လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေၾကညာ

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ (UNHRC)အေပၚ အယံုအၾကည္ မရွိသျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေၾကညာသြားခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက UNHRCႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္သည့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေဝဖန္ စြပ္စြဲၿပီး အေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္သည့္ ကိစၥကို တရားဝင္ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

ဟာေလသည္ ယမန္ႏွစ္ ကတည္းက UNHRC အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ားတြင္ အစၥေရးကို တစ္ဖက္သတ္ ဖိႏွိပ္လုိသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ကို္င္တြယ္ျခင္းအေပၚ အေမရိကန္က မႏွစ္ၿမိဳ႕ေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ရပ္တည္မႈကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ဖူးသည္။

ဟာေလက UNHRCႏွင့္ ပတ္သက္၍ “မူဝါဒေရးရာ ဘက္လုိက္မႈေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ မိလႅာတြင္း တစ္ခုပါပဲ။ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္မႈေတြ၊ သူေတာ္ေကာင္း အေယာင္ေဆာင္မႈေတြ ျပည့္လွ်မ္းေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ UNHRCဟာ လူ႔အခြင့္အေရးရဲ႕ တန္ဖိုး အစစ္အမွန္ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳလြန္းပါတယ္”ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။

သူမက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မုိက္ခ္ပြမ္ပီယိုႏွင့္အတူ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု က်င္းပ၍ အေမရိကန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳ ေၾကညာခ်ိန္၌လည္း UNHRCသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အလြန္ အားနည္း ညံ့ဖ်င္းလြန္းေၾကာင္း ျပစ္္တင္ ေျပာဆိုသြားသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ဂ်နီဗာတြင္ အေျခစိုက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ UNHRCသည္ ယခင္ကတည္းက အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ကို္င္တြယ္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးလြန္းေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ခံေနရသည္။

အေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္သည့္ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မအံ့ဩေသာ္လည္း စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သည္ ယေန႔ေခတ္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ ေျခလွမ္း ေနာက္ဆုတ္မည့္အစား ေ႐ွ႕တိုး၍ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း UNHRCဖက္က တံု႔ျပန္ ေၾကညာသြားသည္။

Ref: CNN