အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ စတင္ေခၚယူ

ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအ တြက္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္မ်ားက ၀င္ ခြင့္မ်ားစတင္ေခၚယူေနသည္။

ဂီတ၊ သဘင္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္ ျပဇာတ္ပညာ စသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ ငါးခုကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး) တို႔တြင္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ ေလးႏွစ္ၿပီးဆံုးပါက ၀ိဇၨာဘဲြ႕ေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။


 ‘‘ေလွ်ာက္လႊာေတြ စ ေလွ်ာက္လို႔ရပါၿပီ။ ေအာက္တို ဘာ ၁၉ ရက္ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္မွာ လူေတြ႕စစ္ေဆးမွာပါ’’ ဟု အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္)၌  ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ စာစစ္ ဌာန မ်ားမွ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားကို လက္ခံ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ကာ အမ်ိဳး သားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ တကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) တြင္ေန ျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ရွမ္း၊ ကယား၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားကို လက္ခံသင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ သည္။

 သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ လႊာမ်ားကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသုိလ္ (ရန္ ကုန္) ၁/စ် ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၂၆) ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၌လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏု ပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး) ေရႊ စာရံဘုရားလမ္း အုန္းေခ်ာေက်း ရြာပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၌လည္းေကာင္း ရယူကာ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေနာက္ ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္မ်ားက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းတကၠသိုလ္ကို တကၠ သုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ မည္သည့္ ဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ ျဖစ္ေစတက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး အထူး ျပဳဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း၀ါသ နာပါသည့္အတုိင္း ဦးစားေပး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) ကို ၁၉၉၃၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲ ေလး) ကို ၂၀၀၁ ကစတင္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံသင္ၾကားေပးေနသည္။