ပဒဲဆည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လယ္ယာေျမမ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္သူ ၂၀၀ ခန္႔က တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ လက္မွတ္ထိုးတင္ျပ

မေကြးတိုင္း ေအာင္ လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပဒဲဆည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လယ္ယာ ေျမႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရသျဖင့္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးရမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေက်း ရြာေျခာက္ရြာရွိ ေတာင္သူႏွစ္ရာ ခန္႔က ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ စုေပါင္း လက္မွတ္ထုိးတင္ျပခဲ့သည္။

ပဒဲဆည္ကို ၂၀၀၂ က တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ ေအာင္လံ ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံခံုေက်းရြာ၊ ထူး ေပါက္၊ သစ္ခ်ဳိ၊ ဗြက္ငုတ္၊ စြယ္ ဒုန္း၊ ရဲဒင္၊ ၿမိဳ႕မိ၊ နတ္ေမာက္ႏွင့္ ေရတြင္းႀကီးရြာမ်ားမွ လယ္ယာ ေျမဧကမ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးၿပီး ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ရသည္။


ပဒဲဆည္၏ ေရသိုေလွာင္ ဧရိယာသည္ ဆယ္မိုင္ခန္႔က်ယ္ ဝန္း၍ ေျမဧကသံုးေထာင္ေက်ာ္ အသံုးျပဳခဲ့ရၿပီး ဗြက္ငုတ္၊ သစ္ခ်ဳိႏွင့္ ထူးေပါက္ေက်းရြာတို႔သည္ ရြာလံုးကြၽတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူ ဦးတက္တိုးက ေျပာသည္။

‘‘စိုက္ထားတဲ့သီးႏွံ ဆံုး႐ံႈးမႈ အတြက္ နစ္နာေၾကး တစ္စံုတစ္ ရာမရခဲ့သလို လယ္ယာေျမ၊ အိမ္ ၿခံေျမဆံုး႐ံႈးခဲ့ရမႈအတြက္ ဘာမွ လုပ္မေပးခ့ဲပါဘူး။ ရြာေတြ ေရႊ႕ ေျပာင္းရေတာ့ ေျမေနရာေတာ့ ေပးပါတယ္။ အနီးအနားရြာေတြ က ေတာင္သူေတြပိုင္တဲ့ ေျမေတြ ကို သိမ္းၿပီး ျပန္ေပးတာပါ။ ေရႊ႕ ေျပာင္းစရိတ္အျဖစ္ ၈,၀၀၀ က ေန က်ပ္ ၂၅,၀၀၀ဆိုတာ အမ်ား ဆံုးရခဲ့ပါတယ္။ ဆံုး႐ံႈးရတဲ့ လယ္ ယာေျမအတြက္ နစ္နာေၾကး ေလ်ာ္ေၾကး ဘာမွမရခဲ့ပါဘူး’’ဟု ေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ား အေရး လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ ေဒသခံ ဦးဉာဏ္သိန္းက ေျပာသည္။

ထုိသို႔ နစ္နာဆုံး႐ံႈးရမႈမ်ား အတြက္ ယခင္ကာလ အဆက္ ဆက္ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံု တစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိ ေသာေၾကာင့္ ယခု အစိုးရလက္ ထက္တြင္ ထပ္မံတင္ျပရေၾကာင္း သစ္ခ်ဳိေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ယခု တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိး တင္ျပ မႈအျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးတို႔ ေအာင္လံၿမိဳ႕ နယ္သို႔ လာေရာက္စဥ္ ေဒသခံ မ်ားက သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ဆည္တည္ေဆာက္သျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံခဲ့ ရသည့္အျပင္ ေက်းရြာမ်ား ေရႊ႕ ေျပာင္းျခင္းအတြက္ သိမ္းဆည္းခံ ရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားစြာရွိၿပီး ယင္းတို႔ကို စာရင္းေကာက္ ယူေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

ယင္း ဆည္တည္ေဆာက္ရာ တြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာ ေျမမ်ားႏွင့္အတူ ေျမလြတ္ေျမ ႐ိုင္း ေတာ႐ိုင္းေျမ၊ သစ္ေတာေျမ မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ကာ အေသး စိတ္ စာရင္းဇယားမ်ား ျပဳစု ေကာက္ခံရန္ ရပ္ေက်းတာဝန္ရွိ သူမ်ားအား ေျပာၾကားထား ေၾကာင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။