ဆီဒုိးနားကုိ ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မည္

FDA ၀န္ထမ္းအမ်ိဳး သမီးကုိ အဓမၼျပဳက်င့္လုယက္ သတ္ျဖတ္သည္ဟု စြဲခ်က္တင္ခံ ထားရေသာ ဆီဒုိးနား(ခ)မ်ိဳးေဇာ္ ဦးကုိ ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္အေရွ႕ ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးက အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ယင္း အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍  ႏွစ္ဖက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ၾကားနာသည္။

အေရးႀကီးသက္ေသျဖစ္ သည့္မႈခင္းဆရာ၀န္က ေသဆုံး သူအမ်ိဳးသမီး  ခႏၶာကုိယ္တြင္ သုက္ပုိးမေတြ႕ရေၾကာင္း သက္ ေသထြက္ဆုိထားၿပီး လည္ပင္းကုိ ထုိးသြင္းသည္ဆုိေသာ ၀က္အူ လွည့္ကုိ ႐ုံးေတာ္၌သက္ေသ မေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားလည္းမရွိသျဖင့္ လုံ ေလာက္သည့္သက္ေသမရွိဘဲ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ အျပစ္မေပးသင့္ ေၾကာင္း မ်ိဳးေဇာ္ဦး၏ ေရွ႕ေနက တရားသူႀကီးထံေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးေဇာ္ဦးကုိ စြဲခ်က္တင္ထားသည့္ အျမင့္ဆုံး ေသဒဏ္ေပးႏုိင္သည့္လူသတ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂(၁)(ဂ)အစားလူေသမႈ ပုဒ္မ ၃၀၄(က)ျဖင့္သာ အေရးယူပါက ပုိ၍သင့္ေတာ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးထံေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးသည္။

ထုိ႔အျပင္ တရားလုိေရွ႕ေန က မ်ိဳးေဇာ္ဦးသည္ေသဆုံးသူ အမ်ိဳးသမီး၏ ေရႊထည္မ်ားေရာင္း ခ်သည္ဆုိေသာ သက္ေသမ်ား ရွိျခင္း၊ ဖုန္းကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ သည္ဆုိေသာ သက္ေသမ်ားရွိ ျခင္း၊ မေရႊ ရည္၀င္း၏ပစၥည္းမ်ားရွိ ရာေနရာကုိ မ်ိဳးေဇာ္ဦးက ရဲကုိ ျပသရာ အမွန္တကယ္ေတြ႕ရွိရ ျခင္းႏွင့္ မႈခင္းဆရာ၀န္၏သက္ ေသထြက္ဆုိခ်က္၌ ေသဆုံးသူ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါတြင္ လတ္တ ေလာထုိးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားရွိသည္ ဆုိျခင္းေၾကာင့္ အဓမၼက်င့္ျခင္းမွန္ ကန္သျဖင့္ မ်ိဳးေဇာ္ဦးကုိ ၃၀၂(၁) (ဂ)အရ ထိေရာက္ဟန္႔တားႏုိင္ သည့္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးရန္ တ ရားသူႀကီးထံ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးသည္။