ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ ႐ုရွား ဆီးရီးယားအေရး ေဆြးေႏြးမည္

တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ ေသာ ဆီးရီးယား အေနာက္ ေတာင္ဘက္ေဒသ၌ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အေျခအ ေနမ်ား ေလ်ာ့က်ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံသည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ဇူလုိင္ ၂ ရက္၌ ေျပာသည္။


အဂၤါေန႔တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီး ဆာဂ်ီလက္ဗ္ေရာ့ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုမည္ဟု ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး အာမန္ဆာဖာဒီက ေျပာ သည္။

႐ုရွားေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံျပဳ ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္မ်ား သည္ သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေဒသကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကီးမား ေသာ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲေနသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ဆီးရီးယား အေနာက္ေတာင္ဘက္ေဒသမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသူ ၁၆၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔အမ်ားစုသည္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္အျပင္ အစၥေရး သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။

 ‘‘ဆီးရီးယားအေနာက္ ေတာင္ဘက္ေဒသမွာ တတ္ႏုိင္ သမွ် အခ်ိန္တိုအတြင္း အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးရဖို႔ ဘယ္လိုေဆာင္ ရြက္မလဲဆုိတာ မဖံုးမကြယ္တမ္း ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ’’ဟု ဆာဖာဒီ ကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတြင္း၌ လက္ရွိ ဆီးရီး ယားဒုကၡသည္ ၆၅၀,၀၀၀ ခန္႔ လက္ခံထိန္းသိမ္းထားေသာ ေဂ်ာ္ ဒန္ႏိုင္ငံက ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး လာသူမ်ားအား နယ္စပ္တံခါးဖြင့္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားၿပီး အစၥေရးကလည္း ဆီးရီး ယားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသကို ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ဆီးရီး ယားႏုိင္ငံတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္ရြယ္၍ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ႐ုရွား ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔ ၾကားဝင္ေစ့ စပ္ကာ သေဘာတူသတ္မွတ္ခဲ့ ေသာ တိုက္ခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဇုန္ ေလးခုအနက္ လက္ရွိတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ အေနာက္ေတာင္ ဘက္ေဒသသည္ တစ္ခုအပါအ ဝင္ျဖစ္သည္။

—Ref: Reuters