အမိႈက္မွ မီးေသြးေတာင့္ထုတ္ရန္ ေတာင္ႀကီး၊ ပဲခူးႏွင့္မေကြးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေန

ေတာင္ႀကီး၊ ပဲခူး၊ မေကြးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မွ မီးေသြးေတာင့္ထုတ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အမိႈက္မွ မီးေသြးထုတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရႊျပည္စံကုမၸဏီ
မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။


စြန္႔ပစ္အမိႈက္မွ မီးေသြး ေတာင့္ထုတ္ရန္ ၿဗိတိန္အေျခ စိုက္ Organic ကုမၸဏီႏွင့္ ေရႊ ျပည္စံုကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ထုတ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ တင္ဒါေအာင္ခဲ့ေသာ္လည္း
လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္း အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္မေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘အမိႈက္ကေန မီးေသြး ေတာင့္ထုတ္ဖို႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ကိုလည္း တင္ျပထားပါတယ္။ တစ္လေလာက္ရွိၿပီ။ ဒီလို ထုတ္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြ အတြက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြ မျဖစ္ဖို႔လည္း
ကုမၸဏီက အားလံုး စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ထားတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

 လက္ရွိတြင္ ေရႊျပည္စံ ကုမၸဏီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ အ မိႈက္မွ မီးေသြးေတာင့္ထုတ္ရန္ ၂၀၁၇ အတြင္း နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာ ေရးထုိးခဲ့ၿပီး သေဘာတူ ေရးထုိးရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ မေကြးႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕တို႔ တြင္လည္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

စြန္႔ပစ္အမိႈက္မွ မီးေသြး ေတာင့္ထုတ္ရန္ ေဆြးေႏြးေန ေသာ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၇၀ ခန္႔ထြက္ရွိၿပီး စက္႐ံုတည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္ ရန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသို႔ အၾကမ္းဖ်င္းတင္ျပထားေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ သာယာေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထင္ေအာင္က ေျပာသည္။

 ‘‘အခုလုပ္မယ့္ မီးေသြး ေတာင့္က ဘယ္အမိႈက္မဆို လုပ္ လို႔ရတယ္ေျပာတယ္။ စက္႐ံုက ထြက္လာမယ့္ မီးခိုးေတြနဲ႔ တျခား ဓာတ္ေတြကိုလည္း ကုမၸဏီက စစ္ထုတ္ေပးမယ္’’ဟု ၎ကဆို သည္။

ထြက္ရွိေသာ မီးေသြးေတာင့္ မ်ားကို အေျခခံလူတန္းစားမ်ား သံုးစြဲႏုိင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ မီးေသြးေတာင့္ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖင့္ ထင္းသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့က်ကာ သဘာ ဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့ နည္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ အမိႈက္ပံုမ်ားမွ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထြက္ရွိၿပီး အမိႈက္ပံုမ်ား မီးေလာင္ျခင္းတို႔ မွလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအးလြင္က ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း Org-anic ကုမၸဏီက စက္႐ံုတည္ ေဆာက္ကာ မီးေသြးေတာင့္ထုတ္ လုပ္ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ေရႊျပည္စံကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။