အေမရိကန္အႏုပညာေအဂ်င္စီနဲ႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လိုက္တဲ့ တီဖန္နီ

Girls Generation အဖြဲ႕ ၀င္ တီဖန္နီသည္ အေမရိကန္ အႏုပညာေအဂ်င္စီ Paradigm Agencyႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

Girls Generation အဖြဲ႕ကို တရား၀င္ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရွိ ေသာ္လည္း တီဖန္နီသည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ေအာက္တိုဘာတြင္ S.M.Entertainment ကုမၸဏီမွ ႏုတ္ထြက္္ၿပီးေနာက္ တစ္ကိုယ္ ေတာ္ရပ္တည္ေနသည္။

Paradigm Agency ၏ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ အႏု ပညာရွင္မ်ားစာရင္းအနက္ တီ ဖန္နီလည္း ပါ၀င္သည္။

အေမရိကန္အေျခစိုက္ Paradigm Agency သည္ ကမၻာ ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ မ်ားျဖစ္ေသာ အက္ဒ္ရွီ၊ ေဂ်ဆင္မာရက္ဇ္၊ Coldplay၊ Black Eyed Peas စသည့္အဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ လက္ တြဲေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေအဂ်င္စီ  ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ဆန္ဖရန္စစၥကို ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ တီဖန္နီ သည္ (၁၅) ႏွစ္အရြယ္၌ ေတာင္ ကိုရီးယားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး  ေနာက္ S.M.Entertainment ကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ Girls Generation အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ဂီတလႈပ္ရွားမႈမ်ားစတင္ခဲ့ သည္။                         allkpop

Top News