မဲေဆာက္တြင္ ကားေမွာက္ေသဆုံးခဲ့ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေျခာက္ဦးအတြက္ အာမခံေငြ က်ပ္သိန္း ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ ေပးအပ္

 ထုိင္းတြင္ အလုပ္ လုပ္ရန္ သြားေရာက္စဥ္မဲေဆာက္ ၿမိဳ႕အလြန္ ေတာင္အဆင္းလမ္း၌ ကားဘီးေပါက္၍ ေခ်ာက္ထဲက် ေသဆုံးခဲ့ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးအတြက္ ဘတ္ ၄၂ သိန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ က်ပ္သိန္း ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ကုိ မိသားစု၀င္မ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္။


ကားေမွာက္မႈေၾကာင့္ ေသ ဆုံးသူမ်ားအတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဥပေဒအရ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး အလုပ္သမားသံအရာရွိ႐ုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သ မား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ မိသားစု၀င္မ်ားအား ဇြန္လ ၁၈ ရက္က ၀န္ႀကီးကုိယ္တိုင္ေပးအပ္ ခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံခရီးသြားဥပေဒ အရ ေသဆုံးသူတစ္ဦးအတြက္ ဘတ္ေလးသိန္း၊ ကားအာမခံအ တြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္သုံးသိန္း စုစုေပါင္း ဘတ္ခုနစ္သိန္း ေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၉ ရက္က ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်ာခ်င္ေဆာင္ၿမိဳ႕ရွိ  Sukhonnavason Co.,Ltd ၏ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းစက္႐ုံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ သြားေရာက္စဥ္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္  ေျခာက္ဦးေသဆုံးကာ ၁၂ ဦးဒဏ္ ရာရရွိခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔မသြားေရာက္မီ ခရီး သြားအာမခံထားရွိရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေရးထုိးသည့္ စာခြၽန္လႊာအရ ေသဆုံးသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ယခုက့ဲသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ၀မ္းနည္းဖြယ္အ ျဖစ္ဆုိးမ်ား ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ အ လုပ္သမား ေခၚယူရာတြင္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိေသာ ယာဥ္ ေမာင္းမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ထုိင္းႏုိင္ငံအစုိးရထံ ညိႇႏႈိင္းအေၾကာင္းၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ေသဆုံးသည့္ အလုပ္သမား ေျခာက္ဦးႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အလုပ္သမား ၁၂ ဦးအတြက္ က႐ုဏာေၾကးအျဖစ္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္ ၅၁ သိန္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္ ၂၄ သိန္း၊ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က က်ပ္ ၄၉ သိန္းေက်ာ္၊ Golden Royal Services Co.,Ltd က က်ပ္ ၅၈ သိန္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္း ၁၈၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဘတ္ ၁၉,၅၀၀ ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္လက မိသားစု၀င္မ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားသည္။