စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း သံုးႏွစ္ျပည့္ခါနီးအထိ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမရွိေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးရွိ

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္း သံုးႏွစ္ျပည့္ခါနီးအထိ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရွိေနေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ေျပာသည္။


ဇြန္လ ၁၃ ရက္က က်င္းပ ေသာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀းအၿပီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေတြ က်င္းပေပးေနတာဟာ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ျပည္သူလူ ထုအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ ေမး ခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြ၊ ဥပေဒေတြ ကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ ေစလိုတဲ့အတြက္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ေဆာင္ ရြက္ရမယ့္ တာ၀န္ေတြကို ပိုမိုႀကိဳးစားအားထုတ္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းမွာၾကားလိုပါတယ္’’ ဟု ဦးသန္းက ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ေမးခြန္းေမး ျမန္းမႈ၊ အဆိုႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္ သြင္းမႈမ်ားကို စနစ္တက်မွတ္ တမ္းထားရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္း ၂၀ ႏွင့္အထက္ အမ်ားဆံုး ေမးျမန္းသူ ကိုးဦး၊ ေမးခြန္း ငါးခု ေအာက္ ေမးျမန္းသူ ၁၈ ဦး၊လံုး၀ ေမးျမန္းျခင္းမရွိသူတစ္ဦး ရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ ေဒသ အက်ဳိးအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားဆက္လက္ေမးျမန္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္က ဥပေဒျပဳရမယ္။ ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္တဲ့ တာ ၀န္ေတြလုပ္ရမယ္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ရမယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေမးခြန္း ေတြ ေမးျမန္းရမယ္။ ကိုယ္စား လွယ္ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရားေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္မွသာလွ်င္ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္မႈရွိလာ မယ္။ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္မႈရွိမွ သာလွ်င္ တာ၀န္ေက်တဲ့ကိုယ္စား လွယ္၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ ကိုယ္စား လွယ္ျဖစ္မယ္။ မည္သည့္ပါတီက ပဲတက္ခဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္က ျပည္သူကိုမွီခိုေနမယ္ ဆိုရင္ ဘယ္သူကယံုၾကည္ေတာ့ မွာလဲ’’ဟု ကနီၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သည္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၄ ႀကိမ္၊ အထူးအစည္းအေ၀း တစ္ႀကိမ္၊ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ၁၇ ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၇၉၈ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၃၂၇ ခု၊ အဆို ၂၁ခု ေမးျမန္းၿပီး အဆို ၁၇ ခု အတည္ ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္႐ုံးတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

More in Politics Section

Top News