သတ္မွတ္ရမွတ္ ျပည့္ရမည့္အျပင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးၿပီးမွသာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ လက္ခံမည္

ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာရပ္မ်ား ၀င္ခြင့္အမွတ္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္
ယမန္ႏွစ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

 ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္ ခြင့္ကို  ဘာသာရပ္အလိုက္ သတ္ မွတ္ရမွတ္မ်ား ျပည့္ရမည့္အျပင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးၿပီးမွသာ လက္ခံ မည္ျဖစ္သည္။

ယခင္ကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲရမွတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ လက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ လာ မည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ဘြဲ႕ႀကိဳအထူးျပဳဘာသာရပ္ ၂၆ ခု ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ ၿပီး ဘာသာရပ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရမွတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ဦးစားေပးဘာသာရပ္ သံုးခုအထိ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားသည္။

ဘာသာရပ္အလိုက္ ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ အေျခခံ သတ္မွတ္အမွတ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ တကာဆက္ဆံေရးပညာက ရ မွတ္ ၄၇၀ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးေနရာ တြင္ရွိေနၿပီး အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ ပ်ဴတာသိပၸံပညာရပ္မ်ားက ရ မွတ္ ၄၅၀ ျဖင့္ ဒုတိယေနရာတြင္  ရွိေနသည္။

‘‘တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ရ မွတ္ကေတာ့ အေျခခံသတ္မွတ္ ခ်က္အေနနဲ႔ ရွိေနဦးမွာပါ။ ဘာ သာရပ္အလိုက္ ဘယ္အမွတ္ေတြ ရရင္ ေလွ်ာက္ႏုိင္မလဲဆိုတာ ေၾကညာထားတယ္။ ဘာသာရပ္ တစ္ခုခ်င္းက သူ႔ကို လူေတြ႕ျပန္ စစ္မွာပါ’’ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡတစ္ဦးကေျပာသည္။

 ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ကစကာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ သိပၸံေဆာင္ ေက်ာင္းသားေရးရာ ဌာနႏွင့္ www.uy.edu.mm တြင္ရယူႏုိင္ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

 ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ တစ္ဘာသာခ်င္းအတြက္ လူေတြ႕ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကုိ ဇူလိုင္ ၂၃၊ ၂၅ ႏွင့္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။

လူေတြ႕မေျဖဆိုပါက ၀င္ ခြင့္လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ဟု  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ေၾကညာ ထားသည္။

ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၌ ဘြဲ႕ႀကိဳပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂,၁၈၀ ဦး လက္ခံရန္ လ်ာထားသည္။

 ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္းက စတင္၍ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ ထူးခြၽန္သည့္ ဘြဲ႕ႀကိဳတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လည္သင္ၾကားေပးေနသည္။ ၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္ရမွတ္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ၀င္ခြင့္ရသူမ်ားကို တစ္လလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ လ ၀ိဇၨာခြၽန္ဆုႏွင့္ သိပၸံခြၽန္ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ သည္။

Top News