မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ျဖဴး သူမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို အထူး သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဇြန္လ ကစ၍ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း ကရင္ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြး ျမင့္က ေျပာသည္။


လက္ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုး စြဲေနသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဆက္ လက္မသံုးစြဲေတာ့ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕ ထံ ဆက္သြယ္ကာ ေဆးလာျဖတ္ ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘ဘယ္သူမဆို လာျဖတ္ၾက ပါ။ အဖမ္းမခံရပါဘူး။ အဖမ္းခံ ရမွာကို စိုးရိမ္ၿပီး မလာဘဲမေနၾက ပါနဲ႔’’ဟု ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ ေဆးဝါးသံုးစြဲေနသူမ်ားကို တိုက္ တြန္းေျပာၾကားသည္။

လူရႊင္ေတာ္မ်ားကို ေခၚယူ ကာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား ကို တစ္ျပည္နယ္လံုးအႏွံ႔စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာ သည္။ ကရင္ျပည္နယ္သည္ မူး ယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားျပားၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားရင္ဆုိင္ ေနရသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ကာ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ဆိုသည္။

‘‘မူးယစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အၿမဲ သတိထားတယ္။ အထူးဂ႐ုစိုက္ ၿပီးလည္း လုပ္ေနပါတယ္’’ဟု ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မူး ယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္တားဆီး ႏွိမ္နင္းရန္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို သီးသန္႔ၫႊန္ၾကား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ကရင္ ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕အပါအဝင္ ဘားအံ၊ လိႈင္းဘြဲ႕ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ား တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား မၾကာ ခဏဖမ္းဆီးရမိေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီအတြင္းက လည္း ဘားအံအက်ဥ္းေထာင္အ တြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ဖမ္း ဆီးရမိခဲ့သည္။