ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ လိင္မဆက္ဆံရန္ တိုက္တြန္းသည့္ ႐ုရွားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဝဖန္ခံရ

အထင္ကရ ႐ုရွား လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးက ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ ဆံျခင္း ေရွာင္ရွားရန္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား တိုက္တြန္းျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခံေနရ သည္။


ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တာမာရာပလက္နီယိုဗာ က ၎သည္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ မဟုတ္ေသာ္လည္း ႐ုရွားအမ်ိဳး သမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ သား၊ သမီးမ်ား ထိခိုက္ခံစားရ မည္ျဖစ္၍ လူမ်ိဳးမတူသူမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ေရွာင္ရွားသင့္ သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေမာ္ စကိုေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနတစ္ခု အား ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ အမတ္က ၁၉၈၀ ေႏြရာသီအိုလံ ပစ္ ပဲြေတာ္ၿပီးနာက္ ႐ုရွားတြင္ လူ မ်ိဳးေရာစပ္ကေလးမ်ား ေမြးဖြားမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကို ရည္ၫႊန္း ေသာ အိုလံပစ္ ကေလးငယ္မ်ား အေၾကာင္း ေမးျမန္းခံရစဥ္ အ ထက္ပါကဲ့သို႔ ေျဖၾကားသည္။

မစၥစ္ပလက္နီယိုက ယင္း ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံျခားသား ဖခင္မ်ား၏ စြန္႔ပစ္ ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု ေျပာသည္။ ယင္းကေလးမ်ားသည္ ဖခင္ျဖစ္ သူတို႔၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းခံရၿပီး ႐ုရွား တြင္ မိခင္မ်ားႏွင့္သာ ေနထိုင္ရ သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

၎သည္ အြန္လိုင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ား ရင္ ဆိုင္ေနရၿပီး အခ်ိဳ႕က ဖီဖာ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ လူမ်ိဳးေရးမခြဲျခားရ ဆိုေသာ စကားႏွင့္ကိုင္ေပါက္၍ ေဝဖန္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႐ုရွားျပည္သူ အခ်ိဳ႕က ေထာက္ခံမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။           —Ref:BBC

Top News