ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ၀က္၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္တို႔အၿပိဳင္ ေဟာကိန္းထုတ္ေနေသာ ကမၻာ့ဖလား

 ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ က်င္း ပေနေသာ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲဝင္ အသင္းမ်ားအတြက္ ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ဝက္၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဆင္အ ပါအဝင္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ထူးျခား ေသာ တိရစာၦန္မ်ားက အသီးသီး ေဟာကိန္းထုတ္ေနသည္။


၂၀၁၀ က ေပါလ္ဟု အမည္ ေပးထားေသာ ေရဘဝဲတစ္ ေကာင္သည္ ဆီမီးတြင္ ဂ်ာမနီအ သင္း စပိန္ကို ႐ႈံးေသာပြဲအပါအ ဝင္ ဂ်ာမနီအသင္း၏ ပြဲစဥ္အား လံုး ရလဒ္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္း ေရဘဝဲေသဆံုးၿပီးေနာက္ ယခုတစ္ဖန္တစ္မူထူးေသာ တိရစၧာန္ မ်ားက ေဟာကိန္းထုတ္လာျပန္ သည္။

အိမ္ရွင္႐ုရွားႏိုင္ငံ စိန္႔ပီတာ စဘတ္ၿမိဳ႕ရွိ Hermitage ျပ တိုက္ ေျမေအာက္ခန္းတြင္ ေန ထုိင္ေသာ နားမၾကားသည့္ အခ်ီ လိစ္ဟုေခၚေသာ ေၾကာင္တစ္ ေကာင္က ႐ုရွားႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာ ေရးဗီးယားႏွင့္ အဖြင့္ပြဲ၌ ႐ုရွားႏိုင္မည္ဟု မွန္ကန္စြာေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ထြက္ ခြာမႈႏွင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ အေမရိ ကန္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံ ရမႈ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလံုးကို မွန္ကန္ စြာ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ေသာ မိုင္ စတစ္မာ့ကပ္စ္ဟု ေခၚသည့္ (၈) ႏွစ္အရြယ္ ဝက္တစ္ေကာင္ ကလည္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အာဂ်င္ တီးနား၊ ႏိုင္ဂ်ီးနီးယားႏွင့္ ဥ႐ုေဂြး တို႔ ဆီမီးဖိုင္နယ္တြင္ ဆံုေတြ႕မည္ ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည္။

ဒါတိုဟု အမည္ရွိ အသက္ (၁၁) ႏွစ္အရြယ္တယ္ရီယာေခြး ေလးကလည္း အိုက္စလန္အ သင္းကို ကမၻာ့ဖလားတြင္ ေရပန္း အစားဆံုးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထား သည္။ တစ္ခ်ိန္က ေဟာင္ေကာင္ တြင္ ေခြးေလေခြးလြင့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒါတိုက ယခုႏွစ္ကမၻာ့ဖလား၏ ႏိုင္ေျခနည္းေသာ အိုက္စလန္ကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္။

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ ဆန္ကာ ဖီးတိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ရွိ ျခေသၤ့ႏွစ္ ေကာင္ကလည္း ကိုလံဘီယာႏွင့္ ဂ်ပန္ပြဲတြင္ ကိုလံဘီယာအႏိုင္ရ မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္သည္။

စတုဂတ္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္မွ ဇီလာဟုေခၚေသာ ဆင္မတစ္ ေကာင္ကလည္း ကမၻာ့ဖလားမွ ဂ်ာမနီ ေစာေစာစီးစီးထြက္ရမည္ ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ၿပီး ဆီနီေဂါ အသင္း ေအာင္ပြဲရမည္ဟုခန္႔မွန္း ထားသည္။

—Ref:sbs.com