စင္ကာပူဖိတ္ေခၚေဟာ္ကီၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း အဆင့္(၄)ေနရာသာရ

 စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေဟာ္ကီစီးရီးအိုးပင္း ၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အ မ်ိဳးသားေဟာ္ကီအသင္းက အ ဆင့္ (၄)ေနရာသာ ရရွိခဲ့သည္။


ဇြန္လ ၂၃ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁ ရက္အထိ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲ၌ ထုိင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ တိုင္ေပ၊ ျမန္မာႏွင့္ အိမ္ရွင္စင္ကာပူတို႔ ေျခာက္သင္းယွဥ္ၿပိဳင္ ကာ ပတ္လည္စနစ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာေဟာ္ကီအသင္းက ပတ္လည္အဆင့္တြင္ ေဟာင္ ေကာင္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ကိုသာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး က်န္သံုးပြဲတြင္ ႐ႈံး နိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ အဆင့္(၄)ေန ရာသာရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာေဟာ္ကီ အသင္းသည္ တိုင္ေပအသင္းႏွင့္ တတိယေနရာလုပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ၆-၂ ဂိုးျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္၍ အဆင့္(၄)ေနရာျဖင့္သာ ေက်နပ္ ခဲ့ရသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ အိမ္ရွင္ စင္ကာပူေဟာ္ကီအသင္း က ထုိင္းအသင္းကို ၄-၁ ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရကာ ဗိုလ္စြဲခဲ့သည္။ အိမ္ ရွင္ စင္ကာပူအသင္းက ပတ္လည္ အဆင့္ ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ႏုိင္ပြဲရရွိခဲ့ၿပီး ဗိုလ္လုပြဲတြင္လည္း ထုိင္းအသင္းကို ထပ္မံအႏိုင္ယူ ကာ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ေဟာ္ကီအသင္းသည္ ယခုၿပိဳင္ပြဲ ကို ျပည္တြင္းနည္းျပျဖင့္သာ ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့သည္။