လိုအပ္ခ်က္ရွိပါက ေရနံပမာဏ ပိုမိုထုတ္လုပ္မည္ဟု ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားဘုရင္ေျပာၾကား

 ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး ယား ဘုရင္က လိုအပ္လွ်င္ ေရနံ ထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ပမာဏထက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရနံစည္ေပါင္း ႏွစ္သန္းအထိ ထပ္တိုး ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္ဟု အေမရိ ကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ က ဇြန္လ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာ သည္။


ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေရနံတင္ပို႔ သည့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေရနံပိုမိုထုတ္လုပ္ရန္ ေသာၾကာေန႔တြင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ဘုရင္ေဆာ္လ္မန္ဘင္ အဗၺဒူအဇစ္ထံ ဖုန္းဆက္သြယ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဘုရင္ကလည္း လိုအပ္လွ်င္ ပိုမိုထုတ္လုပ္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။

‘‘ေရနံေဈးကြက္တည္ၿငိမ္ဖို႔ လုိအပ္ရင္ ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံအေနနဲ႔ လက္ရွိထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ပမာဏ ထက္ တစ္ေန႔ကို ေရနံစည္ေပါင္း ႏွစ္သန္း ထပ္တုိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ တယ္လို႔ ဘုရင္ႀကီးဆယ္လ္မန္က အခိုင္အမာေျပာခဲ့ပါတယ္’’ဟု ထို ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ေရနံအဓိကထုတ္ လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အီရန္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ေရနံေဈးတက္လာသျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရး ဗီးယားႏုိင္ငံအား တစ္ေန႔လွ်င္ ေရနံစည္ေပါင္းႏွစ္သန္း ပိုမိုထုတ္ လုပ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က တြစ္တာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္သည္ ေမလ တြင္ ၂၀၁၅ အီရန္ႏ်ဴသေဘာတူ ညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ အီရန္အေပၚ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ ဆုိင္ရာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပန္လည္ခ်မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ေဈး ကြက္အတြင္းသို႔ အီရန္မွ ေရနံ ဝင္ေရာက္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က် ျခင္းကို ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံက ေရနံပိုမို ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏိုင္ေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကား သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံ သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရနံစည္ ေပါင္း ၁၂ သန္းအထိ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထို ပမာဏအထိ မည္သည့္အခါမွ် ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ဇူလုိင္တြင္ ေရနံစည္ေပါင္း ၁၁ သန္းအထိ ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ယင္းမွာ သမုိင္းတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။

—Ref: Reuters