မိုးရာသီအတြင္း ေငြေဆာင္အပါအဝင္ ကမ္းေျခသံုးခု၌ ဟိုတယ္ ၆၀ ခန္႔ပိတ္ထားမည္

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိ ဟုိတယ္တစ္ခုကို ျမင္ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)

မိုးရာသီအတြင္း ခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မႈနည္းသျဖင့္ ငပလီ၊ ေငြေဆာင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ ရွိ ဟိုတယ္ ၆၀ ခန္႔ ပိတ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။


ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိ ဟို တယ္ ၂၅ လံုးအနက္ ဟိုတယ္ ၁၂ လံုးသည္ မုိးရာသီအတြင္း ပိတ္ ထားမည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာန (ေငြေဆာင္) လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးဝင္းက ေျပာသည္။

ပိတ္ထားသည့္ ဟိုတယ္မ်ား သည္ ေအာက္တိုဘာလဆန္း၌ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပိတ္ ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ မုိးရာသီအတြင္း ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ဟိုတယ္ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းလိုျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာ သည္။

အလားတူ ငပလီကမ္းေျခ တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုင္စင္ရရွိထား ေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္း အလံုးေရ ၄၀ ရွိသည့္အနက္ဟိုတယ္၃၇ လံုး ပိတ္ထားၿပီး ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ ဟိုတယ္အခ်ဳိ႕လည္း အခန္း အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ဖြင့္လွစ္ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာန (ငပလီ)လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းစိုးေအာင္က ေျပာသည္။

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတြင္ လိုင္စင္ရ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခို ရိပ္သာ ၂၉ လံုး (အခန္း ၁,၃၀၀) ရွိၿပီး ၁၀ လုံးပိတ္ထားေၾကာင္း ကမ္းေျခ၌ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ အလြန္နည္းပါးေနၿပီး ပိတ္ထား ေသာ ဟိုတယ္မ်ားသည္ ေအာက္ တိုဘာလဆန္း၌ ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန (ေခ်ာင္းသာ) ဦးစီးအရာရွိ ဦးႏိုင္ ေအာင္က ေျပာသည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ၌ မုိးရာ သီအတြင္း ဟိုတယ္ ၁၈ လံုး (အခန္း ၃၀၇ခန္း) ဖြင့္လွစ္ထား မည္ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထား သည္။ 

 ‘‘ဟိုတယ္ပိတ္တယ္ ဆို တာက မိုးရာသီမွာ ႏွစ္တိုင္းလုိလို ပါ’’ဟု ဦးစိုးဝင္းက ေျပာသည္။

မိုးရာသီအတြင္း ေငြေဆာင္ ကမ္းေျခသို႔ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ဇြန္လႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားဝင္ေရာက္ မႈ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ၌ ဟို တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန လိုင္စင္ရရွိထားသည့္ ဟို တယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၃၁ လံုး ရွိသည္။ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ အခန္းအေရအတြက္ ၁,၄၂၀ ခန္း ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၈ အတြင္း ဟိုတယ္ငါးလံုး (အခန္း ၂၀၀ခန္႔) ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ဟု ဦးစိုး ဝင္းက ေျပာသည္။