ေဒါက္တာျမေလးစိန္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဒု၀န္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္း ျမင့္သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာျမေလးစိန္ကို ခန္႔အပ္ ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ (ဇူလိုင္ ၂ ရက္)တြင္ သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သည္။

ေဒါက္တာ ျမေလးစိန္သည္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ၾကက္ေတာင္ အားကစားသမားေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီးက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၎သည္ ရန္ကုန္ေဆး တကၠသိုလ္ (၁)မွ ၁၉၈၂ တြင္ MBBS ဘြဲ႕ရရွိၿပီး အားကစားႏွင့္ ေဆးဘက္ဌာနခြဲတြင္ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးရာထူးျဖင့္ ပင္စင္ယူခဲ့ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ New South Wales တကၠသုိလ္မွ အားကစား ေဆးပညာဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕ (M.A)ႏွင့္ပါရဂူဘြဲ႕ (Ph.D) ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေတာင္အ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္၌လည္း ဒုတိယဥကၠ႒အ ျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာျမေလးစိန္သည္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္၁၇ ဦးေျမာက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္အမ်ိဳး သမီး၀န္ႀကီးျဖစ္သည္။