ပရိသတ္မ်ား၏ အားေပးပံုေၾကာင့္ မကၠဆီကိုအသင္းကို ဖီဖာအမႈဖြင့္

Reuters

ေမာ္စကို- ဂ်ာမနီကို ၁-၀ ဂိုးျဖင့္ အႏုိင္ရေသာပြဲတြင္  မကၠဆီကို ပရိသတ္အခ်ိဳ႕က လိင္တူစံုမက္ ဆန္႔က်င္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ေအာ္ဟစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖီဖာ)သည္ မကၠဆီကိုကို စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ ရာ အျပစ္ေပးအေရးယူရန္ အမႈ ဖြင့္ခဲ့သည္။

ပြဲခ်ိန္ ၂၄ မိနစ္တြင္ ဂ်ာမနီဂိုးသမား ႏ်ဴအာ ေဘာလံုးတည္ကန္ စဥ္ မကၠဆီကိုပရိသတ္အခ်ိဳ႕က ယင္းသို႔ ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။

မကၠဆီကိုႏုိင္ငံ၌ ပရိသတ္ အခ်ိဳ႕သည္ ၿပိဳင္ဘက္ဂိုးသမား မ်ား ေဘာလံုးတည္ကန္စဥ္ ၎တို႔ကို ေစာ္ကားရန္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ေအာ္ဟစ္ေလ့ရွိသည္။

လတ္တေလာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပရိသတ္မ်ားက ယင္းသို႔ ေအာ္ဟစ္မႈေၾကာင့္ ဖီဖာသည္ မကၠဆီကိုေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFF) ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ အေရးယူမႈမခံရေစေရး ယင္းသို႔ မေအာ္ဟစ္ရန္ MFF ႏွင့္ မကၠဆီကိုကစားသမားမ်ားက ပရိသတ္မ်ားထံ ယခင္ ကတည္းက ေတာင္းပန္ထား သည္။

ဖီဖာသည္ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ ပြဲတြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ ေရးစနစ္သစ္ အသံုးျပဳေနၿပီး ယင္းစနစ္အရ ပြဲက်ပ္ဒိုင္လူႀကီးအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားေသာ အျပဳ အမူကို ျမင္ေတြ႕ျခင္း (သို႔မဟုတ္)လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားေသာ စကားလံုးၾကားမိပါက ပြဲကိုရပ္တန္႔ရန္ ဖီဖာက ၫႊန္ၾကားထားသည္။         —Ref: Dailymail.co.uk