အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

‘‘အဂတိနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကိုယ္တိုင္လည္း မေပးပါနဲ႔၊ ေတာင္းလာရင္လည္း မေပးပါနဲ႔၊ တုိင္ပါ’’
ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ကမၻာေပၚရွိ အဂတိအထူေျပာဆုံးႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ဦးေဆာင္ေနရသူတစ္ဦး၏ အလုပ္မွာ မလြယ္ကူလွပါ။ တစ္ခ်ိန္ကေက်းဇူးရွင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူကုိ ျပန္လည္အေရးယူရ မည့္အေျခအေနသည္ ပုိ၍ခက္ခဲေၾကာင္း 7Day News ဂ်ာနယ္ႏွင့္ သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ၾကည္က ဖြင့္ဟသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ျမန္္မာႏုိင္ငံတြင္ အဂတိ လုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ပုိမုိေအာင္ျမင္လာမည္ဟု ႐ႈျမင္ထားသည္။ ဦးေအာင္ၾကည္အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၎၏ေနအိမ္တြင္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္၌ 7Day News ဂ်ာနယ္က သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ေျခာက္လေက်ာ္အတြင္း အဂတိ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ား အေပၚ ရွင္းျပေပးပါလား။ ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ႀကံဳေတြ႕ ရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈ ေတြက ဘာေတြပါလဲ။

ေျခာက္လေက်ာ္ ကာလအ တြင္းမွာ ထူးျခားတဲ့  တိုးတက္မႈ ေတြအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ေပါ့ေလ၊ တို္င္တန္းမႈ ယႏၲရားမွာ တိုင္စာ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ယခင္ တုန္းက လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အေနအ ထားနဲ႔ ႏိႈင္းစာမယ္ဆိုရင္ ငါးဆ မက တိုးတက္လာတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုးလမွာဆိုရင္ တစ္လ တည္းကို အေစာင္ေရတစ္ ေထာင္ေလာက္ ေရာက္တာဆိုု ေတာ့ ဆယ္ဆေလာက္အထိ တိုး တက္လာတာရွိတယ္။  ဒီတိုင္စာ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိုင္တြယ္မႈ က ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ပိိုၿပီးေတာ့ႀကီး မားလာတယ္။ ဒါကနံပါတ္ (၁) အခ်က္ေပါ့။ နံပါတ္ (၂) အခ်က္ က အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒေပါ့။  အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ ဟာ ဒီေျခာက္လတာကာလအ တြင္းမွာ ထိေရာက္ၿပီးေတာ့ ပံု ေပၚလာတဲ့ အေနအထား ေတြ႕ရ မွာျဖစ္တယ္။ တတိယအခ်က္ အေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ဥပေဒနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းေပးထား တဲ့ ေကာ္မရွင္ျဖစ္တယ္။ ဒီဥပေဒ အတိုင္း ၾကပ္မတ္အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ဖို႔တာ၀န္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အ စည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုအဖြဲ႕အ စည္း ျဖစ္တာနဲ႔အမွ် ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွာ တာ၀န္၀တၱရားေတြ အမ်ား ႀကီးပါလာတယ္။ တာဝန္ရွိမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာပါတယ္။ အဲဒီ တာဝန္ရွိမႈေတြကို ထမ္းေဆာင္  တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြေရာ၊ ေကာ္မရွင္ မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ၀န္ ထမ္းေတြေရာ အကုန္လံုးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေပါ့။  ဒီ လို စံခ်ိန္ႏႈန္းထားမ်ိဳး ျပည့္မီတဲ့ က်င့္၀တ္ကို လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္ လာတယ္။ တျခားေသာ အဖြဲ႕အ စည္းေတြကုိ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ထိန္းေက်ာင္း ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕အဖဲြ႕အစည္းဟာ တျခား ေသာအဖြဲ႕အစည္းေတြ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းတဲ့ က်င့္ဝတ္ထက္ ပို ၿပီးေတာ့ႀကီးမားတဲ့၊ ေလးလံတဲ့ က်င့္၀တ္မ်ိဳးကို တာ၀န္ယူဖို႔လို အပ္တာေပါ့။

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ အဂတိလိုက္ စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အ ေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာ ရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီေတြ၊ အထူး သျဖင့္ UNDP ရဲ႕ အကူအညီကို ရယူၿပီးေတာ့မွ  ေကာ္မရွင္ရဲ႕က်င့္ ၀တ္ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ဆိုရင္ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၂၀၁၈ မွာ စၿပီး တာ၀န္ယူလိုက္ကတည္းကို က ကိုယ္လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကို action plan ေပါ့။ 2018 action plan ဆိုၿပီးေတာ့ ခ်မွတ္ ၿပီးေတာ့ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္ တည္းမွာ အကုန္လံုးကို လုပ္သြား တဲ့သေဘာပါပဲ။  ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း တိုးတက္ ၿပီးေတာ့ ျမႇင့္တင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ သလို လူထုကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ဆက္ဆံရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ၊ မီဒီ ယာေတြနဲ႔ ေတြ႕သလို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မွာ ကိုယ့္ရဲ႕  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကို အၿမဲတမ္းတိုးတက္မႈေလးေတြ ေဖာ္ျပတယ္။ တစ္ခါတေလက် ေတာ့လည္း ျပည္သူလူထုလာ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကား တယ္။ ေနာက္တစ္ဦးခ်င္းကို ေခၚ ေတြ႕ၿပီးေတာ့မွ ေျပာတာ၊ ဆိုတာ ေလးေတြ ရွိတယ္။ တိုင္ၾကားတဲ့ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြကိုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ႏိုင္တာကို အေရးယူေဆာင္ ရြက္တယ္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ျခင္း မျပဳသင့္တဲ့ ကိစၥေတြကိုသက္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ လႊဲေျပာင္းေပး တယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက်ေတာ့ လႊဲေျပာင္းေပးလုိ႔လည္း မသင့္ ဘူး၊ ကိုယ္တိုင္လည္း အေရးယူ လို႔မရဘူးဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကာယကံရွင္ဆီကို တိုက္႐ိုက္ျပန္ ၾကားတယ္။ ဒီကိစၥေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔ ေတာ့ အေရးယူလို႔မရဘူး၊ သို႕ရာ တြင္ ဒီကိစၥကို ဒီလိုေလးလုပ္ရင္ ေတာ့ ဒီဥပေဒလမ္းေၾကာင္းက ရွိပါတယ္။   ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လည္း ဥပေဒပညာရွင္ေတြရွိၾက ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အကူအညီနဲ႕  တစ္ဦး ခ်င္းကို ျပန္ၾကားေပးတယ္။ ဒါက တကယ့္တကယ္ေတာ့ ၀န္ ေဆာင္မႈေပးတာပါ။ ျပည္သူလူထု ကို ဥပေဒေရးရာနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့သေဘာပါ။ အလုပ္ေတြ အ မ်ားႀကီးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လူ သား အရင္းအျမစ္ကလည္း ေတာ္ ေတာ္ေလးနည္းပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕အစည္း အင္အား ေလးက NGO အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု  ေလာက္ေတာင္မရွိဘူး။ လူအင္ အား ေတာ္ေတာ္နည္းပါးပါတယ္။  နည္းပါးေသာ္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕လူ သား အရင္းအျမစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ လိုအပ္တဲ့ ပညာေပး မႈေတြ၊ အထူးသျဖင့္ အဂတိလိုက္ စားမႈဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တို႔၊ လူကုန္ကူးမႈတို႔ ေငြေၾကးခ၀ါခ် မႈတို႔၊ ဒီလိုကိစၥေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီး ဆက္စပ္တယ္။ ဆက္စပ္တဲ့အခါ က်ေတာ့ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ကုိ လုပ္ႏိုင္င္ဖို႔ဆိုတာက ကိုယ့္မွာ  လူသားအရင္းအျမစ္က ရွိေနဖို႔လို တယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သင္ တန္းေတြကိုလည္း ဒီၾကားထဲမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ပါပဲ၊ အားလပ္တယ္ လုိ႔ကိုမရွိဘူး။ စေနေရာ တနဂၤေႏြ ပါမက်န္ အကုန္လံုးက အင္တိုက္ အားတိုက္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။

ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အဂတိတိုိက္ ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈကို အရွိန္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါသလား။ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပန္သုံး သပ္ေပးပါဦး။

ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကိုယ့္ဟာ ကို ေျပာေနလို႔ သိပ္ၿပီးေတာ့မ ေကာင္းပါဘူး၊ ျပည္သူလူထုကပဲ အကဲ ျဖတ္ရမယ့္ကိစၥ၊ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ နိစၥဓူ၀လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ဟာ အၿမဲတမ္း အကဲျဖတ္ခံႏိုုင္ တယ္။ အၿမဲတမ္း ဆန္းစစ္ခံႏိုင္ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္တဲ့ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ က တိက်ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္လုပ္သမ်ွအားလံုးအ တြက္ ကိုယ္တာ၀န္ယူပါတယ္။  အဲဒီလိုလုပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဘက္ကပဲ ဆန္းစစ္ၾက ပါ။  ေလ့လာၾကပါ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး အေထြအထူး မေျပာလိုဘူး။ တစ္ခုေတာ့ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုတာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ နာတာ ရွည္ေရာဂါႀကီးနဲ႔ တူပါတယ္။ အ လြန္ႀကီးမားတဲ့ နာတာရွည္ေရာဂါ ႀကီး ခံစားေနရတဲ့လူနာလ႔ို ကြၽန္ ေတာ္တ႔ိုက ျမင္တယ္။ ျမင္တဲ့အ တြက္ ဒီကိစၥကို တိုက္ဖ်က္တဲ့အခါ မွာ အမ်ားႀကီး သတိထားၿပီး ဘက္ ေပါင္းစံုက စဥ္းစားၿပီးေတာ့မွ တတ္သိ ပညာရွင္ေတြန႔ဲ တိုင္ပင္ရတယ္။ ျပည္တြင္းကပညာရွင္ေတြေရာ ျပည္ပကေရာ၊ သူတို႔နဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့မွ  အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ့္ ကုထံုးကုနည္းကို ရွာေဖြၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီဆိုေတာ့နဂို ထက္အဂတိတိုက္ဖ်က္ဖို႔ဘယ္လိုအားသာခ်က္ေတြရွိလာႏိုင္မလဲ။

(၁) အခ်က္ကေတာ့ ဒီဥပေဒ ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဟာ ယခင္တုန္းက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္ထက္ ထူးျခားမႈေလးေတြပါ လာတာ သတိထားမိပါလိမ့္မယ္။ မူလအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကေတာ့ တံစိုးလက္ေဆာင္ယူျခင္း၊ ျပဳျခင္း၊ ေပးျခင္းေပါ့။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ ၿပီးေတာ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္တဲ့ သေဘာေပါ့။ အဲဒါက ဘာနဲ႔ပို သက္ဆိုင္လဲဆိုေတာ့ အငယ္စား အဂတိလိုက္စားမႈေတြနဲ႔ ပိုၿပီး သက္ဆိုင္တဲ့ သေဘာရွိတယ္။ မူလဥပေဒရဲ႕ သေဘာသဘာ၀က ေပါ့။ အခုျပင္လိုက္တဲ့ အဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ တံစိုး လက္ေဆာင္ယူျခင္း၊ ေပးျခင္းဆို တဲ့ ကိစၥေတြအျပင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြကို ဆံုး႐ံႈးနစ္နာေစျခင္း၊  အဲဒီလို ဆံုး႐ံႈးနစ္နာေစတဲ့ အခါမွာ လည္း ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္း ကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီလို႔ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာတာ။ ဒီအတိုင္းသူ႔ ဟာသူ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာတာမ်ိဳးမဟုတ္ ဘူး။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းနဲ႔ မညီဘဲ လုပ္ကိုင္လို႔ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာ ရင္ အဲဒါ အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ ၿငိစြန္းမယ္ ဆိုတ့ဲ အခ်က္က အေရးႀကီးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တာ၀န္ယူခါစတုန္းက ေျပာလိုက္တာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ဖိုးေတာင္း တာတ႔ို ေအာက္ေျခမွာျဖစ္ေနတဲ့့ ကိစၥေတြက အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ္။ သို႔ ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္ ဦးစားေပးမယ့္ ကိစၥကေတာ့ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့အဂတိ လိုက္စားမႈကို ပုိၿပီးေတာ့ ဦးစား ေပးၿပီး တိုက္ဖ်က္သြားမယ္။ အဲဒီ ဆႏၵက အခုဒီအဓိပၸာယ္ဖြင္ဆို ခ်က္မွာ ေပၚလြင္လာတာေပါ့။ 

ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြေတြ ဥပ ေဒနဲ႔မညီဘဲ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္ နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဒါေတြ နဲ႔ မညီဘဲ လြဲေခ်ာ္သံုးစြဲတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ဥပေဒကိုေဖာက္ ဖ်က္တာလည္း ပါရမယ္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ လည္း ျဖစ္သြားတယ္ဆိုရင္ အဲဒါ အဂတိလိုက္စားမႈပဲ။ တစ္ဦးခ်င္း ေပးတာယူတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ၾကည့္ေနမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္တာန႔ဲ ဒါကအဂတိ လိုက္စားမႈ။   အဲဒီလို မျဖစ္ေစခ်င္ ရင္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို လူတိုင္းက တိတိက်က်လိုက္နာရ မယ္။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ အညီ လိုက္နာၿပီးေတာ့မွ ဆံု႐ႈံးမႈ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေသးတယ္။ ဘာမွျပသနာမရွိႏိုင္ေသးဘူး။ ဥပ ေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို တိတိ က်က် လိုက္နာထားလ်က္နဲ႔ သဘာဝအႏၲရာယ္ ဒီလုိအေျခအ ေန၊ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးသြားတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ တဲ့အတြက္ ဒါမ်ိဳးက ျပႆနာမရွိ ဘူး။ အစကတည္းက ဥပေဒကို ဂ႐ုမစိုက္၊ အေလးမမူဘဲနဲ႔၊ မ လိုက္ နာဘဲနဲ႔လုပ္တယ္။ လုပ္တဲ့ အခါမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထိခိုက္ နစ္နာတာမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အခါ ဆိုရင္ေတာ့ ဒါအဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ၿငိစြန္းႏိုင္တယ္။ ဒါသိပ္အေရးႀကီး တဲ့အခ်က္ပဲ။ ဒါေတြ အားလံုးကို သိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီဥပေဒ ထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့အတိုင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေက်ာ္ေစာသ တင္းကို ေက်ာ္ေစာမႈျဖစ္တိုင္း ေက်ာ္ေစာသတင္းလို႔ မသတ္မွတ္ ပါဘူး။ ျဖစ္လာတဲ့ ေက်ာ္ေစာသ တင္းသည္ သံသယမကင္းဖြယ္ အေျခအေန ျဖစ္သလား။ အဂတိိ လိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့  ေပါ့ေနာ္။ သံသယမကင္းဖြယ္ အ ေျခအေန ျဖစ္ႏိုင္သလား။ အဲဒီလို  သံသယမကင္းဖြယ္ အေျခအေန ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားေကာ ရႏိုင္သ လား၊ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ကို ေကာ္မရွင္ က အစည္းအေ၀းနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး ေတာ့  အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အစည္း အေ၀းက တျခား အစည္းအေ၀း ေတြနဲ႔ မတူတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အစည္းအေ၀း ပံုသဏၭာန္က လံု ေလာက္ေသာ အားလံုးသေဘာ တူညီခ်က္ရယူၿပီးမွ လုပ္တဲ့အ စည္းအေ၀း။ ဆိုလိုတာကအစည္း အေ၀းမွာ လူမ်ားတာနည္းတာ  ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သြားရင္ အ ဆိုကို အတည္ျပဳတယ္ဆိုတဲ့ သ ေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္မွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ေယာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မဲမေပးဘူး ၁၁ ေယာက္မွာ  အ နည္းဆံုး ခုနစ္ေယာက္ကသေဘာ တူရမယ္။ ခုနစ္ေယာက္သေဘာ တူမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတည္ျဖစ္ တယ္။ ခုနစ္ေယာက္ သေဘာမတူ သမွ် ကာလပတ္လံုး ျပန္ေဆြးေႏြး မယ္။ အေၾကာင္းအခ်က္ကိုဆက္ ရွာမယ္။ အဲဒီပံုစံအတိုင္း တကယ္ တို႔က ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ ဆံုး ျဖတ္ထားတဲ့အတြက္ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမွာ ေက်ာ္ေစာသ တင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥကို စဥ္း စားမယ္။ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္  အဂတိ လိိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သကၤာမကင္းဖြယ္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသလား။ အဲဒီလိုသကၤာမ ကင္းဖြယ္ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပ ႏုိင္တဲ့ လံုေလာက္တဲ့အေထာက္ အထားရွိသလား။ ဒါကုိစဥ္းစားရ မယ္။ စဥ္းစားၿပီးၿပီဆိုမွ ဒါကို ေက်ာ္ေစာသတင္းအျဖစ္ သတ္ မွတ္မယ္လို႔ အစည္းအေ၀းမွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျပာတိုင္း ေျပာတိုင္း၊ လုပ္တိုင္း လုပ္တိုင္းမွာ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ ခံမႈရွိတယ္ဆိုတာ အဲဒါေၾကာင့္ ေျပာတာ။ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီဆိုေတာ့မွ ေက်ာ္ေစာသတင္းက ဥပေဒအရ သတင္းေပးခ်က္ဆိုၿပီး ျဖစ္သြား တယ္။ ေက်ာ္ေစာသတင္း မဟုတ္ ေတာ့ဘူး။ သတင္းေပးခ်က္အ ျဖစ္ လက္ခံလိုက္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ကေနစၿပီး သတင္းေပးတိုင္တန္း တဲ့ ကိစၥတစ္ခုကဲ့သို႔ပဲ  ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


FDA ညႊန္ခ်ဳပ္ေဟာင္းကို ေမလ ၄ ရက္က ႐ုံးထုတ္လာစဥ္  (ဓာတ္ပံု − ၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္)

လက္ရွိဥပေဒအရ ေကာ္မရွင္က  တိုင္တာကိုပဲ စစ္ေဆးအေရးယူလို႔ ရမယ္။ တိုင္တာမပါတဲ့အခ်က္ ေတြကို အေရးယူလို႔ မရဘူးဆို ေတာ့ တိုင္ခ်င္တဲ့သူေတြကပဲ ကိုယ္တိုင္စံုေထာက္လုပ္၊ ေသခ်ာ  စံုစမ္းၿပီးမွ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ရ မယ့္ ပံုစံျဖစ္ေနပါတယ္။ ေက်ာ္  ေစာသတင္း ထြက္ေနသူေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူႏိုင္ၿပီဆို  ေတာ့ ဒီအားနည္းခ်က္ကို ေျဖရွင္း ႏိုင္မလား။

ေက်ာ္ေစာသတင္း ပါလာ ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္တန္းတဲ့အမႈမရွိ ရင္လည္းပဲ အေရးယူလို႔ရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္လာတာ မွန္ပါတယ္။ တိုင္တန္းတဲ့သူက ဒါ ေပမဲ့ ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထား လိုအပ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဘယ္လိုထင္ၾကလဲဆိုေတာ့ တိုင္ တဲ့လူက တိုင္ခ်င္သလို တိုင္လို႔ရ တယ္ေပါ့။ စံုစမ္းတာက ေကာ္မ ရွင္ကစံုစမ္းေပါ့။ ဒီသေဘာမ်ိဳးယူ ဆၾကတယ္။ အဲဒါကတိုင္တဲ့လူ မွာ လံုး၀တာ၀န္မရွိဘူးဆိုတဲ့ အဓိ ပၸာယ္။ တာ၀န္ခံမႈ မရွိဘူးဆိုတဲ့  အဓိပၸာယ္၊ တိုင္တန္းတဲ့ လူက တာ၀န္ခံမႈရွိဖို႔ေတာ့လိုတယ္၊ အ ခုအမႈေတြ စစ္ေဆးတာေတာ္ေတာ္ ေလးမ်ားပါတယ္။ မ်ားတဲ့အခါ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ေတြ တစ္ ခါသြားရင္ အနည္းဆံုး လူ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ သြားရတယ္။ တစ္ပတ္၊ ႏွစ္ပတ္၊ တစ္ခါတေလ တစ္လေလာက္ၾကာတယ္။ ခရီး ေတြ အေ၀းႀကီးသြားၿပီး စံုစမ္းရ တယ္။ စံုစမ္းတဲ့အခါမွာဟိုေရာက္ တဲ့အခါ တိုင္တဲ့လူက ရွာလို႔မေတြ႕ တာ၊ အေတြ႕မခံတာလည္း ရွိ တယ္။ တခ်ဳိ႕က် နာမည္၀ွက္၊ နာမည္လိမ္ေတြနဲ႔ တိုင္တန္းတာ ေတြရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ လည္း တိုင္တန္းတဲ့အထဲမွာ လူ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ စာရင္းျပ  ထားတယ္။ လက္မွတ္ထိုးထား တယ္။ တကယ့္တကယ္သြားရွာတဲ့ အခါ  ႏွစ္ေယာက္၊ သံုးေယာက္ပဲ ေတြ႕ၿပီး က်န္တဲ့လူေတြ က သူတို႔ မသိပါဘူးဆိုၿပီး ေျပာတာေတြ လည္းရွိတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္စဥ္ေတြ က သိပ္မ်ားပါတယ္။ 

အဲဒီလိုမ်ားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ  ကြၽန္ေတာ္တို႔ က တိုင္စာကလည္း တစ္လတစ္ ေထာင္ေလာက္ တက္ေနတဲ့ကာ လမ်ိဳးမွာ တိုင္စာတိုင္းကို အေရး ယူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတဲ့ကိစၥက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာရန္ပံုေငြ လည္း အေျမာက္အျမား ဆံုး႐ံႈး ကုန္က်မယ့္အျပင္ တကယ့္တ ကယ္ အဲဒီေလာက္အထိ မလုပ္ႏိုင္ ဘူး။ တကယ္တမ္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား ကိုယ့္ရဲ႕လူအင္အား ေပါ့။ လက္ရွိ ပကတိ အင္အားအရ   ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္မႈ၊ခုနစ္မႈ ဒီ ေလာက္ကိုပဲ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ ၿပိဳင္တည္းမွာ စံုစမ္းႏိုင္တယ္။ ဒီ ေလာက္ပဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္း အားရွိတာေပါ့။  ကုိယ့္ရဲ႕လူအင္ အားနဲ႔က်ေတာ့ လူအင္အားမရွိ တဲ့ၾကားထဲမွာ အဲဒီလို ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကလည္း တိုင္တဲ့လူက တာ၀န္ခံမႈမရွိဘူး။ တာ၀န္ခံမႈ မရွိလို႔ေတာ့ မျဖစ္ပါ ဘူး။ တိုင္တဲ့လူကလည္း တာ၀န္ခံ မႈ ရွိရမွာျဖစ္သလို စစ္တဲ့လူက လည္း တာ၀န္ခံမႈရွိရမယ္။ အတိုင္ ခံရတဲ့လူ ထြက္ဆိုတဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္ ေတြ အားလံုးကလည္း တာ၀န္ခံ မႈ ရွိရမယ္။ တာ၀န္ခံမႈမရွိဘဲနဲ႔ ကိုယ္ေျပာခ်င္တာ ေလွ်ာက္ေျပာ ရင္ လိမ္လည္တာေတြ ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိမ္လည္္ တာေတြ လိုက္စစ္ေနရင္ဘယ္ ေတာ့မွလည္း ၿပီးဆံုးမွာမဟုတ္ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေၾကညာတဲ့အထဲ မွာလည္းပါတယ္။ နစ္နာသူက ျဖစ္ ေစ၊ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ရသူက ျဖစ္ေစ တိုင္တန္းပါဆိုၿပီး ေျပာ ထားပါတယ္။ နစ္နာတဲ့သူဆို လည္း သူကိုယ္တိုင္နစ္နာတဲ့အ တြက္ ေျပာျပႏိုင္တယ္။ ကိုယ္ တိုင္ျမင္ေတြ႕ရရင္လည္း ေျပာျပ ႏိုင္တယ္။ အခုကကိုယ္တိုင္ျမင္ ေတြ႕တာလည္း မဟုတ္၊ နစ္နာတဲ့ လူလည္းမဟုတ္၊ ဟိုလူကေျပာ၊ ဒီလူကေျပာတဲ့ဟာကို တိုင္တဲ့လူ ေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ ပိုဆိုးတာက တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က သ တင္းအခ်က္ အလက္ေလးေတြယူ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ဘာမွမဆိုင္ဘဲ တိုင္တာလည္း ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီး ဆံုးက တိုင္တန္းသူက ကိုယ္တိုင္ တန္းတဲ့ စာအတြက္ေတာ့့ ကိုယ့္ ဘာသာကိုယ္ တာ၀န္ခံမႈရွိဖို႔လို တယ္။ တာ၀န္ခံမႈရွိတဲ့ စာမ်ိဳး ကိုသာ ဌာနက တာ၀န္ခံမႈရွိစြာနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္တဲ့အေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းတဲ့ ဌာနေတြ၊ အဖြဲ႕အ စည္းေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြ ႀကံဳရ တာရွိလား။

အားနည္ခ်က္ရွိသလားဆို ေတာ့့ ရွိမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခုမွ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္  ဖ်က္ေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို  ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး က်င့္သံုးလာတာ မၾကာေသးဘူး။ အခုဆိုရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ၿပီး ေရွ႕ဘာ လုပ္သြားမယ္ဆိုတာ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ လုပ္သြားမယ့္ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြ အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းျပၿပီး ေတာ့မွ စီမံကိန္းေတြစီမံခ်က္ ပန္းတိုင္ေတြနဲ႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္တယ္။ ေျပာရရင္ အခုမွပဲ စလုပ္တယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာက ဒီလို အဂတိလိုက္ စားမႈကို က်က်နန ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းခဲ့တ့့ဲ ျပႆနာမ်ိဳးေတြသိပ္ မေတြ႕ၾက၊ မႀကံဳခဲ့ၾကရဘူး။ အ တိတ္ကာလေတြမွာ ၾကည့္မယ္ ဆို၊ ႏွစ္ေပါင္း ေတာ္ေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ ပဲ။ ဟိုးတုန္းက ဥပေဒရွိတယ္။ သို႔ ရာတြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးတာ မရွိဘူး၊  စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ ေမးျမန္း မႈ၊ အေရးယူမႈနည္းတာေပါ့။ သိပ္ မေပၚလြင္ခဲ့ဘူး။ ဒီ ၂၀၁၃ ဥပေဒ ေပၚလာတဲ့အခါက်ေတာ့လည္း ဒီ  ဥပေဒကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အခါမွာ  တိုင္ၾကားမႈ ယႏၲရားေတြေတာ့  တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တိုးတက္လာတဲ့  အေနအထားရွိတယ္။ သို႔ရာတြင္ အဲဒါကလည္းပဲ ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရးယူႏုိင္တဲ့အေနအ ထားမရွိဘူး။ အခ်ိန္ကာလ တို ေတာင္းေသးတယ္။ လူေတြမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေတြ႕ အႀကံဳ အသိအျမင္နားလည္မႈေတြ က တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အမ်ားႀကီး ကြဲျပားျခားနားေနၾက ေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တီဗီမွာ ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။  အဂတိလိုက္စားမႈဆိုတာ ကိုယ္ က်င့္သိကၡာ ပ်က္ယြင္းမႈျဖစ္ တယ္။ အလြယ္ဆံုး Definition က စၿပီး ေဖာ္ျပေနရတာေပါ့ေနာ္။  ဒါေတြဟာ လူေတြမွာ ယဥ္ပါးမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို ၀ိုင္းၿပီး တိုက္ဖ်က္မွ ရမယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္  မႈရယ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ျမန္မာ ျပည္မွာ ကင္းစင္သြားေအာင္ လုပ္ ႏိုင္မွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တိုးတက္ႏိုင္ မယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆက လူတိုင္း မွာ မရွိၾကေသးဘူး။ မရွိၾကေသးတဲ့ အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္တယ္ဆို တာကို သူတို႔စိတ္ထဲမွာ သူ႔ဘက္ က လုပ္တာလား၊ ကိုယ့္ဘက္ အက်ိဳးအတြက္ လုပ္တာလား၊ ငါ တုိ႔ကို တြယ္ခ်င္လုိ႔ လုပ္တာလား။ ဘယ္သူ႔ကို ပံ့ပိုးခ်င္လုိ႔ လုပ္တာလဲ အစရွိသျဖင့္ အဲဒီလိုအေတြးမ်ိဳး ေတြပဲလူေတြေခါင္းထဲမွာ ၀င္ေန ၾကတယ္။

တကယ့္တကယ္ ကိုယ့္လူ႔အ ဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အက်ိဳး အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စြန္႔ လႊတ္ၿပီးေတာ့ အနစ္နာခံၿပီးေတာ့  အမုန္းခံၿပီးေတာ့ လုပ္ေနၾကပါ လားဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ိဳး  သိျမင္ တဲ့လူက ေတာ္ေတာ္ နည္းပါေသး တယ္။ ဒီကိစၥကို အေကာင္အထည္  ေဖာ္ေနတဲ့ ကာလမွာ နားလည္မႈ လြဲမွားမႈေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြက ေတာ့ ရွိေနဦးမွာပါပဲ။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လည္း သမၼတတာ၀န္ယူၿပီးစမွာပဲ  ေကာ္မရွင္ကို ေခၚေတြ႕တာေတြရွိ တယ္။ အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတက ဘာေတြ ေျပာခဲ့လဲ။

အဲ့ဒါကေတာ့ သတင္းထုတ္ ျပန္ထားတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ေကာ္မ ရွင္အေနန႔ဲ လုပ္ငန္းေတြကို တိုး တက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔၊ အဂ တိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးပိုမို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့အကူ အညီလိုရင္ သမၼတႀကီးအေနနဲဲ႔  လိုအပ္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ေပး မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ တ႔ိုကို တာ၀န္အပ္ႏွင္းတဲ့ သေဘာ ပါပဲ။ 

အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေကာ သမၼတ ဆီက တိုက္႐ိုက္မွာၾကားခ်က္မ်ိဳး ေတြေကာ ရေသးလား။

မွာၾကားတာေတာ့ မရွိဘူး။  ဒါေပမဲ့လည္း ဥပေဒအရ သူ႔မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ သူတင္မက ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွစ္ဦး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲဲ႕ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ အဲဒီထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက တာ၀န္ေပးအပ္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးကေန စံုစမ္းစစ္ ေဆးဖို႔ တာ၀န္ေပးတဲ့ ကိစၥေတြ  အဲဒီလိုကိစၥေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ မွာတာရွိပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အဲဒီ ဥပေဒ အရ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္တဲ့ တခ်ိဳ႕ အမႈကိစၥေတြရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးတာ ေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးနဲ႔ လႊတ္ ေတာ္ကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ လႊဲ ေပးတ့ဲ တိုင္စာဘယ္ေလာက္ရွိပါ  သလဲ။ ခန္႔မွန္းေျခေပါ့။

လႊတ္ေတာ္က မ်ားပါတယ္။  လႊတ္ေတာ္အပါအ၀င္ ၂၀ ၊ ၂၅ ေလာက္ရွိတယ္။ ခန္႔ မွန္းေျခေပါ့။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေမာ္လၿမိဳင္စကား၀ုိင္းမွာ ေျပာ သြားတာ ရွိပါတယ္။ အဂတိလုိက္ စားမႈက စီမံကိန္းေတြ၊ တင္ဒါေခၚ တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ား ႀကီး ဆက္ႏႊယ္မႈေတြ ရွိႏုိင္တဲ့အ ေပၚ ေကာ္မရွင္က အေလးထား ကုိင္တြယ္ေနတယ္ဆုိတာပါ။ အဲ ဒီအေပၚ ရွင္းျပေပးပါဦး။ ကုမၸဏီ ေတြရဲ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈ မွန္၊ မမွန္ ထိန္းကြပ္ဖုိ႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ားမွာ ပါရွိ တယ္လုိ႔လည္း သူကေျပာပါ တယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေရရွည္ အစီ အမံေတြက ဘာေတြပါလဲ။

အဲဒီကိစၥကေတာ့ ဥပေဒအ သစ္ျပ႒ာန္းတဲ့အထဲမွာ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာရန္ပံုေငြ သံုးစြဲတဲ့ ကိစၥပါ တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါတြကလည္း တင္ဒါနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကိစၥ ေတြေပါ့ေနာ္။ ဥပေဒအရ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ေပါ့။ ဥပေဒျပင္ဆင္ ခ်က္အတည္ျပဳၿပီးလာရင္ ဒီလုပ္ ငန္းေတြကပိုၿပီး ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ဥပ ေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆို တဲ့ အေၾကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ စီမံကိန္းကေတာ့ ေလးႏွစ္စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ထားတဲ့ ပန္းတိုင္ကေတာ့ သံုးႏွစ္ခြဲက်န္တဲ့ကာလအတြင္းမွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာရန္ပံုေငြ ဆံုး႐ႈံးမႈ ကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ကာ ကြယ္ထိန္းသိမ္းသြားမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥပါပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ အဂတိ လိုက္စားမႈကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ ဒီကာလအ တြင္းမွာလုပ္မယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ Control of Corruption ဆိုတဲ့ အၫႊန္းကိန္း မွာ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ဆိုတာ ပါပါတယ္။ ပန္း တိုင္ကေတာ့ အဲဒီပန္းတိုင္ေတြပါ ပဲ။

လူထုက ဘယ္အပိုင္းက ဘာပါ ဝင္ဖို႔လိုလဲ။

ျပည္သူလူထုနဲ ့ပတ္သက္တဲ့ အပို္င္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လည္း အစည္းအေ၀းေတြမွာ ေရာ၊ Workshop ေတြမွာ ေရာ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အပိုင္းက ျပည္သူ လူထုဟာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးမွာ ပါ၀င္ဖို႔ေပါ့ေလ။ ပါ၀င္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လိုပါ၀င္မ လဲဆိုရင္ လံုး၀လက္မခံဖို႔။ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ႕ရင္ေပါ့ေနာ္၊ ခြင့္ မလႊတ္ဖို႔၊ လ်စ္လ်ဴမ႐ႈဖို႔၊ လက္ မခံဖို႔ဆိုတဲ့့ သေဘာကေတာ့ ကိုယ္ကုိယ္တိုင္လည္း မေပးပါနဲ႔၊ ေတာင္းလာလည္း မေပးပါနဲ႔။ ခြင့္မလႊတ္ဖို႔ဆိုတဲ့ သေဘာကေတာ့တိုင္ပါ။ ျမင္ရရင္လည္းပဲ တိုင္ပါ။ လ်စ္လ်ဴမ႐ႈပါနဲ႔။ အခုဆို ရင္တိုင္လာၾကတဲ့ လူေတြမ်ားလာ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေအာက္ေျခမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အဂတိ လိုက္စားမႈကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရးယူႏိုင္မယ္ဆိုတာ  မ်ိဳး ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္ေနရာ မွာ ဘာကတ္ျပားရဖို႔အတြက္ ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ေပးေနရ တယ္၊ ဘယ္လိုတန္းစီေနရတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေလး ေတြ ေျပာတာရွိတယ္။ အဲဒါဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီေနရာသြားၿပီး  စစ္ေဆးလို႔ရတာေပါ့၊ ျပည္သူလူ ထုရဲ႕ ပါ၀င္မႈက အဲဒီသေဘာပါပဲ။  အဂတိလိုက္စားမႈကို သည္းမခံဖို႔၊ ခြင့္မလႊတ္ဖို႔၊ လ်စ္လ်ဴမ႐ႈဖို႔၊ အဲဒီ ေနရာမွာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္ လံုး ပါ၀င္ေပးပါ။ အဲဒီလိုပါ၀င္ ႏိုင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တင္ မကပါ ဘူး။  သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြ လည္း သူတို႔ရဲ႕ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း နဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လို႔ရ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း  ကိုယ့္ဥပေဒနဲ႔ကိုယ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လို႔ရတယ္။

ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းေတြမွာ လ စာတုိ႔ ၊ အျခားခံစားခြင့္တုိ႔ အပိုင္း လုံေလာက္မႈ မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ ဒါက အဂတိလုိက္စားမႈ ေတြျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္လုိ႔လည္း ေျပာၾကတာေပါ့။ ဒီအေပၚအစိုးရ က ဘာေတြ လုပ္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ ျမင္လဲ။

မွန္ပါတယ္။ အေျခခံလစာ နည္းပါးျခင္းဟာ အဂတိလိုက္စား မႈကို ပိုၿပီးျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့  အခ်က္က  မွန္ပါတယ္။ အဲဒါကို လုပ္ရမယ့္ ကုထံုးက အေျခခံလစာ တိုးျမႇင့္ေပးတဲ့ နည္းလမ္းလည္းရွိ တာေပါ့။ အဲဒါက အရင္လုပ္မ လား၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးက အရင္လုပ္မလားဆို တာ စဥ္းစားၾကရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္မွာ ေဖာေဖာသီသီရွိရင္ေတာ့  တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း အေျခခံလစာလည္း တိုးျမႇင့္ေပး မယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈကိုလည္း တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္မယ္။ ႏွစ္ခုစလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ကိုယ့္မွာ ရွား ရွားပါးပါး ျဖစ္ေနတယ္။ အေျခခံ လစာက တိုးျမႇင့္မေပးႏိုင္ေသး ဘူးဆိုုရင္ အဂတိလိုက္စားမႈကို မလုပ္ဘူးလားဆိုရင္လည္း အဲဒီ လိုလည္း မျဖစ္ဘူး။ အဂတိလိုက္ စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကေတာ့ လုပ္ ကိုလုပ္ရမယ္။ ကိုယ့္ဘက္က  ေဖာေဖာသီသီ ျဖစ္ေနရင္ျဖစ္ေစ၊ မေလာက္မင ျဖစ္ေနသည္ျဖစ္ေစ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ဟာ အဂ တိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အ လုပ္ကိုလုပ္ရမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ကိုလုပ္ရင္ ေအာက္ေျခမွာ ျဖစ္ေန တ့ဲ အဂတိ လိုက္စားမႈက အေသး စားေပါ့။ အေသးစားအဂတိလုိက္ စားမႈက ေအာက္ေျခမွာ ျပည္သူ လူထုနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြၾကားမွာျဖစ္ တယ္။ ၀န္ထမ္း အခ်င္းခ်င္းၾကား မွာလည္း ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းနဲ႔ အထက္က၀န္ထမ္းနဲ႔ ၾကားမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဥပေဒမွာလည္း  အ သစ္ျပ႒ာန္းလိုက္တယ္။ ႀကီးမား တဲ့ ထိပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္ စားမႈေတြ တိုက္ဖ်က္တဲ့ လုပ္ငန္း ကို လုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာရန္ပံုေငြ အမ်ားႀကီးေခြၽ တာ ၿခိဳးၿခံလာႏိုင္တဲ့အေနအထား မ်ိဳး ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံမွာ သူ႔ရဲ႕ျပည္တြင္းထုတ္ လုပ္မႈ GDP ဆိုတာရွိမယ္။ အဲဒီ  GDP တန္ဖိုးေပၚမွာ အစိုးရက သံုးစြဲတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏရွိမယ္။ အစိုးရက သံုးစြဲတဲ့ေငြေၾကးပမာ ဏနဲ႔ GDP နဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္  ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေနအထားက စာ ရင္းအေဟာင္းေတြ ျပန္ၾကည့္တဲ့ အခါ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၃ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ GDP ရဲ႕ ၂၂၊ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္က အစိုးရ ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ ေတြ ျဖစ္တယ္။

အစိုးရ အသံုးစရိတ္ထဲမွာ လစာတို႔၊ ရိကၡာတို႔ ဒါေတြလည္း ပါသလုိ ႀကီးမားတဲ့ အစိတ္အပိုင္း က ဘာလဲဆိုေတာ့ ၀ယ္ယူေရး ကိစၥေတြ၊ တည္ေဆာက္ေရးအ တြက္ ၀ယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၀န္ႀကီး ဌာနေတြမွာ ၀ယ္ယူတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ယာဥ္ယႏၲရားေတြ ၀ယ္ယူတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဲဒီအတြက္ သံုးစြဲတဲ့ ေငြ ေၾကးပမာဏက အႀကီးမားဆံုး အ စိတ္အပိုင္း ျဖစ္တယ္။ 

အဲဒီအစိတ္အပုိင္းကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာပဲ မဟုတ္ ဘူး။ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ေျပာတာ။  တစ္ကမၻာလံုးမွာ OECT က ၂၀၁၃ က ထုတ္ျပန္ထားတာရွိိ တယ္။ တစ္ကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ အစိုးရရဲ႕ ၀ယ္ယူေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာ အဂတိလိုက္ စားမႈ ျဖစ္ေပၚတဲ့အတြက္ ဆံုး႐ႈံးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၂၀ ကေန ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ ရွိတယ္လို႔ သုေတသနျပဳ ခ်က္ေတြအရ ထုတ္ျပန္ထားတာရွိ တယ္။ အထင္အရွားပါပဲ ႏိုင္ငံ တိုင္းက ဒီအခ်က္ကို ကိုးကား တယ္။ အခုိင္လည္း အခုိင္မာပဲ။ 

အဲဒီေတာ့  ၀ယ္ယူေရးကိစၥ ေတြမွာ အဂတိ လိုက္စားမႈေၾကာင့္  ဆံုး႐ႈံးတာဟာ တျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေတြ အားလံုးမွာေတာင္ ၂၀ နဲ႔ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း  ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ေသခ်ာ ေပါက္ ဒီထက္ပိုနည္းစရာ အ ေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဒီထက္ ပိုျဖစ္မွာ ပဲ။ အဲဒီေလာက္မ်ားတဲ့ ပမာဏ ႀကီးကို တြက္ၾကည့္ေပါ့။ တြက္ ၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ဆံုး႐ႈံးမႈဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ ႀကီးမားႏိုင္သလဲ  ဆိုတာ ခန္႔မွန္းလို႔ရတယ္။ အဲဒီ ေလာက္ ထုထည္ႀကီးကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ေတာ့  ဘယ္နည္းနဲ႔မွ  ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔  မတားဆီးႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ မ်ား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တားဆီးလိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္  ေတာင္မွ အဲဒီထုထည္ပမာဏဟာ  ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ လိုအပ္တ့ဲ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိဳးအ စားတစ္ခုထိေတာ့ အေထာက္အ ကူ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။

အန္ကယ္ေျပာတဲ့ ၀ယ္ယူေရး ကိစၥေတြမွာ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေတြကို ဘာအခက္အခဲေတြေတြ႕ ရလဲလို႔ ေမးတဲ့အခါ အဂတိလိုက္ စားမႈျဖစ္ေနတာ အစုိးရရဲ႕ ၀ယ္ ယူေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေပၚလစီ၊ ဘယ္လို၀ယ္မလဲဆိုတဲ့ ေပၚလစီ  ေတြ မွားေနတာေတြရွိတယ္၊ သူ တို႔လည္း မတတ္ႏိုင္ဘူးေပါ့၊ သူ တို႔ေျပာတာက စနစ္ကို ျပင္တာနဲ႔  အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္တာ  တြဲလုပ္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကတယ္၊ အဲဒီအေပၚ ဘာေျပာခ်င္လဲ ။

အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္လက္ခံပါ  တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၀ယ္ယူ ေရး စနစ္ေတြမွာ ၂၀၁၇ အထိ ေတာ့ up to date လုပ္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ၀ယ္ယူ ေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ပတ္ သက္လာရင္ တျဖည္းျဖည္း ပိုေကာင္း လာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရ တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔မွာ ဟာကြက္၊ ေပ်ာ့ကြက္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါ ေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿပီးခဲ့တ့ဲ့ သင္တန္းမွာ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။  အဲဒီေတာ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို လည္း ပိုမုိၿပီး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္သင့္တယ္။  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကိုယ္က်င့္တရား ပိုင္းဆိုင္ရာအရ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ လူ ေတြကလည္း ပိုေစာင့္ထိန္းေပါ့။ ဒီ လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ ၿပိဳင္တည္းလုပ္သြားရင္ ပိုၿပီး ေကာင္းပါတယ္။ သေဘာတူပါ တယ္။

 မေတာ္ေလာဘနဲ႔ အဂတိလုိက္ စားတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကိုေကာ ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ သင့္ပါသလဲ။

၀န္ထမ္းဆိုတာက အမ်ား ႀကီး ရွိတယ္ေလ။ ၀န္ႀကီးအထိက  ၀န္ထမ္းေတြပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ရာထူးအ ဆင့္ေပၚမွာလည္း တည္ႏိုင္သလို  အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ပြားတဲ့ပမာ ဏအေပၚမွာလည္း တည္တာ ေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ စဥ္းစားသင့္ တယ္ေလ။ အားလံုးကို အတူတူပဲ လို႔ သေဘာထားၿပီးမွ ၀န္ထမ္း စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ပဲ အေရးယူရမယ္ဆို ရင္လည္း ဒါလံုးဝမမွန္တဲ့အယူ အဆ ျဖစ္သလုိအားလံုးကို အဂတိ လိုက္စားမႈ ဥပေဒနဲ႔ပဲ အေရးယူ ရမယ္ဆိုရင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒက ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္  ျပ႒ာန္းခ်က္က ေထာင္ဒဏ္အျပင္  ေငြဒဏ္။ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြ ဒဏ္ျဖစ္ေစေတာင္ မဟုတ္ဘူး။   ျပင္းထန္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္  အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္တိုင္း၊ ျဖစ္ တုိင္း  ဒီဥပေဒနဲ႔ပဲ အေရးယူရမယ္   ဆိုရင္လည္း အစြန္းတစ္ဖက္ကို ေရာက္ပါတယ္။ ဒါကိုခ်ိန္ဆဖို႔ လိုတယ္။ ဘယ္အတိုင္းအတာဆို ရင္ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မွာပါတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူနဲ႔  ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္  ေလးခ်က္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ဘယ္ကိစၥဆိုရင္ အဂတိဥပေဒနဲ႔ အေရးယူသင့္တယ္ဆိုတာ ျဖစ္ ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနေပၚမွာ တည္္ပါတယ္။

အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရး ေလ်ာ့နည္း ဖုိ႔ဆုိရင္ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း  အသီးသီးက ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ စာရိတၱပုိင္းက အေရးပါေတာ့ ၀န္ ထမ္းေတြကို ဘယ္လုိတုိက္တြန္း လုိလဲ။

တစ္ခါတေလက်ရင္ ၀န္ ထမ္းေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြလို႔ ေျပာ တဲ့အခါ စိတ္ထဲမွာ ၀န္ထမ္းအား လံုးကိုေျပာတ့ဲ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေန တယ္။ အမွန္ေတာ့ အဂတိလိုက္ စားမႈ ျဖစ္ေပၚတဲ့၀န္ထမ္းက ကြၽန္ ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ဘယ္ဌာနမွာ မဆို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မမ်ား ဘူးလို႔ ထင္တယ္။

၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ၀န္ထမ္း  ေတြက အဂတိလိုက္စားမႈကို လံုး၀မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ၀န္ထမ္း ေတြ။ ဒါကြၽန္ေတာ္က ဝန္ထမ္း ဘဝမွာ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ေနလာ ခဲ့တာ။ ကုိယ္တိုင္သိပါတယ္။  ၀န္ ထမ္းေတြအားလံုးကို ဆြဲထည့္ဖို႔ ေတာ့ မသင့္ဘူး။ အဓိပၸာယ္က ေတာ့့ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ပြား တ့ဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဆိုရင္ေတာ့ အဲဒါ ဟာ ၀န္ထမ္းအားလံုးရဲ႕ ၁၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီပတ္၀န္းက်င္ေပါ့။ ခန္႔မွန္း ေျခေျပာတာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ ျဖတ္ သန္းလာရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳအရ ေျပာတာ။  အခုဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ေကာ္မရွင္အေပၚမွာ တခ်ိဳ႕ ဌာနေတြက ၀န္ထမ္းေတြက အ ရမ္းကို အားေပးၾကတယ္။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္က မျဖစ္ခ်င္ဘူးေလ။ အဂတိလိုက္စားၿပီးေတာ့ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာတဲ့လူက ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေနၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ မရွိ ေတာ့ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ ေနရတဲ့လူေတြ က ေနရတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ကလည္း အခ်င္းခ်င္း သိေနၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ခြဲျခား ဆက္ဆံတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတာ ေပါ့။  အဲဒီလိုက်ေတာ့ သူတ႔ို အ တြက္လည္း စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပား  စရာျဖစ္တယ္။ အဂတိလိုက္စားတဲ့ သူေတြ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနၾက ေတာ့ သူတုိ႔ကုိ မနာလိုစိတ္ မထား ဘူးပဲထား၊ ခ်မ္းသာပါေစထားဦး။   အဲဒီဟာက ႏိုင္ငံရဲ႕ဘ႑ာရန္ပံံုေငြ ေတြ အႀကီးအက်ယ္ ဆံုး႐ႈံးတဲ့အခါ  ၀န္ထမ္းေတြ ေပးရမယ့္လစာ၊ စရိတ္ အခ်ိဳးအစားက်ေတာ့ နည္း သြားႏိုင္တာေပါ့။ အဲဒီဟာက် ေတာ့ က်န္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအမ်ား စုက ခံစားၾကရတယ္။ အဲဒီသ ေဘာရွိပါတယ္။

အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ အသိပညာေပးမႈေတြ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ရည္ ရြယ္ထားတဲ့အေပၚ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီလဲ။

အဂတိတရားကို ဒီတိုင္းျပည္ မွာ ပယ္ခြာႏိုင္ရင္ ဒီတိုင္းျပည္က ႀကီးပြားခ်မ္းသာမယ္။  ‘အဂတိ ပယ္ခြာ  ျပည္သာယာ’ဆိုတာ လည္း တိုေတာင္းတဲ့ Message ေတြ ေပးလိုက္ၿပီးပါၿပီ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ   ႐ုပ္ျပဇာတ္လမ္းတိုေလး ေတြ ႐ိုက္ထားတာရွိတယ္။ ဇူလုိင္လေလာက္ဆို ထုတ္ျပန္ႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

အခုအားထည့္ၿပီး လုပ္ေန ၾကတာက အဲဒီအျပင္ကို လက္ရွိ မ်ဳိးဆက္ေတြက ဒီလိုပတ္၀န္းက်င္ မွာ ရွင္သန္ႀကီးပြားၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္ လာရတဲ့ မ်ဳိးဆက္ေတြ။ ေနာက္အသစ္ျဖစ္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ မ်ဳိးေစ့ေတြမပါ ေစခ်င္ဘူး။ ဥပေဒထဲမွာလည္းပါ တယ္။ မူလတန္းပညာေရးကစၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ကို   ပညာေပးေရးလုပ္ေဆာင္ မယ္ဆိုတာပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔အညီ အန္ကယ္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ေစတနာက ပညာေပးေျဖေဖ်ာ္ေရးစာအုပ္ေလးေတြ ထုတ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မူလတန္းအရြယ္ကေလး ေတြအတြက္။ ဟိုးအစြန္အဖ်ားမွာ ရွိတဲ့  ေက်းရြာေလးေတြအထိ ေရာက္ေအာင္ ပို႔မယ္။ ဆရာက ဖတ္ျပမယ္။ ကဗ်ာရြတ္တာ၊ ျပ ဇာတ္ေတြလုပ္တာ စသျဖင့္ေပါ့။ တကယ္က အဂတိလုိက္စားမႈဆို တာ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပား တာပါပဲ။ ကိုယ္က်င့္တရားထိန္း ႏိုင္ရင္ အဂတိလိုက္စားမႈက ျဖစ္ စရာအေၾကာင္းကိုမရွိဘူး။ ကိုယ္ က်င့္တရားဆိုတာလည္း တစ္ ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္႐ိုေသေလး စားဖို႔၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈရွိဖို႔၊ တည္ၾကည္မႈရွိဖို႔၊ ကိုယ္ေျပာတဲ့ စကားကို ကိုယ္တာ၀န္ယူဖို႔၊ ကိုယ္ လုပ္တဲ့အလုပ္ကို ကိုယ္တာ၀န္ယူ ဖို႔ အဲဒီကေနစတာပဲ။ မူလတန္း ပညာေရးကစၿပီး ဒီႏွစ္ထဲမွာ စတင္ၿပီး ပညာေရးေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း ေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းထားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဆို ဇာတ္လမ္းရွည္ေတြ လည္း ပါလာမွာေပါ့။ ဒါေတြကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ဖတ္လိုက္ တာနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သင္ခန္းစာ ေတြရလာပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ကိုယ္ တိုင္သင္ၾကားတဲ့အခါမွာ သင္ၾကား တဲ့စာေပကေန သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ထိန္းလာႏုိင္မယ့္ အေနအ ထားမ်ဳိးျဖစ္မယ္။ ကေလးေတြကို လည္း ပိုမိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္၊ မွ်တတဲ့ လူေနမႈဘ၀ ျဖစ္လာရေအာင္၊ အဂတိလိုက္စား မႈကင္းရွင္းေအာင္ ကိုယ့္က်င့္ တရားထိန္းသိမ္းဖို႔၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံၾကဖို႔ဆိုတာေတြ အကုန္ လံုး အဲဒီထဲမွာ ပါပါတယ္။

၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းကိစၥ ကို ေကာ္မရွင္က ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ေ၀ဖန္တာေတြရွိပါ တယ္။ FDA ၫႊန္ခ်ဳပ္က်ေတာ့ တိုင္စာရတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းဖမ္းတယ္။ ဦးေက်ာ္၀င္းက်ေတာ့ NLD က ျဖစ္လို႔ အေရးယူျခင္းက ကင္းလြတ္ခြင့္ရတာလားဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ဒီအေပၚဘာမ်ားေျပာလိုပါသလဲ။ ဒီအမႈ ႏွစ္ခုက ဘယ္လိုကြာပါသလဲ။

တကယ့္တကယ္ေတာ့ ဒီအမႈႏွစ္ခုက ဘာမွတူညီမႈမရွိတဲ့ အမႈ ပါပဲ။ ႏိႈင္းယွဥ္တယ္ဆိုတာ တူညီ မႈရွိတာေလးေတြ ႏိႈင္းယွဥ္သြား မယ္ဆိုရင္ ေျဖရတာေကာင္းတာ ေပါ့။ အခုက အမႈႏွစ္ခုက ျဖစ္ပြား တဲ့ေနရာေရာ၊ ပတ္၀န္းက်င္အေျခ အေနေရာ ဘာမွမတူၾကဘူး။ ပိုဆိုး သြားတာက တိုင္စာရရခ်င္း အေရးယူတယ္ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ အဲဒါမွား ယြင္းတဲ့ နားလည္မႈေပါ့။ ရဲစခန္းကိုေကာ္မရွင္က တရားလိုလုပ္ၿပီး ေတာ့မွ ေရွးဦးတိုင္ၾကားခ်က္ကို ဖြင့္လိုက္တယ္။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ က တိုင္ၾကားတယ္။ အခုပဲ တိုင္ ၾကားလိုက္ၿပီလို႔ ဒီလိုေျပာတယ္။ တိုင္ၾကားၿပီးတာနဲ႔ ရဲစခန္းက လက္ခံၿပီ။ အမႈဖြင့္ၿပီ။ အခုပဲ တိုင္တယ္၊ အခုပဲ အမႈဖြင့္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေန တယ္လီဖုန္း နဲ႔ ေမးလို႔ ေျဖတဲ့အေျဖ။ တကယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ရွင္းျပၿပီးပါၿပီ။  ႏွစ္လေက်ာ္က တည္းက စစ္ေဆးေနတဲ့ လုပ္ငန္း။ဒီသတင္းက မမွန္ဘူးဆိုတာကို ၀န္ခံၾကဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ၀န္ခံဖို႔ ေကာင္းတယ္။ လူတိုင္းကေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း တကယ့္အျဖစ္ ကို ေျပာရတာ။ မွားယြင္းၿပီးေတာ့ ေျပာတာလည္း မဟုတ္ဘူူးေလ။ အဲဒီေတာ့ ၀န္မခံဘူးဆိုလည္း ထားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ရမွာေပါ့။ တကယ္ျဖစ္ရ မယ့္ ျဖစ္စဥ္က တူညီတဲ့ ကိစၥမ်ဳိး ကို ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ သဘာ၀က်တယ္။ ေနာက္တစ္ခု က ဦးေက်ာ္၀င္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ လာလို႔ရွိရင္ ၉ ရက္ေန႔တုန္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တယ္။ အဲဒီရွင္းလင္းပြဲမွာ ရွင္းလင္းျပတဲ့ အခ်က္ဟာ အပြင့္လင္းဆံုးရွင္းျပ ထားတာ။ အဲဒီထက္ပိုၿပီး နည္း နည္းေလးပိုပြင့္လင္းေအာင္ ရွင္းျပလိုက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္လိုက္သလို ျဖစ္သြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လွ်ဳိ႕ ၀ွက္အပ္ရမယ့္ ကိစၥဆိုတာ ရွိပါ တယ္။ ဥပေဒနဲ႔ ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္တယ္။ ကာယကံရွင္ေတြကို ဘယ္လိုမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာလို႔ မရ တဲ့ကိစၥ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သိေစခ်င္လြန္းလို႔ တတ္ႏုိင္ သမွ် အပြင့္လင္းဆံုးေျဖထားတဲ့ အေျဖျဖစ္တဲ့အတြက္ ဦးေက်ာ္၀င္း နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာဖို႔ မရွိေတာ့ဘူး။

ဒါေပမဲ့ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ေျပာျပခ်င္ တယ္။ ႀကံဳႀကိဳက္လို႔ပါ။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စိတ္ထဲမွာ...။ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ၂၇ ႏွစ္ေလာက္တုန္း က ကြၽန္ေတာ္က တပ္ရင္းမွဴး။ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က တပ္မရဲ႕ ေဆးမွဴး ဗိုလ္ႀကီး။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္း က ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ မိသားစုက ျပည္ နယ္တစ္ခုမွာ ခရီးသြားတယ္။ ည ဘက္ေတာ္ေတာ္ေမွာင္တဲ့ အခ်ိန္ မွာ ကားေမွာက္တယ္။ ေခ်ာက္ထဲ ထိုးက်သြားတယ္။ ေပ ၂၀ ေလာက္ရွိတဲ့ နက္တဲ့ ေခ်ာက္ထဲထိုးက် သြားတယ္။ ကားက တလိမ့္ေခါက္ ေကြးျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒါကို အဲဒီ ကားထဲက ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ မိသားစုကို ဆြဲထုတ္လာခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ေဒါက္ တာ သန္းထြဋ္ပဲ။ ဆြဲထုတ္႐ုံမက ဘူး။ ေဆး႐ုံထိေရာက္ေအာင္ လိုက္ပို႔ေပးတာ။ ကြၽန္ေတာ္က အဲဒါေၾကာင့္ သူ႕ကို ကိုယ့္ရဲ႕ ေက်းဇူး ရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူ တစ္ေယာက္ပါ။ လူေတြက တခ်ဳိ႕ က်ေတာ့ ေျပာၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စစ္တပ္က လူက်ေတာ့ အ ေရးယူတယ္။ အရပ္က လူက်ေတာ့အေရးမယူဘူး။ ဘာေတြ ေလွ်ာက္ ႏိႈင္းယွဥ္ေနမွန္းမသိဘူး။ သူ႕ဘက္၊ ကိုယ့္ဘက္ဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ စဥ္းစား ေနၾကတာ။ တကယ့္တကယ္ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္က ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕လက္ခ်ဳိးေရလို႔ရတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ ထဲမွာ တစ္ဦးအပါအ၀င္အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္သတ္မွတ္တယ္။ အၿမဲ တမ္းပဲ သူနဲ႔ေတြ႕တိုင္း ေတြ႕တိုင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခင္ခင္မင္မင္နဲ႔ တစ္ ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္အျပန္အ လွန္ ေလးေလးစားစားနဲ႔ ဒီလိုဆက္ဆံေနခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါ။

သို႔ရာတြင္ သူ႕ကိစၥျဖစ္လာ ၿပီ။ ေရာက္လာၿပီ။ အဲဒီတိုင္စာ သည္ တိက်ခိုင္လံုတဲ့ တိုင္စာျဖစ္ တယ္။ ကာယကံရွင္ကိုယ္၌လည္း ပဲ ပါ၀င္တယ္။ ဒီတုိင္စာက အေရး ယူရမယ့္ကိစၥလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဘယ္အဖြဲ႕၀င္ကိုမွ မ ေျပာဘူး။ စိတ္ထဲမွာပဲ ႀကိတ္ထား လိုက္တယ္။ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မေျပာ ဘူး။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဒီတုိင္စာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾက၊ စဥ္းစား ၾက။ ဟာ...ဒါအေရးယူသင့္တယ္လို႔ အကုန္လံုးက သဘာတူၾက။ တစ္ ဦးက ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္နဲ႔ တာ ၀န္ယူၿပီး ဒီကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆး တယ္။ ဟုတ္ၿပီ ကြၽန္ေတာ္ဘာမွ မေျပာဘူး။ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ ႏွစ္လေလာက္စံုစမ္းစစ္ေဆးတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ဟာ...ဒီလူဟာ အျပစ္ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အျပစ္ ရွိလဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သားေတြကေန အတိအက် အေသးစိတ္အေထာက္အထားေတြကေန ေျပာျပလာတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္က ၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ေျပာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အကုန္လံုးက မွန္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လိုေနလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္ရင္ထဲ ဘယ္လိုေနလဲ စဥ္းစားၾကည့္ၾကစမ္းပါဦး။ ကြၽန္ေတာ္စိတ္ထဲက ခံစားခ်က္က ဘယ္ေလာက္ထိ နာ က်င္မႈျဖစ္ေစမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ကို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ဒီအစည္းအေ၀းမွာ သဘာပတိ လုပ္ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥ။ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္၉ ရက္ေန႔တုန္း က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာ ခဲ့တာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဘက္လိုက္ျခင္း ကင္းမႈစံႏႈန္းကို အျမင့္ဆံုးတင္ ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဘယ္ သူ႕ကိုမွ ကြၽန္ေတာ္ဘက္မလိုက္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရားအရ မွန္ကန္မွ်တမႈကိုပဲ ဦးစား ေပးတာ။ ဘယ္သူဘယ္၀ါကိုမွ ကြၽန္ေတာ္ဘက္လိုက္မွာ မဟုတ္ ေတာ့ဘူး။

အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ဆံုး ျဖတ္ၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ အကုန္လံုးက သေဘာတူလိုက္တဲ့အတြက္ ၂၀ ရက္မွာ ရဲစခန္းမွာ တိုင္ခ်က္ ဖြင့္လိုက္တာေပါ့။ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ အေရးယူတဲ့အခါမွာ ဒီဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်လိုက္တဲ့အခါ အန္ကယ့္ အေနနဲ႔ အိပ္လို႔မရ၊ စားလို႔မရ သံုး ေလးရက္ေလာက္ၾကာတယ္။ ဒီအ ေပၚမွာ တစ္ေယာက္တည္းခံစား ေနရတယ္။ ေနာက္ပိတ္ဆံုး အား လံုးလည္း ဆံုးျဖတ္လို႔ ၿပီးသြားၿပီ။ ရဲစခန္းလည္း ေရာက္သြားၿပီဆို ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္က အဖြဲ႕၀င္ေတြ ကို ေျပာျပတယ္။ အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္ ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ပါဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ ့ရဲ႕ မိသားစုကို ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးရွင္ပါ။ အဲဒီလို ေျပာရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဘယ္သူ႕မွ မတရားမလုပ္ဘူးဆို တဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ ဒီစိတ္ဓာတ္ဟာ ကိုယ္ဟာ နည္းနည္းေလးဘက္ လိုက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီလူ လြတ္ သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာလည္း သိ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွ ဒါမ်ဳိး ကို မလုပ္ဘူးဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က ဘယ္ေလာက္ထိ ခိုင္ၿမဲတယ္ ဆိုတာ သက္ေသျပတာပါပဲ။ အခု ေ၀ဖန္ေနတဲ့သူေတြ အားလံုးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ထက္ပိုၿပီးေတာ့ ကိုသန္း ထြဋ္အေပၚမွာ ဒီလိုေစတနာမ်ဳိး၊ ေက်းဇူူးရွင္အျဖစ္ တကယ္သတ္ မွတ္တဲ့လူေတြ ဘယ္ႏွေယာက္ ရွိလဲ။ ကြၽန္ေတာ့္ေနရာမ်ဳိးမွာ သူ တို႔ခံစားၾကည့္ၾကစမ္းပါ။ ဒီလိုခံ စားခ်က္မ်ဳိးနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱ ရားကို ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္တာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ပင္လွ်င္ အ ေရးယူဖို႔ လိုအပ္လာရင္ အေရးယူ တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံ ေတာ္မွာ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္မွသာလွ်င္၊ အဂတိလုိက္စား မႈကင္းမွသာလွ်င္ ဒီႏုိင္ငံဟာ ဆင္း ရဲတြင္းကေန လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ငါဒီကိစၥကို လုပ္ဖို႔ တာ၀န္က်တဲ့အခ်ိန္မွာ ငါအဂတိလိုက္စားမႈလံုး၀မလုပ္ဘူး။ ဘက္လိုက္မႈမလုပ္ဘဲနဲ႔ လံုး၀တိတိက် က်နဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား မယ္လို႔ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ တယ္။ ဒါေလးကို နားလည္ေပးပါ။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္နဲ႔ သူ႕မိသားစုက အန္ကယ့္ကို တစ္ခုခုေျပာတာမ်ဳိးရွိလား။

ကြၽန္ေတာ္ မဆက္သြယ္ပါ ဘူး။ ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းတာေလး ေတြရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္မေတြ႕ ပါဘူး။ ေတြ႕လို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး ေလ။ ေတြ႕လို႔မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ အေနအထားက ေတြ႕လို႔မရဘူး။ စြပ္စြဲခံရတဲ့သူကို လက္ခံေတြ႕ တယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္မွာ အမွား အယြင္းျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။

သမၼတကိုေတာင္ အဂတိနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ ဖမ္းခဲ့တဲ့ ေတာင္ကိုရီး ယားနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာရွိတယ္။ ဘာေတြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြား ဖို႔ရွိမလဲ။

ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ေကာ္မ ရွင္ (ACRC) သေဘာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေကာ္မရွင္သေဘာက အ လုပ္လုပ္ပံု လုပ္နည္းခ်င္းမတူ ဘူး။ ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံ သားအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က တိုင္ၾကားမႈေတြကို စံုစမ္းတယ္။ လက္ခံတယ္။ ၿပီးရင္ သူက ရဲတပ္ ဖြဲ႕ကို လႊဲတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္း စစ္ေဆးတယ္။ တရားစြဲတယ္။ အဲဒီသေဘာမ်ဳိး လုပ္ရတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔လို  စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္၊ တရားစြဲဆိုခြင့္ သူတို႔မွာ မရွိပါဘူး။ လုပ္ငန္းသဘာ၀မတူဘူး။ ဒါေပမဲ့ လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတာက သူ တို႔မွာ လူထုပညာေရးလုပ္ငန္းေတြ ေတာ္ေတာ္ႀကီးလုပ္ထားတာရွိ တယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အတုယူရတာေပါ့။ ေနာက္သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ တယ္။ တခ်ဳိ႕ သူတို႔မွာ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တားဆီးကာ ကြယ္ဖို႔ နည္းလမ္းအသစ္ေတြရွိ တယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းအသစ္က သူတို႔ဆီမွာလည္း က်င့္သံုးသလို တျခားကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ လည္း က်င့္သံုးေနၾကတယ္။ အဲဒါ ေလးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေလ့ လာတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းအသစ္ ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအ တြက္ သင့္ေတာ္မယ္လို႔ ထင္တယ္ ေလ။ အဲဒါေလးေတြ ေလ့လာသင္ ယူခဲ့တယ္။ အဓိကကေတာ့ တား ဆီးကာကြယ္တာပါပဲ။ ပညာရွင္ ေတြလည္း ေျပာၾကပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္တယ္ဆို တာ အဓိကဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းေတြမွာ ဟာကြက္ေတြရွိေန တာေပါ့။ အဲဒီဟာကြက္ေတြကို ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းတဲ့ နည္းလမ္းလည္း လုပ္သင့္တယ္ေပါ့။ ဘယ္ဥပေဒ မွာ ဘယ္လိုဟာကြက္ေတြရွိေနလဲ ဆိုတာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္တဲ့ နည္း လမ္းေပါ့။ နည္းပညာတစ္ရပ္ေပါ့။ အဲဒီနည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။

ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ရြက္ တဲ့ေနရာမွာ ရည္မွန္းသလိုမ်ဳိး တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ အဂတိကင္းရွင္းဖို႔၊ ၿပီး ေတာ့ အဂတိနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံအၫႊန္းကိန္းမွာလည္း အ ဆင့္ေကာင္းလာဖို႔ဆိုရင္ အခုဖြဲ႕ စည္းပံုနဲ႔ လံုေလာက္ရဲ႕လား။

မလံုေလာက္ပါဘူး။ တိုးခ်ဲ႕ ၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ဖို႔ ရွိပါ တယ္။ အခုေတာ့ တင္ျပထားဆဲ ေပါ့။ လူအင္အားတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းဖို႔ တင္ျပထားပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျဖစ္ တာမ်ဳိးရွိလား။

  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတာရယ္ ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ တစ္ခါ တေလေတာ့ ဆံုမိတာေတာ့ ရွိပါ တယ္။ ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိး မဟုတ္ ေတာ့ဘူး။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအေပၚ မွာ အန္ကယ္ဘယ္လိုမွတ္ခ်က္ျပဳမလဲ။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ အဂတိလုိက္စား မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ႏိုင္ငံေရး ေစတနာျပည့္၀စြာနဲ႔ လုပ္ကိုင္ဖို႔အ တြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထားရွိတယ္လို႔ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္္ယံုၾကည္ပါတယ္။ အခုေျပာမႈ ဆိုမႈေတြ ၾကည့္မယ္ဆို ရင္လည္းပဲ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈ ေတြ တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးအေလး ထားၿပီးေတာ့ ေျပာေနတာေတြ လည္း ရွိသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့လည္း အစိုးရပိုင္းက လုိ အပ္တဲ့ အကူအညီေတြ ေပးတာ ေတြရွိပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ခုနလို လူအင္ အားမလံုေလာက္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ တြဲ ဖက္ေတြပိုၿပီးေတာ့ ေတာင္းခံရတဲ့ ကိစၥေတြ၊ ေနာက္႐ုံးက ႐ုံးအေဟာင္း၊အားကစားေနရာမွာ ရွိေနရာကေန ႐ုံးေဆာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအရ တင္ျပထားတဲ့ အေနအထားေတြ အကုန္လံုးေပါ့ေလ။ အေျခခံကစၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ ငန္းေတြရွိပါတယ္။

အန္ကယ္က အရင္တုန္းက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွာလည္း ဥကၠ႒တာ၀န္ယူခဲ့ရတယ္။ အခုအဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ ရွင္မွာလည္း ဥကၠ႒တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ေနတယ္။ အန္ကယ့္အေန နဲ႔ အခုေကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အႀကံေတြေပးျဖစ္ေသးလား။

ဒီမွာ တာ၀န္ယူထားတာ ေျခာက္လရွိၿပီ။ ဒီၾကားကာလအ တြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ အႀကံေပးခ်က္ေရာ၊ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ေရာ ဘာတစ္ခုမွ မရွိ ပါဘူး။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဟာ ႏုိင္ငံေရး အရ ကင္းရွင္းရတဲ့ ေကာ္မရွင္ အမ်ဳိးအစားပါ။ ႏုိင္ငံတကာ ႏႈန္း ထားမွာလည္း ရွိပါတယ္။ ေကာ္မ ရွင္ဥကၠ႒ဟာ ဘယ္ပါတီႏုိင္ငံေရး မွ မျဖစ္ရဘူး။

အဂတိလိုက္စားမႈဆိုတာ လူမမာ ႀကီးပါ။ နာတာရွည္ေရာဂါသည္ ႀကီးပါ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သင့္ေတာ္တဲ့ ေဆးဝါးနဲ႔ ကုသေနရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို တစ္ပြဲတိုးကုသ လိုက္ရင္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ား တယ္။

ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းမွာ အဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး႐ံုးခန္းဖြင့္ဖို႔ရွိ ေနတဲ့ အေျခအေနေလး ေျပာျပ ေပးပါလား။

အဆင္သင့္ျဖစ္တယ္၊ မျဖစ္ ဘူးေတာင္မသိေသးပါဘူး။ ရန္ ကုန္၊ မႏၲေလးမွာ ဖြင့္ခ်င္တယ္လုိ႔ ဆႏၵျပဳထားတုန္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ႐ံုး ခြဲဖြင့္တဲ့သေဘာပါ။ ရန္ကုန္မွာဆုိ ရင္လည္း ႐ံုးမရွိဘူး။ အမႈေတြက ေတာ့ သြားသြားစစ္ရတယ္။ မႏၲ ေလးမွာလည္း မၾကာမၾကာ သြား သြားစစ္ရတယ္။ ႐ံုးကမရွိတဲ့အ တြက္ တျခားလူေတြရဲ႕ ႐ံုးမွာသြား စစ္တယ္။ တစ္ခါတေလက် ျပည္ ထဲေရး႐ံုး၊ တစ္ခါတေလက် စသံုး လံုး အဲဒီလိုစစ္ေတာ့ တခ်ိဳ႕သတင္း ေတြက စသံုးလံုးက စစ္တယ္လုိ႔ ေတာင္ ျဖစ္လာတယ္။ မွားယြင္း ၿပီးေတာ့ ျဖစ္တာေပါ့။ သတင္း ေတြက မွားတာေတြ မ်ားတာေပါ့။ ကိုယ့္႐ံုးနဲ႔ကိုယ္ဆို ဒီလိုမျဖစ္ဘူး။ ဒါက တစ္ခ်က္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခု က စရိတ္စကလည္း ပိုၿပီးေတာ့ သက္သာႏုိင္တာေပါ့။ ရန္ကုန္မွာ ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္႐ံုးခြဲကေန လုပ္သြားမယ္။ မႏၲေလးမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ အထက္ဗမာျပည္လုပ္ ငန္းကို မႏၲေလးက လုပ္သြားမယ္ ဆုိ လူေတြ သြားရလာရတဲ့ စရိတ္ စကလည္း သက္သာသြားႏုိင္ တယ္။ အလားတူ လ်င္ျမန္မႈ အ ခ်ိန္ကုန္သက္သာတာေတာ့ ပိုၿပီး ေတာ့ ထိေရာက္တာတုိ႔၊ အစစ္ေဆးခံရမယ့္သူေတြအတြက္လည္း ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပတာေပါ့။ တုိင္ ၾကားခ်င္တဲ့သူေတြလည္း ပိုၿပီး ေတာ့ အဆင္ေျပတာေပါ့။ အဲဒီ အခါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လက္ရွိလုပ္ ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အမ်ား ႀကီး အက်ိဳးျဖစ္လိမ့္မယ္ထင္ပါ တယ္။

ေကာ္မရွင္နည္းဥပေဒအရ အဂ တိလိုက္စားေၾကာင္း သတင္းေပး ရင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေပးရမယ္ဆုိတာပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ သတင္းေပးကို ဆု ခ်ီးျမႇင့္ႏုိင္တယ္ဆုိတာလည္း ပါပါ တယ္။ ဆုခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေကာ ရွိခဲ့ပါသလား။

သတင္းေပးေတြကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးတာ မရွိေသးဘူး။ စည္းမ်ဥ္းအ ေနနဲ႔ရွိတယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမယ္ ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။ ဘယ္သူက သတင္းေပးတယ္ဆုိတာ ေဖာ္ ထုတ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ဘယ္သူပဲတုိင္ တုိင္ေလ။ တုိင္တဲ့အခါ နာမည္ ဝွက္နဲ႔ တုိင္ေနစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့္ နာမည္အရင္းနဲ႔တုိင္။ တုိင္ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လာၿပီး စစ္ေဆးတဲ့အ ခါ လာေတြ႕ၿပီးေျပာ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ကိုေျပာ၊ ေျပာၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သူ႔ကို လံုးဝလူသိ ခံလို႔မရဘူး။ သူ႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ က အကာအကြယ္ေပးရမွာေပါ့ ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ သူေပးတဲ့ သတင္း သည္ တကယ္ထိေရာက္တယ္၊ တကယ္မွန္တယ္ဆုိရင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ တဲ့အစီအစဥ္ကိုလည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ၿပီး ေတာ့ ေဆာင္ရြက္တယ္။

အေရးယူခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပန္ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တုိင္တန္းတဲ့သူ ေတြမွာ ကိုယ္တုိင္လာဘ္ေပးတဲ့ လူေတြျဖစ္ေနတာမ်ိဳးရွိလား။

ရွိတယ္။ အဲဒါ သိပ္တန္းဖိုးရွိ တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေပါ့။ ကိုယ္တုိင္နစ္ နာခဲ့တဲ့လူေတြဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ အရမ္းအကူအညီျဖစ္ တယ္။ လုိလိုခ်င္ခ်င္နဲ႔ ေျပာၾက တယ္။ အခ်က္အလက္က ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ရတယ္။ ပြဲစားေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က စရိတ္လည္းကုန္ တယ္။ ဟုတ္တိပတ္တိ ဘာမွ မေျပာႏုိင္ဘူး။

လာဘ္ေပးတဲ့လူေကာ၊ ယူတဲ့လူ ေကာ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို အေရး ယူလို႔ မရဘူးလား။

အမွန္ကေတာ့ ဥပေဒအရ ေတာ့ ေပးတဲ့လူလည္း အေရးယူ ရမယ္။ ယူတဲ့လူလည္း အေရးယူ ခံရမွာေပါ့။ လာဘ္ေပးတဲ့လူက လည္း အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သူ က ေပးတာေလ။ ႏွစ္ဦးစလံုး အ ျပစ္ရွိတာမွန္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ အထိကေတာ့ ေပးတဲ့လူကို အေရး မယူရေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ အမႈအခင္းေတြကလည္း ေသးငယ္တဲ့ အမႈအခင္းေလးေတြ ျဖစ္တယ္။ နည္းနည္းပါးပါးေပးတဲ့ ေထာင္ဂဏန္း၊ ေသာင္းဂဏန္း ေပးတဲ့သူေလးေတြ သြားၿပီးအေရး ယူမယ္ဆုိရင္ အမႈေတြက ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ဥပေဒက ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ ဒဏ္ေတြက်ခံရမယ္။ ဒါက မသင့္ေတာ္ဘူးေလ။ တရားမွ်တမႈလည္း မရွိဘူး။ အခုထိေတာ့ ေပးတဲ့လူက အေရးမယူရေသးပါဘူး။ ႀကီးမား တဲ့ အမႈအခင္းေတြျဖစ္လာၿပီဆုိ ရင္ အမႈအတိုင္းအတာေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေပးတဲ့လူေရာ၊ ယူတဲ့ လူေရာ အေရးယူသြားမွာ ရွိပါ တယ္။

CPI က ထုတ္ျပန္တဲ့ အဂတိၫႊန္း ကိန္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံက ခါတုိင္း ႏွစ္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ေတာ့ အဂတိ လိုက္စားမႈ ေလ်ာ့က်လာတယ္ ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ မွာ အဆင့္က (၁၃၀) ဆုိတဲ့အေျခအ ေနျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ က အဂတိအရမ္းလိုက္စားတဲ့ စာရင္းထဲပါေနရတဲ့ ေရခံေျမခံအ ခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။

အဂတိလိုက္စားမႈမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က အခုအဆင့္ (၁၃၀) ဆုိတာ CPI အၫႊန္းကိန္းအရ နည္းပါတယ္။ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ ေလးတိုးတက္လာတာပါ။ ယခင္ ေကာ္မရွင္ကာလကတည္းက တိုး တက္လာတဲ့အေနအထားပါ။ ဟိုး တုန္းက ေနာက္ဆံုးမွာ ကပ္ေန တာေလ။ ဒါဟာ တိုးတက္မႈလုိ႔ပဲ သတ္မွတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ လူ႔အ ဖြဲ႕အစည္းမွာက တစ္ခုတစ္ခုေျပာ  လိုက္ၿပီဆုိရင္ သိပ္ႀကီးအျမင့္ကို မွန္းမိတတ္တယ္။ စိတ္ကူးယဥ္အ ေတြးက ခ်က္ခ်င္းေရာက္သြား တယ္။ CPI အၫႊန္းကိန္းလုိ႔ ေျပာ လိုက္တာနဲ႔ (၁၃၀)ကေန ခ်က္ခ်င္း နံပါတ္ (၁) ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဆႏၵ က ေစာတယ္။ ဘာပဲျဖစ္လိုက္ျဖစ္ လိုက္ အဂတိလုိက္စားမႈေျပာ လိုက္ရင္လည္း တစ္ခါတည္း အဂ တိလိုက္စားမႈက တစ္ကမၻာလံုးမွာ အေကာင္းဆံုးတားဆီးကာကြယ္ ေရး ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္သြားေစ ခ်င္တယ္။ အဂတိတစ္ႏုိင္ငံလံုး ကင္းသြားတာျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ခ်င္တာ။ အေတြး က တကယ္ပကတိအေျခအေနကို မေရာက္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီအခါက် ေတာ့ ပကတိလုပ္ေနရတဲ့ လူေတြ အတြက္မွာ အထင္အျမင္ေသးခံ ၾကရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အၿမဲ တမ္းေျပာတာ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆုိတာ လူမမာႀကီးပါ။ နာတာရွည္ ေရာဂါသည္ႀကီးပါ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က သင့္ေတာ္တဲ့ ေဆးဝါးနဲ႔ ကုသေနရတာျဖစ္တယ္။ ဒါကို တစ္ပြဲတိုးကုသလိုက္ရင္ အလြန္ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ကုသေနရတာျဖစ္တယ္ လို႔ ေျပာေနရတာပါ။ ယခင္ေကာ္ မရွင္ကလည္း သူ႔အတုိင္းအတာ အထိ လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မရွင္ကလည္း ဆက္လုပ္ သြားမယ္။ ေနာက္ေျခာက္လေန ရင္ ထြက္လာမွာေပါ့ေလ။ ေနာက္ ထြက္လာတဲ့ အၫႊန္းကိန္းက်ရင္ သိသိသာသာ တုိးတက္လာပါ လိမ့္မယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈဆုိတာ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္တာပဲေလ။ ကိုယ္က်င့္တရားပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စျပင္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္တရားကိုပဲျပင္ ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ မူလ တန္းကေလးေတြကို စၿပီးသင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ။ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ေန ရင္ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားတဲ့ အမူအက်င့္ေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားႏုိင္ မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးေတာ့ မူလ တန္းကစၿပီး အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ကို သင္တာပါ။ ကိုယ္က်င့္တရား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈက ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္မႈ သိပ္မရွိၾကဘူး။ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးက ကိုယ္ က်င့္တရားပ်က္ျပားတာနဲ႔ တာဝန္ ခံမႈမရွိတာပဲျဖစ္တယ္။ တာဝန္ခံမႈ၊တာဝန္ယူမႈရွိမယ္၊ ကိုယ္က်င့္ တရားလည္း ေကာင္းမယ္ဆုိရင္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္စရာအ ေၾကာင္းကို မရွိဘူး။ အဂတိလိုက္ စားမႈ အမ်ားႀကီးေလ်ာ့သြားမယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ အူမတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ အပ်က္ ယြင္းမခံသင့္ဘူးထင္တယ္။ ကိုယ္ စားဖုိ႔၊ ကိုယ္ေသာက္ဖို႔ ဦးစားေပး မယ္ဆုိရင္ လူက ေလာဘရွိတယ္။ လူက ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ လုိခ်င္ေန မွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာတစ္ခ်က္ တည္း အူမ မေတာင့္လို႔ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့ အယူအဆတစ္ခ်က္တည္း ဆုိရင္ေတာ့ ဒီဟာက ျပည့္စံုလံု ေလာက္တဲ့ စဥ္းစားမႈမဟုတ္ဘူး လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒီအရင္းအျမစ္ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ မယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသလား။

ယံုတယ္။ အခုလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္သာ ဒီအတုိင္းပဲ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္လုပ္ခြင့္ရလာမယ္ ဆုိရင္ ေနာက္သံုးႏွစ္တာကာလအ တြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဂတိ လိုက္စားမႈအေျခအေနဟာ အခု အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အေျခအ ေနနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းလာႏုိင္မယ့္ အေနအထားရွိလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုမွတ္ တမ္းမ်ိဳး က်န္ခဲ့ေစခ်င္လဲ။

အဂတိလိုက္စားမႈေလ်ာ့ပါး သြားတာနဲ႔အမွ် တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈက သိသိသာသာတုိး တက္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈေလ်ာ့ပါးသြား ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ တုိင္းျပည္ ရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ျပန္လည္ၿပီး ေတာ့ ဦးေမာ့လာေအာင္ လုပ္ႏုိင္ တယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားေလာက္ ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ တယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ဘာျဖစ္ရမယ္၊ ညာျဖစ္ရမယ္ဆုိတာမ်ိဳးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မေျပာလိုဘူး။

အခုလိုေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။