အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ တင့္ေဆြႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမစၥတာ၀မ္ယီတို႔ ေတြ႕ဆံု ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။ 


ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြသည္ မစၥ တာ၀မ္ယီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ  ဇြန္လ ၂၈ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ  ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေန  ၿပီးယင္းေန႔၌ပင္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ 

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာနယ္ ပယ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးအပါအ၀င္ အျပန္အလွန္အ က်ိဳးရွိေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေၾကာင္းသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေဆြးေႏြးမႈအေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပ မထားေပ။ 

မစၥတာ၀မ္ယီသည္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ ၂၀၁၆ ဧၿပီတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာတြင္လည္းျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ထပ္မံလာေရာက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုကာ ျမန္္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ရပ္၀န္းႏွင့္ လမ္း ေၾကာင္းစီမံကိန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရးကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

More in Politics Section