အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးအဖြဲ႕မ်ား ေလးႀကိမ္ေျမာက္ လံုၿခံဳေရးက႑ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြး

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုံၿခဳံေရးက႑အလုပ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၁၆ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု − မ်ဳိး၀င္း FB)

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုး တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ လံုၿခံဳေရးက႑ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ လံုၿခံဳ ေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမ အႀကိမ္ သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေနေၾကာင္း အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာသည္။

‘‘ေျပာႏိုင္တာက လံုၿခံဳေရး က႑နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေကာင္း ဆံုး ဘာေတြလုပ္ႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္ အခ်က္ေတြမွာ သေဘာတူညီႏိုင္ မလဲ၊ ၿပီးရင္ NCA လမ္းျပေျမပံု အရ လံုၿခံဳေရးက႑ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္ေတြဘယ္လိုလုပ္မလဲ အဓိကထား ေဆြးေႏြးတယ္။ လာမယ့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ လံုၿခံဳေရးက႑နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရလဒ္ေကာင္းေတြရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆုိတာေတြ ေဆြးေႏြးတာ’’ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဧၿပီတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ေမလတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ အပစ္ရပ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးမ်ဳိးဝင္းက လံုၿခံဳေရး က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ ငန္းေကာ္မတီအဆင့္၌ ေဆြးေႏြး မည့္ကိစၥမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

‘‘သေဘာတူညီခ်က္ ရလား၊ မရလားဆိုတာက တစ္ပိုင္းေပါ့။ ေသခ်ာတာက လံုၿခံဳေရးက႑က လုပ္ငန္းေကာ္မတီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးရမွာေပါ့။ သေဘာတူညီ ခ်က္ရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ရမွာ ေပါ့’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

လံုၿခံဳေရးက႑သည္ ထိ လြယ္ရွလြယ္ကိစၥျဖစ္၍ ႏွစ္ဖက္ လိုလားခ်က္မ်ားကို အနီးစပ္ဆံုး သေဘာတူညီမႈ ရရွိေရး ေဆြးေႏြး ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာ သည္။ လံုၿခံဳေရးက႑ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ညီလာခံေရာက္မွ ေဆြး ေႏြးပါက ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆိုးရြား ေစသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ဳိး ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး တြင္ ႀကံဳခဲ့ရသျဖင့္ အလြတ္ သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ပြင့္ လင္းစြာ ညႇိႏိႈင္းေနေၾကာင္း ၎ က ဆိုသည္။

၂၀၁၇ မတ္လကက်င္းပခဲ့ သည့္ ၂၁ရာစု ပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေဝးတြင္ လံုၿခံဳေရး က႑ပါ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရး မူဝါဒကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ခ် မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

More in Politics Section