ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ေက်ာက္မ်က္အသင္း၀င္ရန္ စည္း႐ံုးမည္ဟုဆို

မႏၲေလးေက်ာက္၀ိုင္းအတြင္း ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

 ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္ မ်က္လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနသူမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း (ေက်ာက္မ်က္အ သင္းခ်ဳပ္)က အသင္း၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရန္ စည္း႐ုံးမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ဦးသန္း၀င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္အ သင္းခ်ဳပ္သို႔ အသင္းသားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္သည့္ အသင္း၀င္ ဦးေရ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း အသင္းသားဦးေရႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အေရအတြက္မ်ားစြာကြာဟေနၿပီး အသင္း၀င္အေရအတြက္တိုးပြားလာေစရန္ စည္း႐ံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ ေက်ာက္သမားေတြကို အသင္း ၀င္ဖို႔ စည္း႐ံုးမယ္။ အသင္း၀င္ ထားျခင္းေၾကာင့္ သူ႕ကိုအကာအ ကြယ္ေပးတဲ့ အခ်က္ေတြရေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနကို တင္ ျပမယ္။ ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္ရင္ ဘယ္ လိုအေရးယူမွာလဲဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ တင္မကဘဲ ဘာေတြအကာအ ကြယ္ေပးမလဲရွိရမယ္’’ဟု ဦးသန္း ၀င္းက ေျပာသည္။

 ေက်ာက္မ်က္ အသင္း၀င္ အသင္းသားမ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာ၌ အကာအကြယ္ပိုမိုရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘အသင္း၀င္ျဖစ္သြားရင္ ေက်ာက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္၊ ေက်ာက္မ်က္ပြဲမွာ တင္သြင္းေရာင္းခ်ႏုိင္ ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေဆာင္ ခြင့္၊ ေရာင္းမွား၀ယ္မွားျဖစ္လာ ရင္ အသင္း၀င္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အကာအကြယ္တစ္ခုခုရရွိႏုိင္ ေအာင္ စတာေတြကို လုပ္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္’’ဟု ဦးသန္း၀င္း က ေျပာသည္။

 ေက်ာက္မ်က္ အသင္းခ်ဳပ္ တြင္ အသင္း၀င္ဦးေရ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ မႏၲေလးအ သင္းမွ အသင္း၀င္ ၈,၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘ေက်ာက္၀ိုင္းအတြင္းအ ျပင္မွာကို ေက်ာက္လုပ္ေနတဲ့သူ က အမ်ားႀကီးပဲ။ သူတို႔ကို အသင္း၀င္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္သမားနဲ႔ အ သင္း၀င္မျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္သမား ဘာေတြကြာလဲ ခြဲျခားျပမယ္။ အသင္း၀င္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘာေတြအကာအကြယ္ရႏုိင္မလဲ ဆိုတာေတြ ေျပာျပမယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

 ေက်ာက္မ်က္ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အသင္း ၀င္ေၾကး၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားေပး သြင္းရေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ရာတြင္ အကာအကြယ္၊ အ ခြင့္အေရးမ်ားကို ေသခ်ာစြာရရွိ ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ အသင္း၀င္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

မႏၲေလးေက်ာက္မ်က္အသင္း ဥကၠ႒သည္ ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္လက္ေအာက္တြင္ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊  မိုးကုတ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ဟူ၍အသင္းခြဲ ေျခာက္ခုရွိသည္။