ’’ ဟု ရီတာ အား သူကတိစကားဆိုခဲ့သည္။

ရီတာကလည္း ပါပီလြန္အ တြက္ ဇနီးေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္သို႔သြား၍ ပါပီလြန္၏အ ေဖကိုသြားရွာေပးခဲ့သည္။  သူမ မေရာက္မီေလးလအလြန္က ပါပီ လြန္၏ ဖခင္ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီဆို သည္ကို ျပန္ေျပာျပသည့္အခါ ပါ ပီလြန္မွာ အလြန္ေၾကကဲြ၀မ္းနည္း သည္။ သူ႕ဖခင္ကို ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္မွ် ျပန္လည္ေတြ႕ခြင့္မ ရခဲ့သည့္အတြက္ သူ႕ႀကိဳးစား ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့ရသည့္ အမုန္း တရားတို႔က ျပန္ေပၚလာသည္။ ျပင္သစ္သို႔ျပန္ကာ သူ႔ရန္သူမ်ား ကို လက္စားေခ်မည့္အႀကံအစည္ ကို ျပန္၍ႀကံစည္ျပန္သည္။ ရဲအ ရာရွိေမေဇာ့တ္ရွိေနမည့္ ရဲစခန္း အတြင္းသို႔ ယမ္းဘီလူးမ်ားတင္ ထားသည့္ ထရပ္ကားျဖင့္၀င္ တိုက္ကာသတ္ျဖတ္မည္။ ဆဲြခ် ေရွ႕ေနပရာဒဲလ္ကိုဖမ္း၍ ညႇဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္ၿပီးသတ္မည္။ သက္ေသ လိမ္ေဂါ့စတီးကို ေနာက္ဆံုးမွ သတ္မည္စသည္ျဖင့္ အစီအစဥ္ လုပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရီတာက လက္မခံ။ ပါပီလြန္၏ ဖခင္သာ အသက္ရွင္ေနပါေသးလွ်င္ သား ျဖစ္သူ၏ လက္စားေခ်မည့္အႀကံ အစည္တို႔ကို သေဘာတူပါမည္ လား ဟုေမးသည္။ ပါပီလြန္မေျဖ ႏိုင္။ ထိုအခါတြင္မွ ရီတာက ပါပီ လြန္အားေျပာသည္။

‘‘ရွင္ သူတို႕ကို ကလဲ့စားေခ် ခ်င္ရင္ ကြၽန္မတို႔အိမ္္ေထာင္၊ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕မိသားစုဘ၀ဟာ ဒီ ပတ္၀န္းက်င္မွာ စံျပျဖစ္ေန ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ကြၽန္မတို႕စီး ပြားေရးကို ဒီထက္တိုးတက္ ေအာင္လုပ္ရမယ္။ လူတိုင္းက ရွင့္ကို ဒီျပင္သစ္ဟာ လူေကာင္း၊ လူေျဖာင့္၊ သူ႔စကားဟာ သူ႔အ႐ိုး လိုပဲ ၿမဲတဲ့သူ၊ တည္ၾကည္တဲ့လူ ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေနျပရ မယ္။ ဒီလိုသာေနႏိုင္ရင္ ရွင္သူ တို႔ကို ကလဲ့စားေခ်ၿပီးသားျဖစ္ၿပီ။ သူတို႔ဟာ ရွင့္ကိုတစ္ကၽြန္းကိုမတ ရားပုိ႔ခဲ့တယ္ဆိုတာေပၚလြင္ၿပီ။ ရွင္မွန္တယ္၊ သူတို႔မွားတယ္ဆို တာ မေျပာဘဲနဲ႔အားလံုးသိေအာင္ ျပထားသလိုျဖစ္ၿပီ။ အဲဒီထက္ ေကာင္းတဲ့ ကလဲ့စားေခ်တာ ဘာ ရွိေသးလဲ’’။

ပါပီလြန္သည္ ရီတာ၏ စကားအတိုင္းေနျပခဲ့သည္။ သူ သည္ ရီတာေျပာသည့္အတိုင္း လူေကာင္း၊ လူေျဖာင့္၊လူမွန္ဆို သည္ကို သက္ေသျပခဲ့သည္။ သုိ႔ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ဗင္နီဇဲြလား ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရခဲ့ သည္။ အဖႏိုင္ငံျဖစ္ေသာျပင္သစ္ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ သူ႔ဖခင္၏ေျမပံုကို ဂါရ၀ျပဳခြင့္ရခဲ့သည္။ အေကာင္း ဆံုးမွာကား ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ၊ ခ်မ္း ေျမ႕ေသာ မိသားစုတစ္ခုကိုပိုင္ ဆိုင္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းပင္။

ပါရီတြင္ ရွစ္ရက္မွ်ေနထိုင္ ခဲ့စဥ္တြင္ သူ႔ဘ၀၏ ဒုကၡဆင္း ရဲမ်ားအစျပဳရာျဖစ္ေသာ မြန္မာ ဒရီရပ္ကြက္သို႔ ရွစ္ႀကိမ္ရွစ္ ေခါက္ ျပန္လည္သြားေရာက္ခဲ့ သည္။ ထိုအခ်ိန္တိုင္းတြင္ လံုး၀ အျပစ္ကင္းေသာ လူႀကီးလူ ေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ ထို ရပ္ကြက္ထဲသို႔ ရင္ေကာ့ေခါင္း ေမာ့၍ ျပန္၀င္ခဲ့ရျခင္းကို သူအ လြန္ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို အခ်ိန္မ်ားတြင္ သူ႔ရင္ထဲတြင္ သူ႔ ကိုယ္သူ ေျပာေနခဲ့သည့္စကား သည္ကား ‘‘ေနာက္ဆံုးမွာ အႏိုင္ရသူက မင္းပါပဲ ပါပီ၊ မင္းကိုမတ ရားလုပ္ခဲ့သူေတြက အႏိုင္ရသူေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဘ၀ကို စိုးပိုင္သူဟာမင္း၊ အေပ်ာ္ရႊင္ရဆံုး သူဟာလည္းမင္းပါပဲ’’ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ ခဲ့ရဖူးသည့္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္မွ ဇာတ္ေဆာင္ ဇာတ္ေကာင္ႏွစ္ ဦး၏ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဒန္ေတႏွင့္ ပါပီလြန္တို႔သည္ မတရားျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံခဲ့ရသည္။ နာၾကည္းမႈမ်ားစြာကို စားသံုးရွင္ သန္ကာ ရန္သူတို႔အားလက္စား ေခ်ေရးအတြက္ အားထုတ္ခဲ့ၾက သည္။ ဒန္ေတကေတာ့ လက္စား ေခ်ခဲ့သည္။ ပါပီလြန္က ခြင့္လႊတ္ ခဲ့လိုက္သည္။  ထိုသူတို႔ အျပင္ ေလာကတြင္ တကယ္ရွိသည္၊မရွိ သည္ကိုထား၍ (ဒန္ေတ တကယ္ ရွိ၊ မရွိ ကြၽန္ေတာ္မသိပါ) သူတို႔ ေနရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သာ ျဖစ္ ခဲ့ေသာ္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။  လက္စားေခ်ျခင္းသည္ ပ်ားရည္ ကဲ့သို႔ခ်ိဳၿမိန္၏ ဆိုသည့္စကား အတိုင္းက်င့္မည္ေလာ။ ခြင့္လႊတ္ ျခင္းသည္ အခ်ိဳၿမိန္ဆံုးေသာလက္ စားေခ်မႈဟု ႏွလံုးသြင္းမည္ေလာ။  အေကာင္းဆံုး လက္စားေခ်ျပခဲ့ သူသည္ ဒန္ေတေလာ။ ပါပီလြန္ ေလာ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာ ရွင္အဆက္ဆက္တို႔ လက္ ေအာက္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ သည္ ယိုယြင္းပ်က္ျပားခဲ့ရသည္ ဆိုသည္ကို အားလုံးအသိပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုေခတ္အဆက္ဆက္ တြင္ ဒန္ဂလားစ္မ်ားစြာ၊ ဖာနန္မြန္ ေဒဂို မ်ားစြာ၊ ဒီဗီလီဖို႔တ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ေမေဇာ့တ္မ်ားစြာ၊ ေဂါ့ စတီးမ်ားစြာ၊ ပရာဒဲလ္မ်ားစြာ၊ ဗီ ပင္န္မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဒန္ေတတို႔မ်ားစြာရွိခဲ့ရသည္။ ပါပီ လြန္တို႔မ်ားစြာရွိခဲ့ရၿပီ။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဘာလုပ္ၾက မည္နည္း။ အခ်ိဳၿမိန္ဆံုးေသာ လက္စားေခ်မႈျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေရြးခ်ယ္မည္ ေလာ၊ အာခီလိစ္၏ ပ်ားရည္ ထက္ခ်ိဳၿမိန္ေသာ အရာကိုေရြး မည္ေလာ။ အေျပာလြယ္သ ေလာက္ အက်င့္အလုပ္ခက္လွ မည္ျဖစ္ေသာ္ျငား  ကြၽန္ေတာ္ တို႕ႀကိဳတင္စဥ္းစား ျပင္ဆင္ထား သင့္ၾကေပသည္။ ထို႔ထက္ပို၍မူ ဒန္ေတအား ရွက္တူးဒိဖ္သို႔၊ ပါပီ လြန္အား ျပင္သစ္ဂီယာနာတစ္ ကၽြန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္း တရားခံ၏မ်က္ ႏွာကို ရွာေဖြေတြ႕ျမင္ၾကရန္၊ ထို အေၾကာင္းရင္းတရားခံအား ဖယ္ ရွင္းႏိုင္ရန္မွာကား ဒန္ေတမ်ား၊ ပါပီလြန္မ်ား ေနာက္ထပ္မေပၚ ေပါက္လာရေစေရးအတြက္ အ ေရးအႀကီးဆံုးပင္ ျဖစ္မည္ထင္ပါ သည္။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ထင္လင္းဦး(Wisdom Villa)သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ စာတမ္းမ်ား၊ ၀တၳဳမ်ားေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)