အြန္လိုင္း အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ေကာက္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆြဲ ေနသည့္ Grab, Uber, Oway, Hello Cabs အငွားယာဥ္ဝန္ ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားကို ဝင္ေငြ ခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေၾကာင္း ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ ေသာင္းက ေျပာသည္။


အဆိုပါ အငွားယာဥ္ဝန္ ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္ ထံ အခြန္ေပးဆာင္ေနမႈအေျခ အေနကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဒၚျမလွစံက ဇြန္လ ၁၃ရက္တြင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္၌ ေမးျမန္းရာ ဦးျမင့္ေသာင္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ Grab, Uber, Hello Cabs တုိ႔သည္ အလယ္လတ္ အခြန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ံုး အမွတ္ (၂)တြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ခံ ယူခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

  ‘‘ကုမၸဏီသံုးခုစလံုးဟာ ၂၀၁၆-၁၇ အတြက္ အခြန္စည္း ၾကပ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ တယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ နဲ႔ ၂၀၁၈-၁၉ အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ဝင္ေငြခြန္နဲ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

 ႏုိင္ငံသားပိုင္ လုပ္ငန္း Owayကိုလည္း အလယ္အလတ္ အခြန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ံုး အမွတ္ (၃) တြင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကတည္းက အခြန္ စည္းၾကပ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ အခြန္ေဆာင္ေသာ ေငြပမာဏကို ဝန္ႀကီးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။

‘‘အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အစိုးရနဲ႔ကုမၸဏီေတြၾကားမွာ အခြန္လြတ္ ေနတာေတြ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သူ တုိ႔သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းအလိုက္ ထိုက္သင့္တဲ့အခြန္အခေတြရ ေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္အတြက္ ဝင္ေငြတိုးလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးေနတဲ့ အငွား ယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီေတြရဲ႕ အခြန္အား မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္လုပ္ ေဆာင္ေနသည္ကို သိရွိလို၍ ေမး ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚျမလွစံ က ေျပာသည္။

Top News