ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

‘‘စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္မယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြသည္ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏုိင္မႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈေတြမွာ နဂိုအခံ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲအေပၚမူတည္ၿပီး ႏႈတ္ေမး၊ ေျဖ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’
ယခုႏွစ္ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲအမွတ္ႏွင့္ ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးထားသည့္ အမွတ္ႏွစ္ခုေပါင္း၍ စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း)

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္သူ မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးရွိ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုကတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္လက္ခံေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုအနက္ တကၠသုိလ္ေျခာက္ခုက ယခင္ႏွစ္ မ်ားကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ ရမွတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ၀င္ခြင့္ ဆုံးျဖတ္မည္မဟုတ္ဘဲ ႏႈတ္ေမး၊ ေျဖ ပါစစ္ေဆးၿပီး ႏွစ္ခုေပါင္းရမွတ္ ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးကာ ၀င္ခြင့္လက္ခံ မည့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းထားသည္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ရြာ သာႀကီးနယ္ေျမ)နဲ႔ လိႈင္နယ္ေျမ တို႔မွာ ဒီႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေတြကို စတင္လက္ခံ ေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္လို စိစစ္ေရြးခ်ယ္မွာပါလဲ။

ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠ သိုလ္ကို တက္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ကေနစၿပီးေတာ့ ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံေတြကို ေပး တယ္။ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေတြ ကို လက္ခံတယ္။ လက္ခံၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ မူအရ သူတို႔ကို အင္တာဗ်ဴးႏႈတ္ ေမး၊ ေျဖစစ္ေဆးမယ္။ တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲအမွတ္နဲ႔ ႏႈတ္ေျဖစစ္ ေဆးထားတဲ့ အမွတ္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းၿပီးေတာ့ စိစစ္ေရြးခ်ယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ရြာသာႀကီးနယ္ေျမမွာ ဝါဏိဇၨေဗဒဘြဲ႕၊ စီးပြားေရး ပညာဘြဲ႕၊ စာရင္းအင္းပညာဘြဲ႕၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာဘြဲ႕ေတြ သင္တယ္။ လိႈႈင္နယ္ေျမမွာ စာရင္းကိုင္ပညာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပညာ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ၊ လူဦးေရပညာဘြဲ႕ေတြသင္တယ္။ ဝင္ခြင့္လက္ခံတဲ့အခါမွာလည္း ေကာင္တာေတြခြဲေပးထားတယ္။ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားတဲ့ ဘာသာရပ္ ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ သူ႔နယ္ေျမအလိုက္ ေလွ်ာက္လို႔ရ တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားတာက ရြာသာႀကီးနယ္ေျမ အတြက္ဆို အမွတ္ ၄၀၀ နဲ႔အထက္ရရမယ္။ လိႈင္နယ္ေျမအတြက္ဆို ၄၅၀ နဲ႔ အထက္ရရမယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီအမွတ္တစ္ခုတည္း ၾကည့္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ႏႈတ္ေမး၊ ေျဖမွာရတဲ့အမွတ္ေရာ၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း မွာ ရတဲ့အမွတ္ေရာ ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး မွ စိစစ္ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

တုိက္႐ိုက္ေခၚတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြ ထဲမွာ တခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္ေတြက ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးတာမ်ိဳး မရွိေပ မယ့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ က ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးရတဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္ေတြ မွာလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ကိုယ့္ေက်ာင္း သူ၊ ေက်ာင္းသားေတြမွာ နဂိုအခံ အထံုဝါသနာေတြ ပါလာခဲ့ရင္ သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာရပ္ေတြကိုေလ့လာ တဲ့ေနရာမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္း တယ္၊ ပိုၿပီးေတာ့ ထူးခြၽန္ၾကတယ္။ ဒါေတြကို သြားေတြ႕တာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ကလည္း စီးပြားေရးဘာသာရပ္ ေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဘာသာရပ္ ေတြ၊ စာရင္းအင္းပညာရပ္ေတြ၊ စာရင္းကိုင္ပညာရပ္ေတြကို သင္ေပးေနတဲ့ တကၠသိုလ္ျဖစ္တဲ့အ တြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲရရင္၊ အစိုးရလူမႈအဖြဲ႕အ စည္းေတြကို စီမံခန္႔ခြဲရရင္ ဉာဏ္ ရည္ဉာဏ္ေသြးရွိဖို႔လည္း လိုတယ္။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔Problem Solving ေတြလည္းလိုတယ္။ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြ ထဲမွာလည္းပါပါတယ္။ အလြတ္က်က္ မွတ္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူ႔ရဲ႕တီထြင္ ႏိုင္စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ေပးမွသာလွ်င္ လူငယ္ေတြဟာတီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းအားေတြရွိ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာမွာ ဝင္ဆံ့ႏုိင္တာေပါ့။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔မွာ အထံုဝါသနာေတြ ပါလာခဲ့ ရင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈေတြက ေအာင္ျမင္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္တိုင္လည္း ထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္မယ့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ သည္ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏုိင္မႈ၊ တီထြင္ဖန္ တီးႏိုင္မႈေတြမွာ နဂိုအခံဘယ္ ေလာက္ရွိသလဲအေပၚ မူတည္ၿပီး ႏႈတ္ေမး၊ ေျဖစိစစ္ေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏႈတ္ေမး၊ ေျဖ စစ္ေဆးတဲ့အခါ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ ဟာကြက္ေတြ အတြက္ေကာ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။ 

စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးကို တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းက လုပ္ ေဆာင္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ ထားတယ္။ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕ေပါ့။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ က ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ပါၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)ေတြ၊ သင္ တန္းေရးရာနဲ႔ စီမံဌာနမွဴးေတြက လည္း အဖြဲ႕ဝင္အေနနဲ႔ ပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ကေနမွ ဘယ္လိုေမးခြန္း မ်ိဳးေတြ ေမးမယ္၊ ဘယ္လိုအခ်က္ ေတြ ပါရမယ္ဆိုတာကို သတ္မွတ္ေပးလိုက္တာ။ သတ္မွတ္ေပးၿပီး ေတာ့မွ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြက ေမးျမန္းစစ္ေဆးသြား မွာ။ ႏႈတ္ေမး၊ ေျဖစစ္ေဆးတယ္ဆို တာသည္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ အတြက္ အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ MBA လို မဟာဘြဲ႕ေတြ ေခၚရင္ Entrance Written ေရးေျဖလည္းေျဖရတယ္။ ႏႈတ္ေမး၊ ေျဖလည္းေျဖရတယ္။ အဲဒီမွာ ႏႈတ္ေမး၊ ေျဖစစ္တာက Used to ျဖစ္ၿပီးသားပါ။ ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး)ေတြသည္ အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီးသား ပါ။ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္သြား မယ္ဆိုရင္လည္း ပါေမာကၡ(ဌာန မွဴး)ေတြကပဲ ေမးျမန္းတာမ်ိဳးဆို ေတာ့ အေတြ႕အႀကံဳက ရွိၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုလိုေမးျမန္းတဲ့အ ခါမွာ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္မာမာလည္းရွိေအာင္၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္ ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ကေန ဘယ္အခ်က္ေတြ ေမးရမယ္၊ ဘယ္အခ်က္ေတြပါရမယ္၊ ဘယ္လိုအမွတ္ေပးရမယ္ဆိုတာေတြ သတ္မွတ္ထားၿပီးသားပါ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ 

ေမးတဲ့အခါမွာ အေထြေထြဗဟုသုတေတြကို ေမးမွာမ်ိဳးလား၊ စီးပြား ေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြ ေမးမွာမ်ိဳးလား။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ေတာ့မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ စီမံခန္႔ ခြဲမႈလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ဆို ရင္ အဓိကက ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ ေသြး၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း၊ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္မႈစြမ္းအား အဲဒါ ေတြကို အဓိကေမးသြားမယ္။ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ေမးေန က် အေထြေထြဗဟုသုတတို႔ ဘာ တို႔ကပါရင္လည္း ပါမွာေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို Focusမလုပ္ဘူး။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီး။ သင္ေပးတာေတာ့ သင္ေပးတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အထံုဝါသနာပါလာခဲ့သူဆိုရင္ သင္ေပးတာနဲ႔ တစ္ခါတည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထူးထူးခြၽန္ခြၽန္ ျဖစ္သြားႏိုင္ တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သမား႐ိုးက်အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ေမးေလ့ေမးထရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြေတာ့ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါကိုလည္း သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမွာပါ။ အခုကေတာ့ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာလက္ ခံတာပဲရွိေသးတယ္။ ႏႈတ္ေမး၊ ေျဖစစ္ေဆးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ထုတ္ ျပန္ေၾကညာပါမယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။