မိုင္တဲလ္က ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ေဈးကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္မည္ဟုဆို

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာသစ္ မိုင္တဲလ္က ဖိုက္ ဘာအင္တာနက္လုိင္းေရာင္းခ် သည့္ ေဈးကြက္သို႔ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္မည္ဟု မိုင္တဲလ္ေအာ္ ပေရတာ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအရာ ရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

 မုိင္တဲလ္ေအာ္ပေရတာအေနျဖင့္ လပိုင္းအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဖိုက္ဘာ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်ခဲ့ သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။


‘‘Broadband ကို ဖိုက္ဘာ ေပၚကေန ေရာင္းခ်ေပးေနတာ ပါ’’ဟု ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လုိင္း ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအေန ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ၿပီး ႀကိဳးမဲ့အင္ တာနက္လိုင္းစနစ္ကို ေရာင္းခ် ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

မိုင္တဲလ္သည္ အျမန္ႏႈန္း 5Mbps, 10Mbps, 15Mbps သံုးခုကို ေရာင္းခ်သည္ဟု ၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေၾကညာထားသည္။ တပ္ဆင္ေၾကး က်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ေကာက္ခံသည့္ အဆုိပါအမ်ိဳးအစားသံုးခုအတြက္ တစ္္လ သံုးစြဲခ က်ပ္ ၄၉,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၂၂,၀၀၀ အထိ ေကာက္ခံခဲ့ သည္။

ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လုိင္း ေရာင္းခ်သည့္ ေဈးကြက္သည္ ၂၀၁၇ ဇြန္လကစ၍ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္လာၿပီး လက္ရွိတြင္ ေအာ္ ပေရတာမ်ားပါဝင္ပါက ကုမၸဏီ၁၀ ခုႏွင့္အထက္ ေဈးကြက္အ တြင္း ၿပိဳင္ဆုိင္ေနသည္ဟု 5BB ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ ကုမၸဏီ ေဈးကြက္တာဝန္ခံ ဦးမ်ိဳးျမင့္ၫြန္႔ က ေျပာသည္။

‘‘ၿပိဳင္ေနၾကတာပဲ။ ေရရွည္ မွာေတာ့ ေဈးကြက္ထဲမွာ ဘယ္ သူက်န္ခဲ့မလဲေတာ့မသိဘူး။ ေရ ရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔က အခက္အခဲ ရိွတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားအနက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ တယ္လီေနာသည္ ကိုယ္ပိုင္အ ေနျဖင့္ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လုိင္း ကို ေရာင္းခ်ၿပီး အူရီးဒူးသည္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖိုက္ဘာ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည္။