ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား ထပ္မံေဖာ္ထုတ္မည္ဟု ဝန္ႀကီးဦးအုန္းဝင္းေျပာ

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ေနရာမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္၍ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးအုန္းဝင္းက ဇြန္ ၁၅ ရက္အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမႏွစ္ခုကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က သတ္မွတ္ဖြဲ႕ စည္းထားၿပီး အဆိုပါထိန္းသိမ္း နယ္ေျမႏွစ္ခုအတြင္း ေျပာင္၊ ေတာဆိတ္၊ ေတာဝက္၊ အင္း က်ား၊ ေခ်၊ ဆတ္၊ ေတာေၾကာင္ မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ိဳးရင္းျဖစ္ေသာ မ်က္ခံုးျဖဴ ငွက္ျပာေျခာက္အပါ အဝင္ ငွက္မ်ိဳးမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိ နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာမ်ားရွိေသာ္ လည္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ကာ ေရာင္း၀ယ္စား ေသာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ ကြယ္မည္ကိုစိုးရိမ္၍ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ထပ္မံ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘြဲ႕ခိန္းက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဟားခါးႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ေဗြပါးေတာင္ကို အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယင္းၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ က်ီးရီးယန္းေတာင္ ကို သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ ေျမအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလသာေတာင္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မီေအပီေတာင္၊ ဇိန္မႈေတာင္၊ စာမႊန္ေတာင္တို႔ကို သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ခ်င္းျပည္နယ္က အရင္က ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ဳိးစံုေနထိုင္ က်က္စားတယ္။ ေျပာင္ေတြ ေတာင္ရွိတာ။ အခုေတာ့ ေအာက္ ခ်င္းငွက္ေတာင္ရွားေနၿပီ။ ဒါ ေၾကာင့္ အခုလိုေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒီလိုမွမလုပ္ရင္ ေနာင္လာမယ့္ ကေလး ေတြက ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေတြကို စာထဲမွာပဲသင္ရလိမ့္မယ္။ အျပင္ မွာ ျမင္ဖူးမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး’’ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘြဲ႕ခိန္းက ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈ ကို ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက တား ျမစ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လိုက္နာျခင္းအားနည္း၍ တင္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားထုတ္ကာ လူထုကိုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္၍ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားစနစ္တက်သတ္မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။  အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးပါက ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ ခုတြင္ သဘာဝထိန္းသိမ္း ေရးနယ္ ေျမရွစ္ခု၊ ၄၇၉ ဒသမ ၀၃၉ ဧရိယာစတု ရန္းမိုင္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ဧရိယာ ၁၃,၉၀၆ ဒသမ ၉ စတုရန္းမိုင္၏  ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိလာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ တြင္ ရွင္းျပသည္။