ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ကုလသမဂၢႏွင့္ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕က ခြဲျခား၊ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ေျပာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ Ms.Christine Schraner Burgener တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

တပ္မေတာ္က Standard Army အျဖစ္ တည္ ေဆာက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံ မႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္  ယမန္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကို  လက္ခံ ေတြ႕ဆံုစဥ္  အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားၿပီး  ယင္းသို႔ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိ၍ အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္  လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟုဆိုႏိုင္ေၾကာင္း  ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပႆနာျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ခြဲျခား သိျမင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအ ေတြ႕အႀကံဳ၊ အသိပညာ၊ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္က႑  မ်ား၌ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေန ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ပါက တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ ၿပီး ကုလသမဂၢ၏ အက်ိဳးရွိ၊ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံ ေရးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပး ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္က ကုလအထူးကိုယ္စား လွယ္ကို ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို လံုးဝလက္သင့္ မခံ၍ ျပႆနာျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ယင္းအသံုးအႏႈန္းကို မသံုးစြဲဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ေပးေစလိုေၾကာင္း အ ထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥစ္ခရစၥ တင္း   ရွယန္နာဘာဂီနာအား ေတာင္းဆိုသည္။

ဘဂၤါလီမ်ားကို လက္ခံရာ တြင္ ထိုက္သင့္သူမ်ားကို လက္ခံ မည္ဟု ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္လက္ခံမည္ျဖစ္ကာ ယင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ က ဝိုင္းဝန္းဖိအားေပးေနမည့္ အ စား ဝိုင္းဝန္းကူညီေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေစ လိုေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံတကာ  ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈရွိရန္စသည့္ အဆင့္ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပန္းတိုင္မေရာက္ရွိေသးမီ တပ္မေတာ္က ထိန္းသိမ္းပါဝင္ေစာင့္ ေရွာက္ေနမႈမ်ားအေပၚ အထင္အ ျမင္လြဲမွားမႈမ်ား  ရွိေနေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ တြင္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူ ထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၊ တစ္ဖက္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုက္အ ဝန္းကို ထိခိုက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ရွင္းလင္း သည္။

ကုလသမဂၢ၏ ရပ္တည္ ခ်က္မ်ားအေပၚ ျမန္္မာႏိုင္ငံအပါ အဝင္ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားက ယံုၾကည္မႈ ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း တပ္ မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ကုလသမဂၢ၏ ငယ္ရြယ္သူ ကေလးစစ္သားမ်ား အသံုးျပဳသည့္ ႏုိင္ငံစာရင္းမွပယ္ ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြ ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြး ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အနာ ဂတ္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News