အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္သစ္သံအမတ္မ်ား ‘အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး’ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

 ဇြန္လ ၃၀ ရက္က ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ကမ္ပါ လာတြင္ ‘အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး ခ်ီ တက္ဆႏၵျပပြဲ’သို႔ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ ေသာ ယူဂန္ဒါဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ မ်ားႏွင့္အတူ အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္ သစ္သံအမတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။

လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈႏွင့္ ျပန္ေပးဆြဲမႈ အပါအဝင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ၎တုိ႔က ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။


 ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ ျခင္းမရွိသည့္ လူသတ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ားက ယူဂန္ဒါ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚ ယံု ၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ေစသည္။

ယခင္ႏွစ္ အေစာပိုင္းေနာက္ ပိုင္း ကမ္ပါလာၿမိဳ႕ လမ္းေဘးမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးအေလာင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ က ႏွစ္စဥ္ရာဇဝတ္မႈအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ မႈခင္းပမာဏ ကို ႀကိဳးစားဖံုးကြယ္ေနသည္ဆုိ ေသာ သံသယမ်ား ပိုမိုႀကီးထြား ေစသည္။

 ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ ျခင္းမရွိသည့္ မုဒိမ္းအက်င့္ခံရသူ ႏွင့္ အသတ္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ အမည္မ်ားေရးထိုးထားေသာ ပိုစတာမ်ားကို ဆႏၵျပသူမ်ားက ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အနက္ေရာင္ တီရွပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ခဲ့သည္။

‘‘ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနလဲဆုိ တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားက သတိထားမိေစဖို႔ ဒီခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲကို ကြၽန္မ အလိုရွိတာပါ’’ဟု ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံ အမတ္ စတက္ဖီနီရီဗိုရယ္ကေျပာသည္။

 ယူဂန္ဒါရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းကို စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေဖာ္ထုတ္ကာ တိုက္ ဖ်က္ရမည့္အစား ၎တုိ႔၏ အရင္းအျမစ္အမ်ားစုကို ကာလရွည္ ၾကာ သမၼတယိုဝီရီမူဆီဗီနီ၏ ၿပိဳင္ ဘက္မ်ားအား ဖိႏွိပ္ေရးသာ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ေဝဖန္သူမ်ား က ေျပာၾကားသည္။    

—Ref: AFP