ကမၻာ့ဖလားမွာ ဘယ္အသင္းေတြထြက္ၿပီး ဘယ္အသင္းေတြတက္ခြင့္ရၿပီလဲ

အုပ္စု (A) တြင္ (၁၆) သင္းအဆင့္တက္ေရာက္ခြင့္ရ ထားေသာ အိမ္ရွင္႐ုရွားႏွင့္ ဥ႐ု ေဂြးတို႔ ဇြန္လ ၂၅ ရက္၌ ပထမ ေနရာအတြက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး အီဂ်စ္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယားက အုပ္စုအဆင့္မွ လွည့္ျပန္ခဲ့ရသည္။


အုပ္စု (B) တြင္ ေမာ္႐ိုကိုက အုပ္စုမွ ထြက္ရန္ေသခ်ာခဲ့ၿပီး ေလးမွတ္စီ ရထားေသာ စပိန္၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ သံုးမွတ္ရထားေသာ အီရန္တို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္အတြက္ အားၿပိဳင္ေနသည္။ စပိန္က ေမာ္႐ိုကိုႏွင့္ ကစားရမည္ျဖစ္၍ ပြဲေခ်ာင္ၿပီး ေပၚတူဂီက အီရန္ထံ မွ တစ္မွတ္ခြဲယူႏိုင္မွ ေနာက္တစ္ ဆင့္တက္မည္ျဖစ္သည္။

အုပ္စု (C) တြင္ ျပင္သစ္က ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ခဲ့ၿပီး ပီ႐ူးက ထြက္ရၿပီျဖစ္သည္။ က်န္တစ္ေန ရာအတြက္ ဒိန္းမတ္ (ေလးမွတ္) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် (တစ္မွတ္) တို႔ လုရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒိန္းမတ္က ျပင္ သစ္၊ ၾသစေၾတးလ်က ပီ႐ူးႏွင့္ ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

အုပ္စု (D) တြင္ ခ႐ိုေအးရွား သာ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ရန္ ေသခ်ာၿပီး အာဂ်င္တီးနား၊ အိုက္စလန္ႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတို႔ ကိုယ္စီအခြင့္အေရးရွိေနသည္။ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေသာအသင္းက (၁၆) သင္းအဆင့္ တက္ခြင့္ရဖြယ္ ရွိသည္။

အုပ္စု (E) တြင္ ေကာ္စတာ ရီကာသည္ အုပ္စုမွ ထြက္ရန္ေသ ခ်ာခဲ့ၿပီး ဘရာဇီးႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ က ေလးမွတ္စီ၊ ဆားဘီးယားက သံုးမွတ္ရထားသျဖင့္ အုပ္စု ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္အထိ ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆားဘီး ယားႏွင့္ ဘရာဇီးပြဲက အဆံုးအ ျဖတ္ျဖစ္သည္။

အုပ္စု (G) တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီ ယံက တူနီးရွားကို ၅-၂ ဂိုးျဖင့္ အ ႏိုင္ရကာ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္္ ၿပီး ပနားမားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အဂၤလန္သည္ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ရန္ အေျခအေနေကာင္းေန သည္။

—Ref:APv