ေရတားတာေပါင္ အဆင္မေျပ၍ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ေရတိုက္စားဒဏ္ခံေနရဟုဆို

 အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ႐ူး ေက်းရြာရွိ ႐ူးေခ်ာင္းေရတား တာေပါင္သည္ ရြာသားအမ်ားစု လိုခ်င္သည့္ပံုစံမဟုတ္သျဖင့္ ႐ူး တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ေရတိုက္စားမႈ ဒဏ္ ခံေနရေၾကာင္း ေဒသခံအခ်ဳိ႕ က ေျပာသည္။

႐ူးေခ်ာင္းေရတားတာေပါင္ ကို ၂၀၁၆-၁၇ တြင္ အစိုးရ ရန္ပံု ေငြ က်ပ္သန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေငြသဇင္ၿဖိဳးကုမၸဏီက ေျမသား တာေပါင္ တည္ေဆာက္ၿပီး အဆိုပါႏွစ္ မုိးတြင္း၌ ၿပိဳက်ပ်က္ စီးခဲ့ေၾကာင္း ႐ူးေက်းရြာ ရပ္မိ ရပ္ဖ ဦးေမာင္သန္းေရႊက ေျပာ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာ က တံေတာင္ဆစ္ခ်ဳိးျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုအေနာက္ဘက္ က ေနရာကို ကာခ်င္တာပါ။ အခု က အဓိကေရတိုက္စားမႈဒဏ္ခံ ေနရတဲ့ေနရာမွာ မဟုတ္ဘဲ သာ မန္ ေရစီးေနတ့ဲေနရာေတြကို သာ တာေပါင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ နယ္ေဆး႐ံု အေနာက္ဘက္က ေနရာကို မကာႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒီတစ္မိုးမွာ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုက ေခ်ာင္းထဲ ေမ်ာပါသြားပါလိမ့္ မယ္’’ ဟု ဦးေမာင္သန္းေရႊက ေျပာသည္။

႐ူးေခ်ာင္းေရတားတာေပါင္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ စနစ္မက်မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ဇြန္လ ၂၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေမး ျမန္းခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က မူလ ေခ်ာင္းကမ္း အလ်ားေပ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ကို ေျမသားခိုင္မာမႈရွိ၊ မရွိ ဦးစြာစစ္ေဆးၿပီး လုိအပ္သည့္ ေျမသားပံုစံက် ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် အခိုင္ အမာ ေဆာင္ရြက္ကာ ေက်ာက္စီ ကာကြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

ေရတိုက္စားမႈ အဓိကျဖစ္ ေပၚေနသည့္ေနရာကို ကာကြယ္ တားဆီးမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါကတိုက္နယ္ေဆး႐ံုၿပီးလွ်င္ ေက်းရြာရွိ ေနအိမ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေရတိုက္စားခံရႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။