သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္သစ္မ်ား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္၍ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

အစိုးရသစ္လက္ထက္ တြင္ ရပ္နားထားသည့္ သတၱဳတူး ေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္အသစ္မ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္၍ ဇူလိုင္တြင္ စတင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သတၱဳ တြင္းဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္သက္က ေျပာသည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ ကြက္အသစ္မ်ားကို အႀကီးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ကစတင္ကာ စာတိုက္မွတစ္ ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘စည္းကမ္းခ်က္ေတြက ေတာ့ ဥပေဒထဲကအတုိင္းပဲ။ အႀကီးစားနဲ႔အလတ္စား လုပ္ ကြက္သစ္ေတြ ေပးမယ္။ ရွိၿပီး သားအေသးစားလုပ္ကြက္ေတြ မွာ လာေလွ်ာက္ရင္ေတာ့ မရဘူး ေပါ့’’ဟု ဦးေက်ာ္သက္က ေျပာ ၾကားသည္။

ျပ႒ာန္းထားသည့္ သတၱဳ တြင္းဥပေဒသစ္တြင္ ၂၄၇ ဧက ကို အလတ္စား သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၄၇ ဧကအထက္ကို အႀကီးစား လုပ္ကြက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား သည္။ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစား လုပ္ကြက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက စီမံမည္ျဖစ္ သည္။

‘‘သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိ ခိုက္မႈနည္းေအာင္ တိုင္းနဲ႔ျပည္ နယ္က ခြင့္ျပဳေပးမယ့္ေနရာေတြ ကို ဌာနက ကြင္းဆင္းၾကည့္ၿပီး ေနရာသတ္မွတ္ေပးထားတယ္လို႔ သိရတယ္။ တစ္ခုမျပတ္ေသး တာက အေသးစားလုပ္ကြက္ေတြ ကို တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အစိုးရက ခြင့္ ျပဳတဲ့အခါ အခြန္အခေတြကို ဘယ္လို စီမံမယ္ဆိုတာ မပါတဲ့ အတြက္ ဒါကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္’’ ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေစာမုိးျမင့္က ေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၌ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးထားသည့္ အႀကီးစား လုပ္ကြက္၊ အေသးစားလုပ္ကြက္၊ စမ္းသပ္လုပ္ကြက္၊ စမ္းသပ္ျဖစ္ ေျမာက္လုပ္ကြက္၊ လက္လုပ္ လက္စားႏွင့္ အေသးစားအဆင့္ တက္ လုပ္ကြက္စုစုေပါင္း ၁,၃၉၃ ခုရွိၿပီး မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ အမ်ားဆံုး တူးေဖာ္ခြင့္ေပးထား သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိ ခိုက္ပ်က္စီးမႈ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သတၱဳသယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္အသစ္မ်ားကို ၂၀၁၆ ဧၿပီ ၁ ရက္ကစတင္ၿပီး ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားသည္။