ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း၊ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ႏွင့္ စစ္ကိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီစီအီးစီမ်ားျဖစ္လာ

ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - National League for Democracy)

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ဦး ထပ္ မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရာ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအ လုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၌ မူလက ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွစ္ဦးအပါ အဝင္ စုစုေပါင္း ၂၁ ဦး ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။


ဒီခ်ဳပ္ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာသူ ေျခာက္ဦး သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအင္ထံုးခါးေနာ္ဆမ္၊ မႏၲေလးတိုင္းဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြဋ္ဦး၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အုတ္တြင္းမဲ ဆႏၵနယ္မွ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ဒီခ်ဳပ္ အမတ္ေဟာင္း ဦးသိန္းဦးတို႔ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပသည့္ ဒီခ်ဳပ္ညီလာခံက အတည္ျပဳဖြဲ႕ စည္းေသာပါတီဒုတိယဗဟိုေကာ္ မတီ၏ပထမအႀကိမ္ အစည္းအ ေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္  ျပည္ နယ္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားက တင္ သြင္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး အနက္ ေျခာက္ဦးကို ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္။

က်န္ကိုယ္စားလွယ္ရွစ္ဦး ကို အရန္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္က တစ္ဆက္တည္းထုတ္ျပန္သည္။

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားက တင္သြင္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး၏ ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ တိုင္ခ်က္၊ ျပစ္ခ်က္မ်ား ရွိ၊ မရွိ စသည့္ အားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ရွင္းျပ သည္။

‘‘သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရွ႕ မွတ္တမ္းေတြမွာ ဘာရွိသလဲဆို တာကိုလည္း ၾကည့္ပါတယ္။ ဥပမာ ဧရာဝတီတုိင္းမွာဆို ကၽြန္ ေတာ္ရယ္၊ ဦးဝင္းျမင့္ရယ္ ႏွစ္ ေယာက္ရွိေနၿပီးသားျဖစ္တဲ့အ တြက္ ဧရာဝတီတုိင္းကို ဦးစားမ ေပးေတာ့ဘူး။ အဲဒီလုိ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္မွ်တေအာင္လည္း ၾကည့္ပါ တယ္’’ဟု ၎က  ေျပာသည္။

လက္ရွိ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အ မႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအနက္ ပါတီဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္တို႔သည္ အေျခခံဥပေဒအရ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိေပ။

ဒီခ်ဳပ္ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာသည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ‘‘နဂိုရွိေန တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးထက္ ပိုၿပီး ေတာ့  ႀကီးေလးတဲ့ တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ရဖြယ္ရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ ထားရမယ္ဆိုတဲ့ အေလးအနက္ ထားတဲ့စိတ္ပဲရွိပါတယ္။ ႀကီးေလးတဲ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အင္မတန္သတိ ႀကီးႀကီးထားရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာ မ်ိဳး ခံစားမိပါတယ္’’ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕MCC ခန္းမ၌ ဇြန္လ၂၃ ရက္၊ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာညီလာခံသို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ညီလာခံတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အသစ္ ၄၂ ဦးေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ မူလ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ဒီခ်ဳပ္ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ၁၄၈ ဦးအထိရွိလာသည္။ ထို႔အျပင္ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီ ၀င္ ၃၀ ဦးကိုယင္းညီလာခံက ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။