ျပည္တြင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ၁၀ ရက္အတြင္း ေဒၚလာတန္ဖိုး ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ ရက္ပိုင္းအတြင္း အတက္ျမန္ခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု − ေအအက္ဖ္ပီ)

 ျပည္တြင္းေငြေၾကး ေစ်းကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာ တန္ ဖိုး ၁၀ရက္အတြင္း ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ျမင့္တက္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းလာသည္။

ဇြန္လ ၁၂ ရက္က တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၄၈ က်ပ္မွ ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ ၁,၃၇၁က်ပ္ သို႔ျမင့္တက္ၿပီး မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁,၃၆၈ က်ပ္သို႔ ျပန္ လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေဒၚလာ တန္ဖိုးျမင့္တက္မႈက သြင္းကုန္အ တြက္ ျပည္ပသို႔ေငြလႊဲေပးပို႔မႈမ်ား ျခင္းေၾကာင့္ဟု ျပည္တြင္းစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာ သည္။  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္ပမွ သၾကားတင္သြင္းၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးျဖင့္တင္ပို႔ျခင္းကို ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲစတင္ က်င္းပျခင္းက ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ေစသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အ ခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ သမၼတႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ စင္ကာပူေတြ႕ ဆံုပြဲက ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးကို ပိုမိုခိုင္မာေစေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ၎၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုးသည္ လက္ရွိစီး ပြားေရးအေျခအေနအရ တစ္ေဒၚ လာလွ်င္က်ပ္ ၁,၃၅၀ ေအာက္သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းရန္ မလြယ္ကူ ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

မိုးရာသီတြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္ နည္းခ်ိန္ျဖစ္၍ ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ျခင္းက ျပည္တြင္း ကုန္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မည္ကို စိုးရိမ္ရ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္  မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္ တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာ ၾကားသည္။

စားေသာက္ကုန္မ်ားမွ အစ လူသံုးကုန္မ်ား၊ စက္မႈထုတ္ကုန္ မ်ား ျပည္ပမွတင္သြင္းေနရေသာ ႏိုင္ငံတြင္ အဓိကႏုိင္ငံျခား သံုးေငြ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္ျခင္းက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က အစိုးရကိုသတိေပးေနသည္။

ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚ လာတန္ဖိုး ျမင့္တက္သကဲ့သို႔ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္း က ဇြန္လ ၁၂ ရက္က တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၅၄ က်ပ္မွ ဇြန္ လ ၂၂ရက္တြင္ ၁,၃၇၄ က်ပ္သို႔ ျမင့္တက္သည္။